Grunnleggende oppgaver i Excel Online

Med Excel Online bruker du nettleseren til å opprette, vise og redigere arbeidsbøkene som du lagrer på OneDrive. Hvis organisasjonen eller undervisningsinstitusjonen har en Office 365-plan eller et SharePoint-nettsted, kan du begynne å bruke Excel Online ved å opprette eller lagre arbeidsbøker i biblioteker på nettstedet.

 Obs!     Hvis du bruker Excel Web App med SharePoint 2010, eller hvis du bruker Internet Explorer 7, kan du se Innføring i Excel Web App og Oversikt over Excel Web App .

Opprette en tilkoblet arbeidsbok

  1. Åpne OneDrive, og klikk Opprett > Excel-arbeidsbok.

Lage en ny arbeidsbok

  1. Hvis du vil gi nytt navn til arbeidsboken, klikker du standard filnavn og skriver inn et nytt.

Gi nytt navn til en fil

Dele arbeidsbøker på nettet

Når du har opprettet den elektroniske arbeidsboken, kan du dele den med venner, kolleger eller offentligheten. Personer kan vise regnearkene, sortere og filtrere data og vise detaljene for pivottabeller på nettet eller på en mobil enhet.

Hvis du vil dele en arbeidsbok, kan du klikke Del og skrive inn e-postadressene til personene du vil dele med, eller få en kobling som du kan sende til kontakter.

Invitere personer til å dele arbeidsboken

Redigere i nettleseren

Hvis du prøver å skrive inn data, konfigurere en formel, legge til diagrammer, eller bruke grunnleggende formatering og ingenting skjer, er du sannsynligvis i skrivebeskyttet visning. Bytt til redigeringsvisning:

Klikk Rediger arbeidsbok > Rediger i Excel Online.

Hvis du vil ha flere avanserte redigeringsmuligheter, klikker du Rediger i Excel.

Excel Online Arbeidet lagres automatisk, men hvis du vil angre endringer du har gjort, kan du bruke Angre eller trykke Ctrl+Z.

Samarbeide på samme regneark

Når du samarbeider med andre i Excel Online, kan du redigere regnearket som vanlig. Hvis andre også redigerer regnearket, viser Excel Online tilstedeværelsen deres og oppdateringer umiddelbart. Alle må jobbe i Excel Online (ikke i skrivebordsversjonen av Excel).

Indikator som viser hvor mange som samarbeider på et regneark

Se De beste tipsene for å arbeide i Excel Online.

Skrive ut i Excel Online

  1. Merk cellene eller diagrammet du vil skrive ut, og gå deretter til Fil > Skriv ut. Hvis du vil skrive ut hele regnearket, merker du ingenting før du går til kommandoen Skriv ut.

Skriv ut merkede celler

  1. Klikk Skriv ut for å se en forhåndsvisning.
  2. Hvis du ikke vil skrive ut et merket område, kan du velge utskriftsalternativet Hele arket og klikke Skriv ut.
  3. Hvis den endelige forhåndsvisningen har riktig utseende, klikker du Skriv ut.

Utskriftsvisning av regneark

Lær mer om å skrive ut rutenett i et regneark.

 
 
Gjelder:
Excel Online