Kopiere og lime inn i Office Web Apps

På grunn av begrensningene i nettleserteknologien fungerer kopiering og innliming av tekst i Microsoft Office Web Apps på en litt annen måte enn i skrivebordsversjonen av Office-programmene. Denne artikkelen forklarer hvordan du kopierer og limer inn i Office Web Apps.

Hvilken Web App bruker du?


 Obs!     Hvis du bruker Office Web Apps med SharePoint 2010, eller hvis du bruker Internet Explorer 7, kan du se Kopiere og lime inn i Office Web Apps.

Word Web App

Kopiering og innliming fungerer ulikt avhengig av om du viser eller redigerer i nettleseren, og om du limer inn innhold som kommer fra et annet program enn Microsoft Word Web App.

Vise i nettleseren

Når du åpner et dokument i lesevisning, kan du merke tekst én linje om gangen ved å dra musen (ikke dobbeltklikke). Deretter trykker du CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) for å kopiere teksten. Du kan lime inn innholdet på utklippstavlen utenfor dokumentet. Når du gjør dette, settes teksten inn på den nye plasseringen uten formatering, for eksempel fet, kursiv eller en bestemt farge. Du kan bruke disse på nytt på den nye plasseringen.

 Obs!     Når du viser et dokument i lesevisning, kan du minimum merke én tekstlinje. Hvis du vil merke enkeltord eller uttrykk, klikker du Rediger i leser.

Hvis du vil lime inn teksten innenfor dokumentet, klikker du Rediger i leser.

Redigere i nettleseren

I redigeringsvisning kan du klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i dokumentet ved å merke teksten eller bildet akkurat slik du gjør i skrivebordsversjonen av Word. Deretter kan du trykke CTRL+C for å kopiere, CTRL+X for å klippe ut og CTRL+V for å lime inn teksten eller bildet (Windows) eller trykke ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

 Obs!     Hvis du bruker Firefox og vil bruke kommandoene Kopier, Klipp ut og Lim inn på båndet i Word Web App, må du gi JavaScript tilgang til utklippstavlen. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette, kan du bruke tastaturkommandoene -C, -X og -V. Les om hvordan du gir JavaScript tilgang til utklippstavlen.

Lime inn fra et annet program enn Word Web App

Når du limer inn tekst fra et annet program enn Word Web App, settes teksten inn i dokumentet som ren tekst. Attributter som fet, kursiv eller en bestemt størrelse eller farge bevares ikke, og du må bruke dem på nytt i Word Web App.

Bilder du kopierer fra nettet kan limes inn i dokumentet, men Word Web App støtter ikke innliming av bilder som er kopiert fra andre dokumenter eller programmer. Hvis det finnes et bilde i et annet dokument eller program som du vil bruke i Word Web App, lagrer du bildet på datamaskinen, og deretter går du til Sett inn > Bilde i Word Web App.

Tabeller og lister    Når du limer inn tekst som er formatert utenfor Word Web App som rader og kolonner eller som underelementer i en liste, vises ikke tabellen eller den hierarkiske strukturen i teksten som limes inn. Det beste er å lime inn slike elementer én celle eller ett nivå om gangen. Når du limer inn en liste, kan du også fjerne nummerformateringen og deretter bruke den på nytt i Word Web App ved hjelp av Nummerering- og Øk innrykk-knappen (kategorien Hjem) til å oppnå det ønskede resultatet.

Hyperkoblinger     Hyperkoblinger limes inn som statisk tekst. Slik rekonstruerer du koblingen etter at du har limt den inn:

 1. Merk teksten.
 2. Klikk Kobling i kategorien Sett inn.
 3. Skriv inn webadressen (URL-adressen) til koblingen i Adresse-boksen.
 4. La teksten i Visningstekst-boksen stå som den er, og klikk deretter Sett inn

Til toppen av siden Til toppen av siden

Excel Web App

Kopiering og innliming fungerer ulikt avhengig av om du viser eller redigerer i nettleseren, og om du limer inn tekst som er kopiert fra et annet program enn Microsoft Excel Web App.

Vise i nettleseren

Når du først åpner en arbeidsbok i nettleseren, kan du merke celler akkurat som du gjør i skrivebordsversjonen av Excel. Deretter trykker du CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) for å kopiere celleinnholdet. Du kan lime inn innholdet på utklippstavlen utenfor arbeidsboken. Hvis du vil lime inn innenfor arbeidsboken, klikker du Rediger i leser.

Redigere i nettleseren

Når du redigerer en arbeidsbok i nettleseren, kan du klippe ut, kopiere og lime inn tekst i arbeidsboken ved å merke celler akkurat som du gjør i skrivebordsversjonen av Excel. Deretter kan du trykke CTRL+C for å kopiere, CTRL+X for å klippe ut og CTRL+V for å lime inn teksten (Windows) eller trykke ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac). Når du limer inn, får celleinnholdet egenskapene til den nye plasseringen, for eksempel fet, kursiv eller en bestemt farge.

Lime inn fra et annet program enn Excel Web App

Når du limer inn tekst fra et annet program enn Excel Web App, settes teksten inn i arbeidsboken som ren tekst. Attributter som fet, kursiv eller en bestemt størrelse eller farge bevares ikke, og du må bruke dem på nytt i Excel Web App. Når du limer inn celler fra en annen arbeidsbok eller tabell, bevares rad-og-kolonne-strukturen i cellene i Excel Web App.

Hyperkoblinger    Hyperkoblinger limes inn som statisk tekst. Slik rekonstruerer du koblingen etter at du har limt den inn:

 1. Merk teksten.
 2. Klikk Kobling i kategorien Sett inn.
 3. Skriv inn webadressen (URL-adressen) til koblingen i Adresse-boksen.
 4. Skriv inn koblingsteksten i Visningstekst-boksen, og klikk deretter Sett inn.

Til toppen av siden Til toppen av siden

PowerPoint Web App

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn tekst i presentasjonen ved å merke teksten akkurat som du gjør i skrivebordsversjonen av PowerPoint. Deretter kan du trykke CTRL+C for å kopiere, CTRL+X for å klippe ut og CTRL+V for å lime inn teksten (Windows) eller trykke ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Bilder du kopierer fra nettet kan limes inn i dokumentet, men PowerPoint Web App støtter ikke innliming av bilder som er kopiert fra andre presentasjoner eller programmer. Hvis det finnes et bilde i en annen presentasjon eller program som du vil bruke i PowerPoint Web App, lagrer du bildet på datamaskinen, og deretter går du til Sett inn > Bilde i PowerPoint Web App.

Hvis du vil flytte bildet fra ett lysbilde til et annet, kopierer du bildet, limer det inn på det nye lysbildet og sletter det deretter fra den opprinnelige plasseringen.


 Notater 

 • Du kan ikke kopiere eller klippe ut tekst i lesevisning eller lysbildefremvisning. For å kunne kopiere eller klippe ut tekst klikker du Rediger i leser.
 • Hvis du bruker Firefox og vil bruke kommandoene Kopier, Klipp ut og Lim inn på båndet i PowerPoint Web App, må du gi JavaScript tilgang til utklippstavlen. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette, kan du bruke tastaturkommandoene -C, -X og -V. Les om hvordan du gir JavaScript tilgang til utklippstavlen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

OneNote Web App

Kopiering og innliming fungerer ulikt avhengig av om du viser eller redigerer i nettleseren, og om du limer inn tekst som er kopiert fra et annet program enn Microsoft OneNote Web App.

Vise i nettleseren

Når du åpner en notatblokk i lesevisning, kan du merke tekst akkurat som du gjør i skrivebordsversjonen av OneNote. Deretter trykker du CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) for å kopiere teksten. Du kan lime inn innholdet på utklippstavlen utenfor notatblokken. Når du gjør dette, settes teksten inn på den nye plasseringen uten formatering, for eksempel fet, kursiv eller en bestemt farge. Du kan bruke disse på nytt på den nye plasseringen

Hvis du vil lime inn innenfor notatblokken, klikker du Rediger i leser.

Redigere i nettleseren

I redigeringsvisning kan du klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i notatblokken ved å merke teksten eller bildet akkurat slik du gjør i skrivebordsversjonen av OneNote. Deretter kan du trykke CTRL+C for å kopiere, CTRL+X for å klippe ut og CTRL+V for å lime inn teksten eller bildet (Windows) eller trykke ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

 Obs!     Hvis du bruker nettleseren Firefox og vil bruke kommandoene Kopier, Klipp ut og Lim inn på båndet i OneNote Web App, må du gi JavaScript tilgang til utklippstavlen. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette, kan du bruke tastaturkommandoene -C, -X og -V. Les om hvordan du gir JavaScript tilgang til utklippstavlen.

Lime inn fra et annet program enn OneNote Web App

Når du limer inn tekst fra et annet program enn OneNote Web App, settes teksten inn i notatboken som ren tekst. Attributter som fet, kursiv eller en bestemt størrelse eller farge bevares ikke, og du må bruke dem på nytt i OneNote Web App.

Bilder du kopierer fra nettet kan limes inn i notatblokken, men OneNote Web App støtter ikke innliming av bilder som er kopiert fra andre notatblokker eller programmer. Hvis det finnes et bilde i en annen notatblokk eller program som du vil bruke i OneNote Web App, lagrer du bildet på datamaskinen, og deretter går du til Sett inn > Bilde i OneNote Web App.

Tabeller og lister    Når du limer inn tekst som er formatert utenfor OneNote Web App som rader og kolonner eller som underelementer i en liste, vises ikke tabellen eller den hierarkiske strukturen i teksten som limes inn. Det beste er å lime inn slike elementer én celle eller ett nivå om gangen. Når du limer inn en liste, kan du også fjerne nummerformateringen og deretter bruke den på nytt i OneNote Web App ved hjelp av Nummerering- og Øk innrykk-knappen (kategorien Hjem) til å oppnå det ønskede resultatet.

Hyperkoblinger    Hyperkoblinger limes inn som statisk tekst. Slik rekonstruerer du koblingen etter at du har limt den inn:

 1. Merk teksten.
 2. Klikk Kobling i kategorien Sett inn.
 3. Skriv inn webadressen (URL-adressen) til koblingen i Adresse-boksen.
 4. La teksten i Visningstekst-boksen stå som den er, og klikk deretter Sett inn

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel Online, OneNote Online, PowerPoint Online, Word Online