Bruke POP eller IMAP for å koble til Office 365 for Business- eller Microsoft Exchange-kontoer

Du kan koble til e-postkontoen for Office 365 for Business eller en annen Microsoft Exchange-basert e-postkonto med programmer som bruker Internett-protokollene POP3 eller IMAP4. Når du kobler til e-postkontoen for Office 365 for Business eller en annen Microsoft Exchange-basert e-postkonto ved hjelp av POP3 eller IMAP4, kan du bare sende og motta e-post. Du har ikke tilgang til kontakter, oppgaver eller kalender når du kobler til kontoen med POP3 eller IMAP4.

 Tips!     For å få den beste opplevelsen anbefaler vi at du kobler til e-postkontoen for Office 365 for Business eller en annen Microsoft Exchange-basert e-postkonto ved å bruke Outlook web-app, eller via et e-postprogram som støtter tilgang til Exchange ActiveSync, for eksempel Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook for Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion eller Entourage 2008, Web Services Edition.

Hvis du vil se gjennom instruksjonene for hvordan du konfigurerer e-post for Office 365 for Business eller en annen Microsoft Exchange-basert e-post på noen av de mest brukte e-postprogrammene, kan du se Instruksjoner for hvordan du konfigurerer e-post for Office 365 for Business-kontoen eller en Microsoft Exchange-konto.

I denne artikkelen.


Instruksjoner for hvordan du konfigurerer e-post for Office 365 for Business-kontoen eller en Microsoft Exchange-konto

Bruk ressursene nedenfor for å konfigurere e-post for Office 365 for Business eller en Microsoft Exchange-konto:

  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer e-post i noen av de mest brukte e-postprogrammene for skrivebordet (for eksempel Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Apple Mail og mer), kan du se Referanse for konfigurasjon av e-postprogram.
  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer e-post på mobiltelefonen eller nettbrettet (for eksempel iPhone, iPad, Surface, Android og Windows Phone), kan du se Referanse for konfigurasjon av telefon og nettbrett.
  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer e-post på en skrivebordsversjon av Outlook (for eksempel Outlook 2013, Outlook 2010 og Outlook 2011 for Mac), kan du se Koble Outlook til denne kontoen.

Hva er POP3-programmer?

Når POP3-e-postprogrammer laster ned e-postmeldinger til datamaskinen, blir de nedlastede meldingene som standard fjernet fra serveren. Dette betyr at du bare har tilgang til de nedlastede meldingene på datamaskinen du lastet dem ned på. Men enkelte POP3-e-postprogrammer kan konfigureres slik at de beholder en kopi av meldingen på serveren. Dermed kan du få tilgang til meldingen fra flere datamaskiner.

POP3-e-postprogrammer kan bare brukes til å laste ned meldinger fra serveren til én mappe (vanligvis innboksen) på datamaskinen. POP3 støtter heller ikke tilgang til fellesmapper.

Hva er IMAP4-programmer?

E-postprogrammer som bruker IMAP4, er mer fleksible og har vanligvis flere funksjoner enn programmer som bruker POP3. Når IMAP4-e-postprogrammer laster ned e-postmeldinger til datamaskinen, beholdes en kopi av hver nedlastede melding på serveren. Dette betyr at du kan få tilgang til samme melding fra flere datamaskiner. Med IMAP4 kan du opprette flere e-postmapper på serveren, slik at du får tilgang til alle meldinger i alle mapper fra flere datamaskiner.

De fleste IMAP4-e-postprogrammer kan konfigureres slik at en kopi av sendte elementer beholdes på serveren. Dermed kan du vise dem fra flere datamaskiner. IMAP4 støtter tilleggsfunksjoner som ikke støttes av de fleste POP3-programmer. Enkelte IMAP4-programmer har for eksempel en funksjon du kan bruke til å vise bare meldingshodene for e-postmeldingene – hvem meldingen er fra, og emnet – på serveren. På denne måten kan du laste ned bare de meldingene du vil lese. IMAP4 støtter også tilgang til fellesmapper.

Vanlige alternativer for POP3- og IMAP4-tilkobling

I POP3- og IMAP4-e-postprogrammene kan du velge når du skal koble til serveren for å sende og motta e-post. Det er enkelte ting du må ta hensyn til før du avgjør hvilket alternativ du vil velge.

Dette er de tre vanligste alternativene for tilkobling:

  • Send og motta meldinger hver gang du starter e-postprogrammet – Med dette alternativet sendes og mottas e-post bare når du starter programmet.
  • Send og motta meldinger manuelt – Med dette alternativet sendes og mottas meldinger bare når du klikker kommandoene for sending og mottak i programmet.
  • Send og motta meldinger hvert angitt antall minutter – Med dette alternativet kobler e-postprogrammet til serveren hvert angitt antall minutter for å sende meldinger og laste ned nye.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir disse alternativene for e-postprogrammet, kan du se i hjelpedokumentasjonen for programmet.

 Tips!     Hvis enheten eller datamaskinen alltid er koblet til Internett, kan det være aktuelt å angi at e-postprogrammet skal sende og motta meldinger hvert angitt antall minutter. Hvis du kobler til serveren ofte, er dette med på å holde e-posten oppdatert. Hvis enheten eller datamaskinen ikke er koblet til Internett hele tiden (for eksempel hvis du kobler til Internett med en oppringt tilkobling), kan det være aktuelt å angi at e-postprogrammet skal sende og motta meldinger manuelt. Hvis du sender og mottar meldinger når du kobler til ved hjelp av en ekstern tilkobling, kan dette bidra til å redusere tiden du er koblet til Internett.

E-postprogrammer som støtter POP3 og IMAP4

Hvis e-postkontoen støtter POP3 og IMAP4, kan du bruke mange ulike programmer til å koble til kontoen, for eksempel Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird og Eudora. Funksjonene som støttes av de ulike e-postprogrammene, varierer. Hvis du vil ha informasjon om funksjonene som tilbys av bestemte POP3- og IMAP4-e-postprogrammer, kan du se dokumentasjonen som følger med de ulike programmene.

 Obs!     Hvis du ikke vet om e-postkontoen støtter POP3 og IMAP4, kontakter du personen som administrerer postboksen din (noen ganger kalt e-postadministratoren).

Tabellen nedenfor inneholder noen av e-postprogrammene som støtter POP3 og IMAP4. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du konfigurerer en POP3- eller IMAP4-tilkobling til kontoen din, kan du se Instruksjoner for hvordan du konfigurerer e-post for Office 365 for Business-kontoen eller en Microsoft Exchange-konto.

E-postprogram Støttede operativsystemer
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2012 Windows
2009-versjonen av Windows Live Mail Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 for Mac Apple Macintosh
Mail (Apple Mail) Apple Macintosh
Thunderbird Windows / Apple Macintosh
Furu Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
iPhone Mail Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x eller senere
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x eller senere

Finne innstillingene for POP- eller IMAP-serveren

Hvis du kobler til e-posten for Office 365 for Business, trenger du ikke finne innstillingene. Bruk følgende innstillinger for Office 365 for Business:

Servernavn Port Krypteringsmetode
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Hvis du bruker en Microsoft Exchange-basert e-post, men ikke bruker Office 365 for Business, gjør du følgende for å finne innstillingene.

  1. Logg deg på kontoen din ved hjelp av Outlook web-app. Hvis du trenger hjelp til å logge deg på, kan du se Logge på Outlook Web App.
  2. Klikk InnstillingerInnstillinger > Alternativer > Konto > Min konto i Outlook Web App.
  3. Klikk Innstillinger for POP- eller IMAP-tilgang på siden Min konto.
  4. Servernavnet for POP3, IMAP4 og SMTP og andre innstillinger du muligens må angi, er oppført på siden Innstillinger for POP- eller IMAP-tilgang under POP-innstilling eller IMAP-innstilling og SMTP-innstilling.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business