Hvilken utgave av Visio 2010 er riktig for deg?

Sammenlign de viktigste funksjonene i hver Microsoft Visio 2010-utgave for å se hvilken som passer deg og din virksomhet.
Bruk nøkkelmaler og figurer til å få en pangstart på diagramutarbeidelsen
Viktige funksjoner for intuitiv navigering og enkel diagrambygging
Dynamiske, datadrevne diagrammer
Del med alle, selv de som ikke har Visio installert
Integrasjon med andre produkter
Tilpasnings- og utvidelsesmuligheter
Viktige funksjoner for intuitiv navigering og enkel diagrambygging
TAST: Inkludert =  Nytt eller forbedret i Visio 2010
Egenskaper
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Juster og plasser automatisk for å plassere alt riktig i diagrammet eller et merket område med bare ett klikk
InkludertInkludertInkludert
Beholdere til å gruppere relaterte figurer logisk og visuelt
InkludertInkludertInkludert
Kopiering og tverrfunksjonelt flytskjema limer inn figurer akkurat der du vil ha dem på siden
InkludertInkludertInkludert
Dynamisk Plasser figurer relativt i forhold til hverandre mer nøyaktig og med minimal anstrengelse.
InkludertInkludertInkludert
Sett inn og slett figurer med automatisk justering og plassering
InkludertInkludertInkludert
Forhåndsvis formateringsendringer for å se hvordan temaer, justering og plassering vil se du før du aktiverer endringene.
InkludertInkludertInkludert
Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent
InkludertInkludertInkludert
Automatisk sidestørrelse for å opprette større diagrammer med et utvidbart lerret som automatisk endrer størrelse etter behov
InkludertInkludertInkludert
Miniverktøylinje med hurtigfigurer for å legge til de mest vanlige figurene med bare ett klikk, uten å forlate tegnesiden
InkludertInkludertInkludert
Sjablong for hurtigfigurer, som inneholder figurene fra hver åpen sjablong i én praktisk visning
InkludertInkludertInkludert
Vinduet Figurer som gjør det mye lettere å finne og velge figurene og sjablongene du vil bruke
InkludertInkludertInkludert
Temagalleri for raskt å opprette flotte diagrammer med forhåndsinstallerte temaer
InkludertInkludertInkludert
Intelligent validering for å finne vanlige diagramfeil eller kontrollere overholdelse av forretningsregler
Inkludert
Delprosesser for å bryte opp kompliserte prosesser i diagrammer i mer håndterlige deler for gjenbruk og konsekvens
Inkludert
Dynamiske, datadrevne diagrammer
TAST: Inkludert =  Nytt eller forbedret i Visio 2010
Egenskaper
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Automatisk datakobling til én eller flere datakilder, slik som Microsoft Excel, Access, SQL og SharePoint Foundation-liste
InkludertInkludert
Automatisk dataoppdatering med tidsintervaller som du definerer
InkludertInkludert
Datagrafikk for å vise sanntidsdata direkte i diagrammene, med sterke farger, ikoner, symboler og datastolper
InkludertInkludert
Dataforklaring for å forklare betydningen av datakoblet datagrafikk
InkludertInkludert
Del med alle, selv de som ikke har Visio installert
TAST: Inkludert =  Nytt eller forbedret i Visio 2010
Egenskaper
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Statisk deling av diagrammer ved å lagre som PDF, XPS eller en webside.
InkludertInkludertInkludert
Deling av dynamiske, datadrevne diagrammer via en webleser, ved hjelp av integrering med Visio Services og SharePoint 2010
InkludertInkludert
Tilpasnings- og utvidelsesmuligheter
TAST: Inkludert =  Nytt eller forbedret i Visio 2010
Egenskaper
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
API for tilkoblingsmuligheter
InkludertInkludertInkludert
API for Fluent-grensesnitt inkludert API for kommandolinje og bånd
InkludertInkludertInkludert
Tilpassing av figurer
InkludertInkludertInkludert
API for strukturerte diagrammer
InkludertInkludertInkludert
Integrering av XML-webtjenester
InkludertInkludertInkludert
API for datadrevet løsningsstøtte
InkludertInkludert
API for delprosesser
Inkludert
Validering
Inkludert
Integrering med andre produkter
NØKKEL: Inkludert =  Nytt eller forbedret i Visio 2010
Egenskaper
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Støtte for Autodesk AutoCAD
InkludertInkludertInkludert
Integrering med Microsoft Office via data import/eksport og innbygging av Visio-diagrammer i andre dokumenter
InkludertInkludertInkludert
Integrering med Microsoft Excel for å opprette figurrapporter om egenskapene og dataene som er lagret i figurer
InkludertInkludertInkludert
Integrering med Microsoft Outlook, inkludert veiviser for å importere Outlook-data for å opprette Visio-kalendere
InkludertInkludertInkludert
Integrering med Microsoft Project med Visio Gantt-diagrammer og tidslinjer
InkludertInkludertInkludert
Microsoft Visual Studio-programmerings- støtte, inkludert Microsoft .NET
InkludertInkludertInkludert
Publisering av diagrammer for å dele SharePoint-prosessrepositorium
InkludertInkludertInkludert
Databasemodelleringsdiagrammer med omvendt utvikling av Open Database Connectivity-kompatible datakilder
InkludertInkludert
Visuelle mashuper med Visio Services for å opprette instrumentbord som bruker sanntidsdata og andre tjenester i SharePoint Server 2010
InkludertInkludert
Import og eksport av SharePoint-arbeidsflyt gjennom Microsoft SharePoint Designer 2010
InkludertInkludert

1 Du kan bare lagre som PDF- eller XPS-fil fra et Microsoft Office 2010-program etter at du har installert et tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere og bruke et PDF- eller XPS-tillegg.