Redigere en originalfigur

Når du trenger en spesifikk figur og ingen er helt riktige, kan du velge en figur som er ganske nærme, lage en kopi i din egen sjablong og tilpasse kopien av figuren. Den egendefinerte figuren er tilgjengelig i alle diagrammer du lager.

  1. Kopier originalfiguren til en egendefinert sjablong, for eksempel Favoritter-sjablongen, Dokument-sjablongen eller en ny sjablong.

Hvis du vil ha informasjon om egendefinerte sjablonger, kan du se Lage, lagre og dele egendefinerte sjablonger.

  1. Høyreklikk originalfiguren i den egendefinerte sjablongen og klikk Rediger original > Rediger originalfigur.

Et nytt vindu åpnes med figuren klar for redigering.

  1. Gjør endringer i originalfiguren. Bruk for eksempel dataverktøyene til å lage Figurdata-felter, Figurstiler-verktøyene i Hjem-kategorien og Figurutforming-verktøyene i Utvikler-kategorien for å gjøre endringene du ønsker.
  2. Lukk vinduet når du er ferdig. Visio spør om du vil oppdatere figuren. Klikk Ja for å lagre endringene.

Komplekse originalfigurer består vanligvis av mange små, enkle figurer som er gruppert sammen. Du kan redigere de små, enkle figurene, for eksempel ved å endre farge eller størrelse på én eller flere, ved å følge neste fremgangsmåte.

Redigere deler av en gruppert originalfigur

Du tror kanskje at du må dele opp gruppen i en originalfigur for å redigere delene, men det er ikke riktig. Faktisk kan oppdeling av gruppen føre til at originalfigurene mister noen av sine nyttige egenskaper. Hvis du prøvde å dele opp gruppen i en originalfigur, fikk du kanskje feilmeldingen «Beskyttelse, beholder og/eller egenskaper for lag for figuren hindrer denne kommandoen i å fullføre.» Bruk i stedet Originalutforsker-vinduet til å velge delene i den grupperte originalen du vil endre.

  1. Åpne originalfiguren for redigering fra en egendefinert sjablong.
  2. Velg Originalutforsker i Utvikler-kategorien.

Ser du ikke Utvikler-kategorien? Klikk Fil-kategorien > Alternativer > Tilpass båndet. Velg Utvikler i listen over hovedkategorier.

  1. Utvid mappene i Originalutforsker-vinduet for å se elementer som korresponderer til figurene i originalen.
  2. Velg elementer i Originalutforsker-vinduet for å velge dem i den grupperte originalfiguren.
  3. Gjør endringer i den valgte figuren.
  4. Lukk vinduet, og lagre endringene.
 
 
Gjelder:
Visio Professional 2013