Opprette en SharePoint 2010-arbeidsflyt i Visio

Malen Microsoft SharePoint 2010-arbeidsflyt har figurer for handlinger og tilstander i SharePoint-arbeidsflyter. Du kan utforme en SharePoint-arbeidsflyt i Visio eller du kan importere en arbeidsflyt fra SharePoint Designer, så vil Visio generere et diagram for deg.

Finn riktig mal å begynne med ved å gå til Fil > Ny og skrive SharePoint 2010 i søkefeltet.

Det er en egen mal for SharePoint 15-arbeidsflyter. Søk etter SharePoint for å se alle versjonene.

Utforme en arbeidsflyt i Visio

Start alle diagrammer med Start-figuren og avslutt med Avslutning-figuren for å unngå valideringsfeil.

 1. Dra en Start-figur fra Figurer-vinduet bort på tegningssiden.
 2. Dra handlings- og tilstandsfigurer til arbeidsflyten.

   Obs!    Du kan erstatte standardfigurteksten med en mer spesifikk og nøyaktig beskrivelse av arbeidsflytaktiviteten. Dette gjør det lettere for personen som implementerer arbeidsflyten i SharePoint Designer, med å forstå forretningstanken bak arbeidsflyten.

 3. Koble hver aktivitet til den neste ved hjelp av koblinger. Du gir en kobling en etikett ved å høyreklikke koblingen, og deretter klikke et etikettalternativ.
 4. Legg til en Avslutt-figur på slutten av arbeidsflyten.

Validere en arbeidsflyt

Når du eksporterer en SharePoint-arbeidsflyt fra Visio til SharePoint Designer, blir diagrammet validert. Hvis det er feil i arbeidsflytdiagrammet, vises et Problemer-vindu med en liste over problemer som må repareres før arbeidsflyten kan eksporteres.

 1. Klikk Kontroller diagram i Diagramvalidering-gruppen i kategorien Prosess.
 2. Reparer alle problemene i Problemer-vinduet.

Hvis du vil se hvor en feil befinner seg, klikker du den i Problemer-ruten. Den berørte figuren eller koblingen blir uthevet på tegningssiden. Hvis du vil ha informasjon om valideringsproblemer og hvordan du reparerer dem, kan du seValideringsproblemer for SharePoint-arbeidsflyt i Visio.

Eksportere en arbeidsflyt til SharePoint

Når du er ferdig med å lage arbeidsflyten i Visio, kan du eksportere arbeidsflyten som en Visio Workflow Interchange (.vwi)-fil som kan importeres direkte til SharePoint Designer.

 1. Klikk Eksporter i gruppen SharePoint-arbeidsflyt i kategorien Prosess.
 2. Bla til plasseringen der du vil lagre VWI-filen, i Eksporter arbeidsflyt-dialogboksen, og klikk deretter Lagre.

Importere en arbeidsflyt fra SharePoint

Du kan gå frem og tilbake i Visio og SharePoint Designer for åpne og redigere den samme VWI-filen, med ett unntak: Visio støtter ikke trinn. Trinn-informasjon som er lagt til i SharePoint Designer kan gå tapt når arbeidsflyten åpnes i Visio og deretter importeres på nytt til SharePoint Designer.

 1. Start med et nytt, tomt Microsoft SharePoint 2010-arbeidsflyt-diagram.
 2. Klikk Importer i SharePoint-arbeidsflyt-gruppen i kategorien Prosess.
 3. Klikk VWI-filen du vil importere, i Importer arbeidsflyt-dialogboksen, og klikk deretter Åpne.

Hvis du vil sammenligne arbeidsflytfigurer i Visio med arbeidsflytaktiviteter i SharePoint Designer 2010, kan du se veiledning til SharePoint-arbeidsflytaktiviteter.

 
 
Gjelder:
Visio Professional 2013