Legge til tekst i en side

  1. Klikk Tekst knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.
  2. Klikk et sted på siden, eller klikk og dra for å lage en tekstboks med ønsket størrelse.
  3. Skriv inn teksten.
  4. Gjenta disse trinnene for all tekst du vil legge til.
  5. Hvis du vil gå tilbake til vanlig redigering, klikker du Peker-verktøyet knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

 Tips!     Hvis du vil flytte eller endre størrelsen på tekstboksene, bruker du pekeverktøyet og klikker på teksten for å vise skaleringshåndtakene, og deretter drar du håndtakene. Når teksten er merket, kan du også endre utseendet på teksten ved å bruke kommandoene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem. Videre kan du redigere tekstboksen på samme måte som en figur, ved for eksempel å legge til fyll eller linjefarger, eller effekter.

 
 
Gjelder:
Visio 2013, Visio Professional 2013