Legge til, redigere, flytte eller rotere tekst på figurer

Legge til tekst i figurer

 1. Merk figuren.
 2. Skriv inn teksten. Når en figur er merket og du begynner å skrive, legges teksten til på den merkede figuren.
 3. Du kan formatere teksten på en av følgende måter:
 • Angi skriftegenskapene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.
 • Angi justering og andre egenskaper i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 1. Klikk et tomt område på siden, eller trykk på ESC for å avslutte.

Legge til tekst på siden

Du kan også legge til tekst direkte på siden, uavhengig av figurer eller objekter på tegningen.

 1. Klikk Tekst knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Klikk hvor som helst på siden for å opprette en tekstboks, eller klikk og dra til tekstboksen har ønsket størrelse.
 3. Skriv inn teksten.
 4. Du kan formatere teksten på en av følgende måter:
 • Angi skriftegenskapene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.
 • Angi justering og andre egenskaper i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 1. Klikk et tomt område på siden, eller trykk på ESC for å avslutte.

Rediger tekst

 1. Dobbeltklikk teksten du vil redigere.
 2. Rediger teksten.
 3. Klikk et tomt område på siden, eller trykk på ESC for å avslutte.

 Obs!    Hvis du ikke allerede er zoomet inn på figuren, zoomer Visio inn mens du skriver. Når du er ferdig med å skrive, klikker du et tomt område på siden eller trykker ESC. Visio zoomer ut igjen.Slik hindrer du at Visio zoomer inn på teksten:

 1. Velg kategorien Fil, og klikk deretter Alternativer.
 2. Klikk kategorien Avansert.
 3. Angi 0 (null) for punktstørrelsen i boksen Zoom tekst automatisk ved redigering under under Redigeringsalternativer.

Flytte eller rotere tekst

I en figur

 1. Klikk tekstblokkverktøyet Tekstblokk i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Klikk figuren for å velge figurens tekstblokk (tekstblokk: Tekstområdet som er tilknyttet en figur som vises når du klikker figuren med tekstverktøyet eller merker den med pekerverktøyet.).

 Obs!     Hvis teksten finnes i en gruppe, klikker du for å velge gruppen, og deretter klikker du for å velge teksten i figuren.

 1. Dra teksten for å flytte tekstblokken.
 2. Klikk Peker-verktøyet Knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem..

Når du bytter tilbake til pekeverktøyet knappesymbol, vises teksten med samme relative posisjon i forhold til figuren. Hvis du bruker pekeverktøyet til å dra teksten, flyttes også figuren, selv om teksten ikke lenger finnes i figuren. Du flytter teksten uavhengig av figuren ved hjelp av tekstblokkverktøyet Tekstblokk.

På siden

 1. Klikk Peker-verktøyet Knappesymbol i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Klikk teksten og dra for å flytte den, eller bruk rotasjonshåndtaket til å rotere den. Når pekeren er plassert over et rotasjonshåndtak (rotasjonshåndtak: Det runde håndtaket som vises øverst i markeringsfirkanten for en todimensjonal figur eller tekstblokk når du merker figuren eller tekstblokken ved hjelp av pekerverktøyet eller merker en tekstblokk ved hjelp av tekstblokkverktøyet.), endres den til en pil som former en sirkel Rotasjonsverktøypeker.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Visio 2013, Visio Professional 2013