Legge til data i figurer

Figurer i et Visio-diagram kan inneholde data. Når du merker en figur, vises dataene i figurdatavinduet. Dette er nyttig når du vil legge til informasjon, for eksempel om et trinn i en prosess eller utstyr i et nettverk, uten å legge til mye tekst i hoveddiagrammet.

I Visio Professional kan du også koble figurer til data i en ekstern datakilde.

Legge til data i merkede figurer

Du kan legge til data i figurer som allerede er på tegningen. Først legger du til datafeltene i figurene, og deretter legger du til verdiene.

Legge til datafelter i merkede figurer

 1. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Figurdata.
  Figurdatavinduet åpnes.
 2. Merk figuren eller figurene du vil legge til data i.
 3. Høyreklikk det merkede området, velg Data på hurtigmenyen, og klikk deretter Definer figurdata.
 4. Klikk Ny i dialogboksen Definer figurdata, og gjør deretter følgende:
 • Skriv inn et navn på det nye feltet i Etikett-boksen.
 • I Type-listen velger du en datatype som det nye feltet skal inneholde.
 • I Format-listen velger du et format for visning av dataene. Formatalternativene endres avhengig av valgt datatype.
 • Hvis du vil vise en tekstmelding for brukere som legger til data i feltet, skriver du ønsket tekst i Ledetekst-boksen. Teksten vises når musepekeren holdes over feltet i figurdatavinduet.
 1. Klikk OK.

Legge til verdier i datafeltene

 • Merk én og én figur, og skriv verdiene inn i datafeltene i Figurdata -vinduet.

Innholdet i Figurdata-vinduet viser bare dataene for den merkede figuren.

Opprette et gjenbrukbart sett med datafelter

Du trenger ikke å opprette datafelter for hver figur individuelt – kan du opprette et sett med datafelter, og bruke det på alle merkede figurer på tegningen, og på figurer du plasserer på tegningen senere.

 1. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Figurdata.
  Figurdatavinduet åpnes.
 2. Høyreklikk hvor som helst i Figurdata-vinduet, og klikk deretter Figurdatasett.
 3. Klikk Legg til i vinduet Figurdatasett.
 4. Skriv inn et navn for datasettet, i dialogboksen Legg til figurdatasett.
 5. Merk av for Opprett et nytt sett, og klikk deretter OK.
  Datasettet vises i Navn-kolonnen i vinduet Figurdatasett.
 6. Velg det nye datasettet, og klikk deretter Definer.
 7. I dialogboksen Definer figurdata definerer du feltene for figurdatasettet.
 8. Hvis du vil opprette et felt til, klikker du Ny.
 9. Når alle datafeltene er definert, klikker du OK.
 10. Du kan bruke datasettet på de merkede figurene i tegningen ved å merke settet i vinduet Figurdatasett og deretter klikke Bruk.

Hvis du vil se de nye feltene i en av figurene du la dem inn i, merker du figuren og ser i Figurdata-vinduet.

Legge til datafelter i en originalfigur

Hvis du vil legge til det samme figurdatasettet hver gang du bruker en bestemt figur, kan du spare tid ved å legge til datafeltene i en kopi av originalfiguren (originalfigur: Figur på en sjablong som du bruker gjentatte ganger til å opprette tegninger. Når du drar en figur fra en sjablong til tegningssiden, blir figuren en forekomst av den originalen.). Du kan for eksempel legge til datafelter som for eksempel navn og arbeidstakernummer i malen for en personfigur.

Opprette en kopi av figuren på en egendefinert sjablong

 1. I Figurer-vinduet høyreklikker du originalfiguren, peker på Legg til i mine figurer, og gjør deretter ett av følgende:
 • Hvis du vil legge til originalfiguren i en ny sjablong, klikker du Legg til i ny sjablong.
 • Hvis du vil legge til originalfiguren i en eksisterende egendefinert sjablong, klikker du Legg til i eksisterende sjablong.
 1. Skriv inn et navn for den nye sjablongen, i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.
 2. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet, velg Mine figurer, og klikk deretter sjablongen med den kopierte originalfiguren.

Redigere den nye originalen i den egendefinerte sjablongen

 1. Høyreklikk i tittellinjen på den nye sjablongen, og klikk deretter Rediger sjablong på hurtigmenyen.
 2. Høyreklikk figuren du nettopp la til i sjablongen, velg Rediger original, og klikk deretter Rediger originalfigur.
 3. Høyreklikk figuren i redigeringsvinduet for figuren, velg Data, og klikk deretter Definer figurdata.
 4. Skriv inn et navn for feltet, i dialogboksen Definer figurdata, og fyll ut eventuell annen informasjon du ønsker. Du ønsker kanskje å endre datatypen eller å legge til en ledetekst for figuren nå.
 5. Hvis du vil opprette et nytt felt, klikker du Ny og gjentar forrige trinn.
 6. Når alle datafeltene er definert, klikker du OK.
 7. Hvis du vil lukke originalfigurens redigeringsvindu, klikker du Overlappet i Vindu-gruppen i kategorien Visning, velger vinduet for originalfiguren, og klikker deretter lukkeknappen (krysset) øverst i hjørnet.
 8. Når du ser en melding som spør om du vil oppdatere figuren, klikker du Ja.
 9. Høyreklikk sjablongen i Figurer-vinduet, og klikk deretter Lagre.

Slette et datafelt

 1. Merk figuren som inneholder datafeltet du vil slette.
 2. Høyreklikk et sted i Figurdata-vinduet, og klikk Definer figurdata.
 3. Velg datafeltet du vil slette, under Egenskaper i dialogboksen Definer figurdata, klikk Slett, og klikk deretter OK.
 
 
Gjelder:
Visio 2013, Visio Professional 2013