Kopiere sider og figurer i en Visio-tegning

Kopiere en side

  1. Høyreklikk sidekategorien nederst på siden du vil kopiere.
  2. Klikk Lag kopi.

Det opprettes en kopi av siden du klikket på.

Kopiere figurer til samme sted på en annen side

Når du kopierer en figur og limer den inn på en annen side, kopieres figuren til samme sted på den nye siden som den hadde på den opprinnelige siden.

  1. Merk figurene du vil kopiere.
  2. Trykk CTRL+C for å kopiere alle figurene.
  3. Klikk sidekategorien for målsiden, eller klikk kategorien Sett inn for å opprette en ny side.
  4. Trykk CTRL+V på målsiden for å lime inn figurene.

Kopiere en figur til et annet sted på en annen side

  1. Kopier figuren ved å merke den og trykke CTRL+C, eller ved å høyreklikke figuren og deretter klikke Kopier.
  2. Klikk sidekategorien for målsiden, eller klikk kategorien Sett inn for å opprette en ny side.
  3. Høyreklikk det stedet på siden der du vil lime inn figuren, og klikk deretter Lim inn.

Figuren limes inn der du høyreklikket på siden.

 
 
Gjelder:
Visio 2013, Visio Professional 2013