Klassifisererrolle, figur

En klassifisererrolle Bilde av figur for klassifisererrolle er en type samarbeidsrolle som er en plass for et objekt i et samarbeidsdiagram (samarbeidsdiagram: Et interaksjonsdiagram som viser hvordan en gruppe objekter samarbeider med en annen for en systemhendelse som beskrives av ett brukertilfelle.). Det representeres av klasserektangelet med bare navnedelen vist. Navnedelen inneholder strengen

classRoleName : Classifiername

og kan om nødvendig inneholde en fullstendig bane med avsluttende pakker:

display_Window:Windowing System::GraphicWindows::Window

Du kan også vise en stereotyp for klassen, opprettelses-/ødeleggelsesindikatorer og en multiplisitetsindikator. Hvis du vil angi et sett med objekter på "mange"-siden av en tilknytning, kan du bruke et multi-objekt. I forbindelse med samarbeidsdiagrammer kalles klassifisererroller ofte objekter.

VisGi navn til en Klassifisererrolle-figur og legge til andre egenskapsverdier

Åpne dialogboksen Egenskaper for UML for elementet ved å dobbeltklikke ikonet som angir elementet, i trevisningen (trevisning: Vises i et vindu i UML-navigatoren. Dette er et hierarki der hvert UML-element eller hver visning (diagram) er representert ved et ikon. UML-malen oppretter automatisk en trevisning av modellen.), eller figuren som angir elementet, i et diagram.

VisTips!

Angi hvilke egenskapsverdier som skal vises på en figur i et diagram, ved å høyreklikke figuren og deretter klikke Figurvisningsalternativer. I dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur merker eller fjerner du merket for alternativer for å vise eller skjule egenskapsverdier.

VisAngi hvilke egenskapsverdier som skal vises på Klassifisererrolle-figuren

Høyreklikk figuren, klikk Figurvisningsalternativer og merk av eller fjern merket for alternativer for å vise eller skjule verdier.

VisSkjule klassenavnet for klassen som Klassifisererrolle-figuren er knyttet til

Høyreklikk Klassifisererrolle-figuren, klikk Figurvisningsalternativer, og fjern merket for Klassifiserernavn.