Aktivere eller registrere programmer i Microsoft Office System

Gjelder
Microsoft Office-systemet

Du må aktivere programvaren for å kunne fortsette å bruke alle funksjonene i produktet. Microsoft Product Activation er en beskyttelse mot piratkopiering som er utformet for å kontrollere at programvareprodukter er lovlig lisensiert. Det er raskt, enkelt, forstyrrer ikke og hjelper å ivareta personvernet for kunden. Product Activation kontrollerer at produktnøkkelen, som du må bruke for å installere produktet, for et programvareprodukt ikke er brukt på flere PCer enn det som er angitt i programvarelisensen.

Aktiveringsdata som gis til Microsoft, lagres i en sikker fasilitet. Microsoft er svært opptatt av personvernet og sikkerheten i informasjonen du oppgir som del av aktiveringsprosessen. Du får mer informasjon om hvordan Microsoft arbeider for å beskytte personvernet ditt ved å se gjennom Personvernerklæring for aktivering/registrering av Microsoft Office.

Den nyeste informasjonen om aktivering finner du på området for beskyttelse mot piratkopiering av Microsoft-programvare.

Registreringen er helt frivillig og krever ikke at du deler personlige opplysninger. Når du registrerer deg, får du tilgang til spesialtilbud og meldinger.

Aktivere programvaren

Du har to valg for når du vil aktivere programvaren:

 • Første gang du bruker programvaren     Når du starter programmet første gang etter installasjonen, kjøres aktiveringsveiviseren automatisk.
 • Senere     Du kan aktivere senere ved å klikke Aktivere produktHjelp-menyen.

Når du har bestemt deg for å aktivere, har du to valg i aktiveringsveiviseren for hvordan du vil gå frem:

 • Aktivere ved hjelp av Internett    Aktiveringsveiviseren kontakter Microsofts lisensservere automatisk via Internett-tilkoblingen. Den eneste opplysningen du må oppgi, er hvilket land du befinner deg i. Hvis du bruker en gyldig produktnøkkel som ikke har oversteget tillatt antall installasjoner, aktiveres produktet umiddelbart.

Når du aktiverer via Internett, sendes produkt-IDen (hentes fra installasjonsproduktnøkkelen) til Microsoft i en kryptert overføring. Et svar (bekreftelses-ID) sendes tilbake til datamaskinen for å aktivere produktet. Hvis du velger å aktivere produktet over Internett og du ikke allerede er tilkoblet, hjelper veiviseren deg å koble til.

 • Aktivere over telefon    Du kan ringe et aktiveringssenter og aktivere produktet ved å snakke med en representant fra kundeservice på telefonen. Telefonaktivering kan ta lenger enn aktivering over Internett. Du må være ved datamaskinen når du ringer og ha produktnøkkelen for programvaren klar. Telefonnumrene varierer med lisensen og landet/regionen. I trinn 2 i aktiveringsveiviseren ringer du Microsofts aktiveringssenter på det oppgitte nummeret.
  1. I trinn 1 i aktiveringsveiviseren velger du landet/regionen du bor og skal bruke produktet i.

Når du velger land/region, vises ett eller flere telefonnumre.

 1. I trinn 2 i aktiveringsveiviseren ber representanten for kundeservice ved aktiveringssenteret deg om å oppgi installasjons-IDen og andre relevante opplysninger.
 2. Når installasjon-IDen er kontrollert, som del av trinn 3, mottar du en bekreftelses-ID som skal skrives inn i de oppgitte mellomrommene nederst på skjermen.

 Obs!   Microsofts teksttelefontjenester (TT/TTY) er tilgjengelige for personer som er døve eller tunghørte. I USA kan du ved hjelp av et TT/TTY-modem ringe (800) 718-1599. Utenfor USA kan du bruke et TT/TTY-modem og ringe (716) 871-6859. Tjenesten TT/TTY er bare tilgjengelig på engelsk.

Registrere produktet

Når du er ferdig med å aktivere programvaren over Internett, kan du velge å registrere produktet og dermed motta informasjon om produktoppdateringer og spesielle tilbud direkte fra Microsoft. Registreringsalternativet er ikke tilgjengelig ved aktivering over telefon.

Du kan også registrere senere. Instruksjonene for registrering senere finner du i avsnittet med vanlige spørsmål.

Registreringen er helt frivillig og krever ikke at du deler personlige opplysninger, for eksempel gyldig e-postadresse. Registreringsopplysninger du oppgir, lagres sikkert og atskilt fra aktiveringsopplysningene. Ingen opplysninger lånes bort eller selges til tredjeparter.

Når du registrerer deg, får du tilgang til spesialtilbud og meldinger.

Vanlige spørsmål

VisHvordan aktiverer jeg på et senere tidspunkt?

Hvis du ikke vil aktivere programeksemplaret når du installerer det, kan du gjøre det senere.

 • Klikk Aktivere produktHjelp-menyen.

Veiviseren hjelper deg trinn for trinn gjennom prosessen med å aktivere over Internett eller over telefon.

Hvis du har problem med aktiveringen, kontakter du en representant for kundestøtte på telefonnummeret som er oppgitt i veiviseren.

VisNår må jeg aktivere?

Du kan starte programvaren opptil 50 ganger uten at den er aktivert.

VisJeg får en feilmelding i aktiveringsveiviseren om at den ikke kan koble til Internett

Du finner mer informasjon om dette problemet i Microsoft Knowledge Base-artikkelen 822519.

VisHvorfor fører dere ikke opp telefonnumrene vi skal ringe, her?

Programvare fra Microsoft skaffes og lisensieres på ulike måter, blant annet individuelle salgslisenser, OEM-lisenser (original equipment manufacturer) og volumlisenser. Telefonnumrene varierer med lisensen og landet/regionen. I trinn 2 i aktiveringsveiviseren ringer du Microsofts aktiveringssenter på det oppgitte nummeret.

VisHva skjer hvis jeg ikke aktiverer?

Du kan bruke programvaren opptil 50 ganger før du aktiverer den. Etter dette går programvaren inn i modus for redusert funksjonalitet. Du vil ikke kunne lagre endringer i dokumenter eller opprette nye dokumenter, og flere funksjoner kan bli redusert. Når programvaren er aktivert, får du tilbake full funksjonalitet.

Ingen eksisterende filer eller dokumenter tar skade i modus for redusert funksjonalitet.

VisEr aktivering og registrering det samme?

Nei. Aktivering er påkrevd. Registrering er frivillig.

VisHvordan kan jeg vite om programvaren er aktivert?

Gjør følgende:

 • Klikk Aktivere produktHjelp-menyen.

Hvis programvaren er aktivert, får du følgende bekreftelsesmelding:

Produktet er allerede aktivert.

VisHvor finner jeg lisensavtalen for sluttbrukere (EULA)?

Gjør følgende:

 • Klikk Om produktnavnHjelp-menyen, og klikk deretter Vis lisensavtalen for sluttbrukere.

Hvis du vil lese EULA en og ikke har installert programvaren, kan du lese den på weben på http://www.microsoft.com/office/eula.

VisHvor finner jeg personvernerklæringen for aktivering/registrering?

Personvernerklæringen er tilgjengelig på weben.

 
 
Gjelder:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003