Side 6 av 13FORRIGENESTE

Lister I: Slik bruker du lister i Excel 2003

Bruke knappen Aktiver/deaktiver totalrad på listeverktøylinjen

Bildeforklaring 1 Klikk knappen Aktiver/deaktiver totalradlisteverktøylinjen ...
Bildeforklaring 2 ... for å legge til en totalrad i listen.

Det finnes også en ny listeverktøylinje i Excel 2003. Noen av knappene på verktøylinjen gir SharePoint™-funksjonalitet, noe som ikke omhandles i dette kurset. Men knappen du skal få lære om nå, er knappen Aktiver/deaktiver totalrad.

Når du klikker denne knappen, blir elementene i den siste kolonnen i listen automatisk lagt sammen. Hvis du vil vise totalsummen i kolonne C i eksemplet, klikker du knappen Aktiver/deaktiver totalrad. Og dermed legges det til en ekstra rad som inneholder ordet Totalt og summen. Vær oppmerksom på at hvis den siste kolonnen inneholder noe som ikke kan summeres, for eksempel en kolonne med navn, telles antallet elementer i stedet.

I øvelsen får du informasjon om hvordan du utfører beregninger i andre kolonner enn den siste.

Tips!      Du kan deaktivere beregning av totalverdier ved å klikke Aktiver/deaktiver totalrad på nytt. Totalraden forsvinner.

Side 6 av 13FORRIGENESTE