Side 6 av 15FORRIGENESTE

Navigeringskunnskap

Valg av ruterekkefølge når du bruker F6

Når du trykker F6, flytter fokus fra rute til rute med klokken, i denne rekkefølge:
Bildeforklaring 1 Lysbilderute: Ingen ting spesielt skjer med ruten, men når du flytter med klokken, får ruten alltid fokus først. Teksten du skriver, går rett inn på tittelplassholderen.
Bildeforklaring 2 Oppgaverute: Tittellinjen får en farge fordi den er valgt.
Bildeforklaring 3 Notatrute: Pekeren blinker i ruten.
Bildeforklaring 4 Lysbilder-fanen: De valgte miniatyrbildene får en farge fordi de er valgt.

Vet du noen raske måter å flytte mellom lysbilder, mellom plassholdere for lysbilder og mellom alle rutene i Normalvisning på?

For å flytte mellom lysbilder er du sannsynligvis vant med å klikke et miniatyrbilde for å vise lysbildet. Eller du klikker kanskje dobbeltpilene (opp eller ned) Button image i rullefeltet i lysbilderuten for å flytte til foregående eller neste lysbilde.

Du er kanskje ikke så kjent med snarveiene på tastaturet for å gjøre det samme.

  • F6 og SKIFT+F6

Flytt med eller mot klokken, fra rute til rute rundt i vinduet. Dette virker i alle Office-programmer. (Se bildet til venstre.)

  • PIL OPP og PIL NED-taster

Rull Lysbilder-fanen, oppgaveruten eller notatruten, avhengig av hvilken som har fokus.

  • PGUP og PGDN

Flytt til henholdsvis neste eller foregående lysbilde når Lysbilder-fanen eller lysbilder har fokus.

  • CTRL+ENTER

Flytter til neste plassholder (stiplet boks) på siden. Hvis det ikke er noen annen plassholder, flyttes til neste bilde.

Side 6 av 15FORRIGENESTE