Side 19 av 21FORRIGENESTE

Opp å kjøre med Access 2007

Melding om at en fil med noen Access 2007-funksjoner ikke kan lagres i et tidligere format

Nye funksjoner er tilgjengelige bare i Access 2007.

Noen nye funksjoner i Access 2007 krever det nye filformatet. Hvis databasen bruker de nye funksjonene, og du forsøker å lage en kopi av databasen i et tidligere format, får du en melding om hvorfor det ikke lar seg gjøre. Hvis du vet at du skal dele en database med personer som ikke har Access 2007, planlegger du arbeidet deretter. Inntil videre kan du forsøke det du har lært.

Side 19 av 21FORRIGENESTE