Side 8 av 11FORRIGENESTE

Diagrammer I: Opprette et diagram

Ved å velge Rader eller Kolonner for Serier i-alternativet  endrer du budskapet i diagrammet

Du velger Rader eller Kolonner for Serier i-alternativet.

La oss si du vil sammenligne selgerne, ikke med hverandre, men med seg selv, slik at du kan se innsatsen deres over tid. Du merker nok en gang dataene for Sir Rodney's Marmalade og åpner diagramveiviseren ved å klikke DiagramveiviserKnappesymbol -knappen.

Men denne gangen klikker du Neste-knappen i stedet for Fullfør-knappen. Da vises trinn 2 i diagramveiviseren som inneholder Dataområde-kategorien.

Dataområde-kategorien

I denne kategorien kan du endre diagramstrukturen.

Diagrammet fra den første leksjonen (til venstre i dette bildet) sammenligner selgerne med hverandre måned for måned. I Excel gjøres dette ved at dataene i regnearket grupperes etter kolonner og radene sammenlignes. Hvis dataene ble grupperte etter rader og kolonnene ble sammenlignet, ville diagrammet vist helt andre data. Da ville det vise resultatet for hver enkelt selger måned for måned, som vist til høyre på bildet.

Du kan angi hvilken sammenligning du vil bruke, ved å velge Rader eller Kolonner for Serier i-alternativet. Alternativet har dette navnet fordi regnearkdataene som brukes i diagrammet, kalles dataserier. Du angir om du vil sammenligne og gruppere seriene i rader eller kolonner.

Du kan se resultatet i forhåndsvisningen i kategorien.

Du får selv prøve dette alternativet i øvelsen.

Serie-kategorien

I denne kategorien kan du slette eller legge til dataserier i diagrammet. Det kan for eksempel hende du finner ut at du bare vil vise to av selgerne i stedet for alle tre som du merket i regnearket. I denne kategorien kan du endre dette uten å gå tilbake til regnearket, og du kan forhåndsvise endringene.

Obs!     Dataene i regnearket endres ikke når du sletter eller legger til dataserier i denne kategorien.

Side 8 av 11FORRIGENESTE