Flytte et bilde i en mal

Av og til når du klikker et bilde i denne malen og prøver å flytte det, flytter det seg ikke. Dette er fordi bildet er plassert inne i en tekstboks (tekstboks: En beholder for tekst eller grafikk, som kan flyttes og skaleres. Bruk tekstbokser til å plassere flere tekstblokker på en side eller gi tekst en annen retning enn annen tekst i dokumentet.). Når du skal flytte bildet, må du flytte tekstboksen, og for å flytte tekstboksen må du først merke den.

Slik flytter du et bilde i en mal:

  1. Klikk bildet du vil flytte.
  2. Trykk HOME slik at rammen på tekstboksen vises.
  3. Klikk rammen på tekstboksen, og dra deretter boksen til den nye plasseringen.

 Obs!    Hvis du bare vil flytte tekstboksen rykkvis i små intervaller når den er merket, trykker du piltastene. Hvis du vil flytte den i enda mindre intervaller, zoomer du inn på dokumentet ved å klikke pilen ved siden av Zoom-boksen ZoomFormatering-verktøylinjen (verktøylinje: En linje med knapper og alternativer som du bruker til å utføre kommandoer. Hvis du vil vise en verktøylinje, trykker du ALT og deretter SKIFT+F10.). Klikk zoomeinnstillingen du vil ha, og trykk deretter piltastene.

 
 
Gjelder:
Word 2003