Hopp til søkeresultater
PRODUKT
Resultater fra Office.com
Vise rapporter for overvåkingslogg
Artikkel Du kan bruke rapportene for overvåkingslogg til å vise dataene i overvåkingsloggene for en områdesamling. Du kan sortere, filtrere og analysere disse dataene fo...
SharePoint Server 2013 Enterprise
Konfigurere tilgjengelige visninger for en plassering i områdehierarkiet
Artikkel Du kan angi hvilke visninger som skal være tilgjengelige på bestemte plasseringer i områdehierarkiet. Du kan konfigurere tilgjengelige visninger for følgende pl...
SharePoint Server 2010
Vise rapporter for overvåkingslogg
Artikkel Du kan bruke rapportene for overvåkingslogg i SharePoint 2010 til å vise dataene i overvåkingsloggene for en områdesamling. Du kan sortere, filtrere og analyser...
SharePoint Server 2010
Legge til tilpasset hjelp i en områdesamling
Artikkel Som administrator for en områdesamling kan du opprette ny hjelp som er spesifikk for en bestemt områdesamling. I denne artikkelen Elementer i områdehjelp Seks t...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Administrere papirkurven for en SharePoint-områdesamling
Artikkel Denne artikkelen beskriver hvordan du behandler papirkurven på et SharePoint-nettsted.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 og E4)...
Vise rapporter for overvåkingslogg
Artikkel Denne artikkelen beskriver hvordan du viser rapportene for overvåkingsloggen for en SharePoint-områdesamling.
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4)
Innføring i flerspråklige funksjoner
Artikkel Administratorer for nettstedsamlinger kan bruke to funksjoner til å støtte brukere som snakker flere språk: funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt (MUI) ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
Legge til tilpasset hjelp i en områdesamling
Artikkel Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer egendefinert hjelp for en SharePoint-områdesamling.
SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard
Konfigurere overvåkingsinnstillinger for en nettstedssamling
Artikkel Dette emnet inneholder informasjon om hvordan du bruker overvåkingsfunksjoner i SharePoint til å spore handlinger som brukere har utført på nettstedene.
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4)...
Innføring i flerspråklige funksjoner
Artikkel Hvis du er administrator for en områdesamling, er det to typer funksjoner du kan bruke til å støtte brukere som snakker forskjellige språk. Funksjonen for bruke...
SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter...
Konfigurere overvåkingsinnstillinger for en områdesamling
Artikkel Du kan bruke overvåkingsfunksjonen i Microsoft SharePoint Server 2010 til å spore hvilke brukere som har gjort hva på områdene og i innholdstypene, listene, bib...
SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Server 2010
Finner du ikke det du søker etter?Prøv på hele Office.com