Hopp til søkeresultater
PRODUKT
Resultater fra Office.com
Definere omfang for søk
Artikkel Redigere egenskapene til aktivumet
SharePoint Server 2010
Lære mer om nøkkelordsyntaks
Artikkel Du kan bruke Sperring og eDiscovery til å finne og utelate poster fra utløpspolicyer for alle webområder der Sperring og eDiscovery er aktivert. Du bruker vanli...
SharePoint Server 2010
Gjøre innhold søkbart
Artikkel Innhold kan vises fra mange kilder, for eksempel kolonner, biblioteker og sider. En områdeeier kan bestemme om innhold skal vises i søkeresultater eller ikke. T...
SharePoint Server 2010
Legge til nøkkelordtermer med hete tips
Artikkel Du kan utheve viktig informasjon i søkeresultater for områdebrukere ved å bruke nøkkelord og hete tips. Når en bruker skriver inn en forhåndsdefinert nøkkelordt...
SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter...
Søke etter innhold
Artikkel Du kan søke etter innhold på mange ulike måter i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruke Søk -boksen, som du finner på alle sider på et SharePoint-område...
SharePoint Server 2010
Søke etter innhold
Artikkel Det finnes flere metoder for å søke etter innhold på et område. Du kan bruke Søk -boksen som du finner på alle sider på et område, du kan bruke søkesentralområd...
SharePoint Online for virksomheter
Finner du ikke det du søker etter?Prøv på hele Office.com