Hopp til søkeresultater
PRODUKT
Resultater fra Office.com
Endre regionale innstillinger for et nettsted
Artikkel Alle kan endre visningsspråket for brukergrensesnittet for et nettsted de arbeider med. Når du endrer de personlige innstillingene for brukergrensesnittet, påvi...
Administrasjonssenter for SharePoint, SharePoint Foundation 2013...
Opprette et nytt sekundært nettsted på et annet språk
Artikkel Standardinnstillingen er at nettsteder og nettstedsamlinger vises på samme språk som produktet ble installert på. Hvis du er administrator for en nettstedsamlin...
Administrasjonssenter for SharePoint, SharePoint Foundation 2013...
Innføring i flerspråklige funksjoner
Artikkel Administratorer for nettstedsamlinger kan bruke to funksjoner til å støtte brukere som snakker flere språk: funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt (MUI) ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
Innføring i flerspråklige funksjoner
Artikkel Hvis du er administrator for en områdesamling, er det to typer funksjoner du kan bruke til å støtte brukere som snakker forskjellige språk. Funksjonen for bruke...
SharePoint Online for virksomheter, SharePoint Online for yrkesutøvere og små bedrifter...
Opprette områder på andre språk enn standardspråket
Artikkel Som standard opprettes områder og områdesamlinger på samme språk som produktets installasjonsspråk. Du kan bruke funksjonen Flerspråklig grensesnitt (MUI) for å...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online for virksomheter...
Endre personlige innstillinger for visningsspråket for et område
Artikkel Du kan endre visningsspråket i brukergrensesnittet for alle områdene du vil arbeide med. Når du endrer personlige innstillinger for brukergrensesnittet, påvirke...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online for virksomheter...
Innføring i flerspråklige funksjoner
Artikkel Du bruker funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk til å lage områder på andre språk enn standardspråket for SharePoint-området eller til å gjøre det mu...
SharePoint Online for virksomheter
Finner du ikke det du søker etter?Prøv på hele Office.com