Hopp til søkeresultater
PRODUKT
Resultater fra Office.com
Feltene Faktisk arbeid beskyttet
Artikkel Feltene Faktisk arbeid beskyttet viser mengden arbeid som tildelte ressurser har rapportert via Project Web App. De tidsinndelte versjonene av disse feltene vis...
Project Professional 2013, Project Standard 2013...
Feltene Faktisk overtidsarbeid beskyttet
Artikkel Feltene Faktisk overtidsarbeid beskyttet viser mengden overtidsarbeid som er beregnet på grunnlag av arbeidet som tildelte ressurser har rapportert via Microsof...
Project Professional 2013, Project Standard 2013...
Indikatorfelter
Artikkel Indikatorfeltet viser indikatorer som gir forskjellig informasjon om en aktivitet eller en ressurs . En fullført-indikator for eksempel varsler om at aktivitete...
Project Professional 2013, Project Standard 2013...
Ressursfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over ressurs feltene (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informasjo...
Project 2007, Project 2003
Feltreferanseoversikt
Artikkel Vis alt Skjul alt Et felt (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informasjon om en aktivitet, ressurs eller tildelin...
Project 2003
Tekstfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle tekst (tekstfelt: En type felt der innholdet er tekst. Eksempler er Aktivitetsnavn- og E-postadresse-fel...
Project 2007, Project 2003
Datofelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle datofeltene (datofelt: En type felt der innholdet er en dato. Eksempler inkluderer Planlagt start- og Ti...
Project 2007, Project 2003
Tidsinndelte aktivitetsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over de tidsinndelte (tidsinndelt: Aktivitets-, ressurs- eller tildelingsinformasjon som distribueres over tid. Du...
Project 2007, Project 2003
Ja/nei-felt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle ja/nei (Ja/nei-felt: En felttype der innholdet angis til enten Ja eller Nei. Dette er også kjent som et ...
Project 2007, Project 2003
Tidsinndelte tildelingsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over de tidsinndelte (tidsinndelt: Aktivitets-, ressurs- eller tildelingsinformasjon som distribueres over tid. Du...
Project 2007, Project 2003
Aktivitetsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over aktivitets feltene (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informa...
Project 2007, Project 2003
Valutafelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over valuta (valutafelt: En type felt der innholdet uttrykkes som en kostnad. Eksempler inkluderer Faktiske kostna...
Project 2007, Project 2003
Felt i virksomhetsprosjekter
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over felt (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informasjon om en akt...
Project 2007, Project 2003
Tildelingsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over tildelings feltene (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informa...
Project 2007, Project 2003
Egendefinerte felt
Artikkel Nedenfor følger en oversikt over de egendefinerte feltene i Microsoft Office Project. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du et feltnavn. Kostnader 1-10, fe...
Project 2007, Project 2003
PERT-analysefelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle PERT-analyse (PERT-analyse: PERT-analyse [program-, evaluerings- og gjennomgangsteknikk] er en prosess s...
Project 2007, Project 2003
Feltkategorier
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over de ulike felt (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informasjon ...
Project 2003
Felttyper
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over de ulike felt (felt: En plassering i et ark, skjema eller diagram som inneholder en bestemt type informasjon ...
Project 2003
Prosent- og nummerfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle nummer (tallfelt: En type felt der innholdet er et tall. Den maksimale verdien som er tillatt i dette fe...
Project 2007, Project 2003
Varighetsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle varighetsfeltene (varighetsfelt: En type felt der innholdet uttrykkes som tidsvarighet. Eksempler inklud...
Project 2007, Project 2003
Prioritet, felt
Artikkel Vis alt Skjul alt Prioritet-feltet angir viktighetsnivået som er gitt til en aktivitet, som i sin tur angir hvor lett en aktivitet eller tildeling kan forsinkes...
Project 2010, Project 2007...
Opplistet, felt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle felt med opplistinger (opplistet felt: En type felt der innholdet er valgt fra en liste over forhåndsdef...
Project 2007, Project 2003
Indikatorfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle indikatorfeltene (Indikatorer-felt: Et felt med en grafisk indikator som gir informasjon om statusen for...
Project 2007, Project 2003
Felt for opptjent verdi
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle valutafeltene (valutafelt: En type felt der innholdet uttrykkes som en kostnad. Eksempler inkluderer Fak...
Project 2007, Project 2003
Heltallsfelt
Artikkel Vis alt Skjul alt Nedenfor følger en oversikt over alle heltall (heltallfelt: En type felt der innholdet er et heltall. Eksempler inkluderer ID- og Unik ID-felt...
Project 2007, Project 2003
FORRIGE12NESTE
Finner du ikke det du søker etter?Prøv på hele Office.com