Hopp til søkeresultater
PRODUKT
Resultater fra Office.com
Angi verdien for et felt automatisk
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som angir verdien for et felt automatisk som svar på en hendelse. Denne hendelsen kan være...
InfoPath 2003
Vise en dialogboks automatisk
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som viser en dialogboks automatisk som svar på en hendelse. Denne hendelsen kan være en en...
InfoPath 2003
Legge til en regel
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du bruke regler til å vise en dialogboks automatisk, angi verdien i et felt, kjøre en spørring mot eller sende ...
InfoPath 2003
Åpne et skjema automatisk ved hjelp av en regel
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som åpner et annet skjema automatisk som svar på en hendelse. Hendelsene kan inkludere føl...
InfoPath 2003
Sende et skjema automatisk ved hjelp av en regel
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som automatisk sender et skjema til en database, webtjeneste, et Microsoft Windows SharePo...
InfoPath 2003
Spørre automatisk ved hjelp av en datatilkobling
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som automatisk kjører en spørring mot et XML-dokument, en database, en webtjeneste eller e...
InfoPath 2003
Bytte visninger automatisk i et skjema
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som automatisk bytter visninger (visning: En skjemaspesifikk skjerminnstilling som kan lag...
InfoPath 2003
Lukke et skjema automatisk ved hjelp av en regel
Artikkel Vis alt Skjul alt Når du utformer et skjema, kan du opprette en regel som lukker et skjema automatisk når brukeren klikker en knapp. Tips! Du kan legge til fler...
InfoPath 2003
Finner du ikke det du søker etter?Prøv på hele Office.com