Hvorfor kan jeg ikke starte Office 2013-programmet?

Eldre versjoner av tillegg kan føre til denne type problemer. Du kan også se en av disse feilene når du prøver å starte en av disse Office 2013-programmene: Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher eller Visio.

 • Microsoft Excel har sluttet å virke.
 • Microsoft Word har sluttet å virke.
 • Microsoft Outlook har sluttet å virke.
 • Microsoft PowerPoint har sluttet å virke.
 • Microsoft Publisher har sluttet å virke.
 • Microsoft Visio har sluttet å virke.

Start av programmet i sikkermodus er en flott metode for å finne ut om problemet er forårsaket av et tillegg. Du gjør dette ved å gå til startskjermen i Windows 8 eller klikke Start > Kjør i Windows 7, og skrive inn én av følgende kommandoer:

 • Skriv inn excel /safe, og trykk ENTER for å starte Excel 2013.
 • Skriv inn outlook /safe, og trykk ENTER for å starte Outlook 2013.
 • Skriv inn winword /safe, og trykk ENTER for å starte Word 2013.
 • Skriv inn powerpnt /safe, og trykk ENTER for å starte PowerPoint 2013.
 • Skriv inn mspub /safe, og trykk ENTER for å starte Publisher 2013.
 • Skriv inn visio /safe, og trykk ENTER for å starte Visio 2013.

Hvis Office-programmet ikke starter i sikkermodus, er det ikke problemer med tilleggene. Gå til inndelingen Mer informasjon for andre årsaker til hvorfor Office-programmet krasjer.

Hvis Office-programmet starter, deaktiverer du ett og ett tillegg.

 1. Mens Office-programmet fremdeles i sikkermodus klikker du Fil > Alternativer > Tillegg.
 2. Klikk Start ved siden av Behandle-listen.
 3. Fjern merket for ett av tilleggene i listen, og klikk OK.
 4. Start programmet på nytt (ikke i sikkermodus denne gangen).

Hvis Office-programmet starter, er det et problem med tillegget du deaktiverte. Vi anbefaler at du går til firmanettstedet for tillegget for å se etter en oppdatert versjon som du kan installere. Hvis det ikke er en nyere versjon eller hvis du ikke trenger å bruke tillegget, kan du la det være deaktivert eller fjerne det fra PCen.

Hvis Office-programmet ikke starter, gjentar du trinnene for å fjerne merket for de andre tilleggene ett om gangen. Hvis alle tilleggene er deaktivert og du fremdeles ikke kan åpne Office-programmet, følger du fremgangsmåten under Feilsøke COM-tillegg.

Feilsøke COM-tillegg

Et COM-tillegg kan også være ansvarlig for oppstartsproblemet. Med Office-programmet fremdeles i sikkermodus:

 1. Klikk Fil > Alternativer > Tillegg.
 2. Klikk COM-tillegg i Behandle-listen, og klikk deretter Gå til.
 3. Fjern merket for ett av tilleggene i listen, og klikk OK.
 4. Start programmet på nytt (ikke i sikkermodus denne gangen).

Hvis Office-programmet starter, forårsakes problemet av COM-tillegget du deaktiverte. Vi anbefaler at du går til firmanettstedet for tillegget for å se om det er en oppdatert versjon som du kan installere. Hvis det ikke er en nyere versjon eller hvis du ikke trenger å bruke COM-tillegget, kan du la det være deaktivert.

Hvis Office-programmet ikke starter, er ikke problemet relatert til tillegg. Gå til Mer informasjon hvis du vil finne ut mer om andre årsaker til at dette kan skje.

Tillegg som kan føre til problemer med Office 2013

Tidligere versjoner av disse tilleggene vet man kan føre til problemer med Office 2013-programmer:

Mer informasjon

Hvis problemet ikke forårsakes av tillegg, kan det hende at skjermkonfigurasjonen til PC forårsaker problemet. Gå til denne artikkelen om inkompatibilitet i skjermkonfigurasjon hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også starte Windows i sikkermodus for å teste om et annet program på PCen forårsaker problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking i sikkermodus i Windows, leser du disse artiklene:

 
 
Gjelder:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013