Hurtigtaster for OneNote 2010

Denne hjelpeartikkelen inneholder informasjon om hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft OneNote 2010. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ).

 Obs!   Det kan hende du ikke kan vise den nyeste versjonen av denne artikkelen. Hvis det står Frakoblet på statuslinjen nederst i dette vinduet, kobler du datamaskinen til Internett og klikker Frakoblet-knappen i visningsprogrammet for Hjelp, og deretter klikker du Vis innhold fra Office.com på hurtigmenyen. Du kan også gå til Office.com og se etter den siste dokumentasjonen på siden Hjelp og Slik gjør du det for Microsoft OneNote 2010.

Hurtigkoblinger


Ta notater og formatere dem

Skrive og redigere notater

Hvis du vil Trykk
Åpne et nytt OneNote-vindu. CTRL+M
Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat. CTRL+SKIFT+M
Forankre OneNote-vinduet. CTRL+ALT+D
Angre forrige handling. CTRL+Z
Gjøre om siste handling. CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

 Obs!   Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A
Klippe ut merket tekst eller element. CTRL+X
Kopiere merket tekst eller element til utklippstavlen. CTRL+C
Lime inn innholdet fra utklippstavlen. CTRL+V
Gå til begynnelsen av linjen. HOME
Gå til slutten av linjen. END
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Flytte ett ord til venstre. CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord til høyre. CTRL+PIL HØYRE
Slette ett tegn til venstre. TILBAKE
Slette ett tegn til høyre DEL
Slette ett ord til venstre. CTRL+TILBAKE
Slette ett ord til høyre. CTRL+DEL
Sette inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt. SKIFT+ENTER
Kjøre stavekontroll. F7
Åpne synonymordboken for det merkede ordet. SKIFT+F7
Åpne hurtigmenyen for et hvilken som helst notat, kategori eller annet objekt som har fokus. SKIFT+F10
Utføre handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side. CTRL+SKIFT+W

Formatere notater

Hvis du vil Trykk
Utheve merket tekst i gult. CTRL+SKIFT+H
eller CTRL+ALT+H
Sette inn en hyperkobling. CTRL+K
Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format). CTRL+SKIFT+C
Lime inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format). CTRL+SKIFT+V

Åpne en hyperkobling.

 Obs!   Markøren må være plassert et sted i den formaterte hyperkoblingsteksten.

ENTER
Bruke eller fjerne fet formatering fra den merkede teksten. CTRL+F
Bruke eller fjerne kursiv formatering fra den merkede teksten. CTRL+I
Bruke eller fjerne understreking på merket tekst. CTRL+U
Bruke eller fjerne gjennomstreking på merket tekst. CTRL+BINDESTREK
Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten. CTRL+SKIFT+=
Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten. CTRL+=
Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet. CTRL+PUNKTUM
Bruke eller fjerne en nummerert liste fra det merkede avsnittet. CTRL+SKRÅSTREK
Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+1
Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+2
Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+3
Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+4
Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+5
Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat. CTRL+ALT+6
Bruke Normal-stilen i gjeldende notat. CTRL+SKIFT+N
Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre. ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre. ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Høyrejustere det merkede avsnittet. CTRL+R
Venstrejustere det merkede avsnittet. CTRL+L
Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten. CTRL+SKIFT+>
Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten. CTRL+SKIFT+komma
Fjerne all formatering brukt på den merkede teksten. CTRL+SKIFT+N
Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side. CTRL+SKIFT+R

Legge til elementer på en side

Hvis du vil Trykk
Sette inn et dokument eller en fil på gjeldende side. ALT+N, F
Sette inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side. ALT+N, O
Vise eller skjule dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i modus for høy kontrast). Alt+Skift+P
Sette inn et bilde fra en fil. ALT+N, P
Sette inn et bilde fra en skanner eller et kamera. ALT+N, S

Sette inn et skjermutklipp.

 Obs!   OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

Windows-tasten+S
Sette inn gjeldende dato. Alt+Skift+D
Sette inn gjeldende dato og klokkeslett. Alt+Skift+F
Sette inn gjeldende klokkeslett. ALT+SKIFT+T
Sette inn et linjeskift. SKIFT+ENTER
Starte en matematisk formel, eller konvertere merket tekst til en matematisk formel. ALT+=
Opprette en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst. TAB
Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad. TAB

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

 Obs!   Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER
Opprette en rad under gjeldende rad i en tabell. CTRL+ENTER
Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell. ALT+ENTER
Opprette en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell. CTRL+ALT+R
Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell. CTRL+ALT+E
Opprette en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad). ENTER
Slette gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden). DEL (trykk to ganger)

Merke notater og objekter

Hvis du vil Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

 Obs!   Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A
Merke til slutten av linjen. SKIFT+END
Merke hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen). SKIFT+PIL NED
Hoppe til tittelen på siden og merke den. CTRL+SKIFT+T
Avbryte disposisjonen eller siden som er merket. ESC
Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp. ALT+SKIFT+PIL OPP
Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned. ALT+SKIFT+PIL NED
Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (redusere innrykket). ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øke innrykket). ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Merke gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt. CTRL+SKIFT+BINDESTREK
Slette det merkede notatet eller objektet. DEL
Gå til begynnelsen av linjen. HOME
Gå til slutten av linjen. END
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Gå tilbake til den siste siden du besøkte. ALT+PIL VENSTRE
Gå fremover til den neste siden du besøkte. ALT+PIL HØYRE
Starte avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling. CTRL+ALT+P
Starte avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling. CTRL+ALT+S
Spole tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder. CTRL+ALT+Y
Spole fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder. CTRL+ALT+U

Kodenotater

Hvis du vil Trykk
Bruke, merke av for eller fjerne merket for Gjøremål-koden. CTRL+1
Bruke eller fjerne Viktig-koden. CTRL+2
Bruke eller fjerne Spørsmål-koden. CTRL+3
Bruke eller fjerne koden Husk til senere. CTRL+4
Bruke eller fjerne Definisjon-koden. CTRL+5
Bruke eller fjerne en egendefinert kode. CTRL+6
Bruke eller fjerne en egendefinert kode. CTRL+7
Bruke eller fjerne en egendefinert kode. CTRL+8
Bruke eller fjerne en egendefinert kode. CTRL+9
Fjerne alle notatkoder fra de merkede notatene. CTRL+Æ

Bruke disposisjoner

Hvis du vil Trykk
Vise til og med nivå 1. ALT+SKIFT+1
Utvide til nivå 2. ALT+SKIFT+2
Utvide til nivå 3. ALT+SKIFT+3
Utvide til nivå 4. ALT+SKIFT+4
Utvide til nivå 5. ALT+SKIFT+5
Utvide til nivå 6. ALT+SKIFT+6
Utvide til nivå 7. ALT+SKIFT+7
Utvide til nivå 8. ALT+SKIFT+8
Utvide til nivå 9. ALT+SKIFT+9
Vise alle nivåer. ALT+SKIFT+0
Øke innrykk med ett nivå. TAB
Redusere innrykk med ett nivå. SKIFT+TAB
Utvide en skjult disposisjon. ALT+SKIFT+PLUSSTEGN
Skjule en utvidet disposisjon. ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Angi språkinnstillinger

 Obs!   Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office 2010.

Hvis du vil Trykk
Sette skriveretning til fra venstre mot høyre. CTRL+VENSTRE SKIFT
Sette skriveretning til fra høyre mot venstre. CTRL+HØYRE SKIFT
Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre. TAB
Redusere innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre. SKIFT+TAB

Til toppen av siden Til toppen av siden

Organisere og administrere notatblokken

Arbeide med sider og sidenotater

Hvis du vil Trykk
Aktivere eller deaktivere full sidevisning. F11
Åpne et nytt OneNote-vindu. CTRL+M
Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat. CTRL+SKIFT+M
Vise eller skjule kategoriene i en sidegruppe. CTRL+SKIFT+*
Skrive ut gjeldende side. CTRL+P
Legge til en ny side på slutten av den merkede inndelingen. CTRL+N
Øke bredden på sidekategoristolpen. CTRL+SKIFT+[
Redusere bredden på sidekategoristolpen. CTRL+SKIFT+]
Opprette en ny side under gjeldende sidekategori på samme nivå. CTRL+ALT+N
Redusere innrykksnivået til gjeldende sidekategorietikett. CTRL+ALT+[
Øke innrykksnivået til gjeldende sidekategorietikett. CTRL+ALT+]
Opprette en ny underside under gjeldende side. CTRL+SKIFT+ALT+N

Merke alle elementer.

 Obs!   Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A
Merke gjeldende side. CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.
Flytte den merkede siden opp. ALT+SKIFT+PIL OPP
Flytte den merkede siden ned. ALT+SKIFT+PIL NED
Flytte innsettingspunktet til tittelen på siden. CTRL+SKIFT+T
Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket. ALT+PGUP
Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket. ALT+PGDN
Rulle oppover på gjeldende side. PGUP
Rulle nedover på gjeldende side. PGDN
Rulle til øverst på gjeldende side. CTRL+HOME
Rulle til nederst på gjeldende side. CTRL+END
Gå til neste avsnitt. CTRL+PIL NED
Gå til forrige avsnitt. CTRL+PIL OPP
Flytte innsettingspunktet opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover. CTRL+ALT+PIL OPP
Flytte innsettingspunktet ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover. CTRL+ALT+PIL NED
Flytte innsettingspunktet til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre. CTRL+ALT+PIL VENSTRE
Flytte innsettingspunktet til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre. CTRL+ALT+PIL HØYRE
Gå til neste notatbeholder. ALT+PIL NED
Gå til begynnelsen av linjen. HOME
Gå til slutten av linjen. END
Flytte ett tegn til venstre. PIL VENSTRE
Flytte ett tegn til høyre. PIL HØYRE
Gå tilbake til den siste siden du besøkte. ALT+PIL VENSTRE
Gå fremover til den neste siden du besøkte. ALT+PIL HØYRE
Zoome inn. ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN
Zoome ut. ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

 Obs!   Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil Trykk
Opprette en ny inndeling. CTRL+T
Åpne en notatblokk. CTRL+O
Åpne en inndeling. CTRL+ALT+SKIFT+O
Gå til neste inndeling. CTRL+TAB
Gå til forrige inndeling. CTRL+SKIFT+TAB
Gå til neste side i inndelingen. CTRL+PGDN
Gå til forrige side i inndelingen. CTRL+PGUP
Gå til den første siden i inndelingen. ALT+HOME
Gå til den siste siden i inndelingen. ALT+END
Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket. ALT+PGUP
Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket. ALT+PGDN
Flytte eller kopiere gjeldende side. CTRL+ALT+M
Plassere fokus på gjeldende sidekategori. CTRL+ALT+G
Merke gjeldende sidekategori. CTRL+SKIFT+A
Plassere fokus på gjeldende inndelingskategori. CTRL+SKIFT+G
Flytte gjeldende inndeling. CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10, M
Bytte til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet. CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Søke i notater

Hvis du vil Trykk
Flytte innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker. CTRL+E
Forhåndsvise neste resultat mens du søker etter alle notatblokker. PIL NED
Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker. ENTER
Endre søkeomfanget. CTRL+E, TABULATOR, MELLOMROM
Åpne Søkeresultater-ruten. ALT+O etter å ha søkt

Søke bare på gjeldende side.

 Obs!   Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+F
Flytte til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side. ENTER eller F3
Flytte til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side. SKIFT+F3
Lukke Søk, og gå tilbake til siden. ESC

Til toppen av siden Til toppen av siden

Dele notater

Dele notater med andre

Hvis du vil Trykk
Sende de valgte sidene i en e-postmelding. CTRL+SKIFT+E

Dele notater med andre programmer

Hvis du vil Trykk
Sende de valgte sidene i en e-postmelding. CTRL+SKIFT+E
Opprette en I dag-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat. CTRL+SKIFT+1
Opprette en I morgen-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat. CTRL+SKIFT+2
Opprette en Denne uken-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat. CTRL+SKIFT+3
Opprette en Neste uke-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat. CTRL+SKIFT+4
Opprette en Ingen dato-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat. CTRL+SKIFT+5
Åpne den valgte Outlook-oppgaven. CTRL+SKIFT+K
Merke den valgte Outlook-oppgaven som fullført. CTRL+SKIFT+9
Slette den valgte Outlook-oppgaven. CTRL+SKIFT+0
Synkronisere endringer i gjeldende delte notatblokk. SKIFT+F9
Synkronisere endringer i alle delte notatblokker. F9
Merke gjeldende side som ulest. CTRL+Q

Til toppen av siden Til toppen av siden

Beskytte notater

Beskytte inndelinger med passord

Hvis du vil Trykk
Låse alle passordbeskyttede inndelinger. CTRL+ALT+L

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
OneNote 2010