Berøringsveiledning for Office

Hvis du er ny bruker av Office med Windows 8 og har berøringsskjerm, kommer du lettere i gang hvis du lærer noen få bevegelser.

Grunnleggende:

Trykke Trykkebevegelse
Knipe Knip fingre sammen
Spre Spre fingre fra hverandre
Skyve Skyvebevegelse
Sveipe Sveip på tvers av skjermen

Slik fungerer de i Office.

I et Office-program

Hvis du vil Gjør du dette
Bytte til full skjerm

Trykk Fullskjermmodus på tittellinjen.

Eller trykk knappen Alternativer for visning av båndet på tittellinjen, og trykk Skjul båndet automatisk.

Bytte til standardvisning

Trykk de tre prikkene øverst på skjermen, og trykk deretter Avslutt fullskjermmodus.

Eller trykk knappen Alternativer for visning av båndet, og trykk Vis kategorier og kommandoer.

Aktivere berøringsmodus

Trykk knappen Berøringsmodus på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Eller trykk håndikonet Berørings-/musemodus på verktøylinjen for hurtigtilgang, og trykk Berør.

(Hvis du ikke ser håndikonet Berørings-/musemodus, kan du legge det til å verktøylinjen for hurtigtilgang. Bruk fremgangsmåten for å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang.)

Deaktivere berøringsmodus

Trykk knappen Berøringsmodus på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Eller trykk håndikonet Berørings-/musemodus på verktøylinjen for hurtigtilgang, og trykk Mus.

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang Trykk, hold og slipp deretter en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang. Velg hva du skal gjøre på menyen som vises.

Bruke berøringstastaturet

Hvis du vil Gjør du dette
Vise berøringstastaturet Trykk Berøringstastatur på oppgavelinjen.
Skjule berøringstastaturet Trykk X på berøringstastaturet.
Forankre berøringstastaturet Trykk Forankre berøringstastaturet slik at det forblir åpent.
Koble fra berøringstastaturet Trykk Koble fra på berøringstastaturet.

Flytte rundt i en fil

Hvis du vil Gjør du dette
Rulle Berør dokumentet og skyv det opp og ned.
Zoome inn Spre to finger fra hverandre.
Zoome ut Knip to fingre sammen.

Merke et utvalg

Hvis du vil Gjør du dette
Plassere markøren Trykk i filen.
Merke tekst Trykk i teksten og dra markeringshåndtaket.
Formatere tekst Trykk den merkede teksten, og trykk deretter et formateringsalternativ på miniverktøylinjen.

Arbeide med figurer og objekter

Hvis du vil Gjør du dette
Flytte Berør objektet og skyv det.
Endre størrelse Trykk objektet, og trykk og dra deretter skaleringshåndtaket for objektet.
Rotere Trykk objektet, og trykk og dra deretter rotasjonshåndtaket.

I Excel

Hvis du vil Gjør du dette
Redigere en celle Dobbelttrykk cellen.
Merke et dataområde Trykk en celle og dra markeringshåndtaket.
Fjerne innholdet i en celle Trykk en celle for å merke den, trykk igjen for å hente frem miniverktøylinjen, og trykk deretter Fjern.

I PowerPoint

Hvis du vil Gjør du dette
Zoome inn i en lysbildefremvisning Spre to finger fra hverandre.
Zoome ut av en lysbildefremvisning Knip to fingre sammen.
Vise kontroller i en lysbildefremvisning Trykk et lysbilde.
Gå til neste eller forrige lysbilde i normalvisning Flikk loddrett på lysbildet, eller trykk miniatyrbildet av lysbildet i miniatyrbilderuten.
Merke flere lysbilder I miniatyrbilderuten eller i visningen for lysbildesortering utfører du et kort, vannrett sveip på tvers av hvert lysbilde til fargen på kantlinjen for miniatyrbildet endres.
Ordne lysbilder Dra et lysbilde vannrett ut av miniatyrbilderuten, og slipp det på den nye plasseringen.
Merke flere objekter Trykk et objekt for å merke det, og deretter trykker og holder du det mens du trykker de andre objektene.
Redigere teksten i et objekt Dobbelttrykk teksten.

Endre visningsinnstillingen

Hvis du vil ... Gjør du dette ...
Gjøre tekst og objekter større Sveip, trykk Start, sveip opp, trykk Alle apper, trykk Kontrollpanel (under Windows-system), trykk Utseende og personalisering, trykk Skjerm og trykk Middels – 125 %.
 
 
Gjelder:
Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013