Lisensbetegnelser for 2007 Microsoft Office-programseriene

Hvis du vil avgjøre hvilke lisensvilkår som gjelder for deg, må du kontrollere lisensbetegnelsen som er trykt enten på produktnøkkelen eller nær produktnavnet på ekthetsgarantien, eller på nedlastingssiden hvis du lastet ned produktnøkkelen fra Internett. Hvis betegnelsen er FPP, gjelder detaljistlisensvilkårene i programvaren for deg. Hvis betegnelsen er OEM, gjelder OEM-lisensvilkårene, og hvis lisensbetegnelsen er MLK, er det vilkårene for medieløst lisenssett som gjelder.

Nedenfor finner du eksempler og informasjon om hvordan du finner lisensbetegnelsen. Lisensbetegnelsene i eksemplene nedenfor er bare til informasjon.

Fysiske medier


Hvis du kjøpte programvaren fra en detaljhandel, over Internett eller gjennom en katalog og programvareplaten ble levert innpakket, skal lisensbetegnelsen på tre bokstaver stå oppgitt sammen med produktnøkkelen på 25 tegn bak på denne pakken. Nedenfor finner du eksempler på hvor du finner lisensbetegnelsen for engelsk, fransk og japansk. Lisensbetegnelsen skal være den samme for andre språk (men noe av teksten rundt kan være lokalisert).

Produktnøkkel for engelsk språkversjon Produktnøkkel for engelsk versjon
Produktnøkkel for fransk språkversjon Produktnøkkel for fransk versjon
Produktnøkkel for japansk språkversjon Produktnøkkel for japansk versjon

Nedlastet programvare


Hvis du kjøpte programvaren fra Microsoft over Internett og må laste den ned til datamaskinen (det fulgte ingen plate med programvaren), skal lisensbetegnelsen på tre bokstaver stå oppgitt sammen med produktnøkkelen på 25 tegn på siden for nedlasting av ordrebekreftelsen. Nedenfor finner du et eksempel på hvor du finner lisensbetegnelsen for engelsk. Lisensbetegnelsen skal være den samme for andre språk (men noe av teksten rundt kan være lokalisert).

Nedlastet programvare
Produktnøkkel for engelsk språkversjon

Forhåndsinstallert programvare


Hvis du kjøpte datamaskinen med programvaren forhåndsinstallert, skal lisensbetegnelsen stå oppgitt sammen med produktnøkkelen på 25 tegn. Produktnøkkelens plassering avhenger av lisenstypen. Følg illustrasjonene nedenfor for å finne produktnøkkelen og lisensbetegnelsen.

 • OEM: Lisensbetegnelsen finnes nær produktnavnet på ekthetsgarantien på baksiden av kartonglommen på innsiden av datamaskinesken.

  Forhåndsinstallert produkt
  Engelsk versjon av produktnøkkelen
 • MLK: Hvis du kjøpte et medieløst lisenssett (MLK) separat fra en "Office Ready"-datamaskin, finner du lisensbetegnelsen nær produktnavnet på ekthetsgarantien som er festet til baksiden av et kort på innsiden av esken med MLK.

  Forhåndsinstallert produkt
  Produktnøkkel for engelsk språkversjon
 • PIPC: Hvis du er i Japan og programvaren ble levert på en disk sammen med datamaskinen, skal produktnøkkelen og lisensbetegnelsen være oppgitt i dokumentasjonen som fulgte med i esken.

  Forhåndsinstallert produkt
  Produktnøkkel for japansk språkversjon

Til toppen av siden Til toppen av siden