Sette inn et bilde eller utklipp

Du kan sette inn eller kopiere bilder og utklipp til et dokument fra mange forskjellige kilder. Du kan for eksempel laste ned fra webområdet til en utklippsleverandør, kopiere fra en webside eller sette inn fra en mappe som du lagrer bilder i.

Du kan også endre hvordan et bilde eller utklipp plasseres i forhold til teksten i et dokument ved å bruke kommandoene Plassering og Bryt tekst.

 Tips!   Hvis du vil sette inn et bilde fra en skanner eller et kamera, bruker du programvaren som fulgte med skanneren eller kameraet, til å overføre bildet til datamaskinen. Lagre bildet, og sett det deretter inn ved å følge instruksjonene for å sette inn et bilde fra en fil.

Hva vil du gjøre?


Sette inn utklipp

 1. Klikk Utklipp i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

Båndet i Office 2010

 Obs!   Enkelte av kommandoene som vises, er ikke tilgjengelige i Word Starter.

 1. Skriv inn et ord eller et uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i tekstboksen Søk etter i oppgaveruten Utklipp, eller skriv inn hele eller deler av filnavnet til utklippet.
 2. Hvis du vil endre søket, gjør du ett eller begge av følgende:
  • Hvis du vil utvide søket til å omfatte utklipp på weben, klikker du Inkluder innhold fra Office.com.
  • Hvis du vil begrense søkeresultatene til en bestemt medietype, klikker du pilen i boksen Resultater skal være og merker av i boksen ved siden av Illustrasjoner, Fotografier, Videoer eller Lyd.
 3. Klikk Søk.
 4. Klikk utklippet du vil sette inn, i listen med søkeresultatet.

Hvis du vil endre størrelsen på utklipp, velger du utklipp du har satt inn i dokumentet. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil holde midten av et objekt på samme sted, trykker du og holder nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.
 • Hvis du vil beholde objektets proporsjoner, trykker du og holder nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.
 • Hvis du både vil beholde objektets proporsjoner og beholde midten på samme sted, trykker du og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Sette inn et bilde fra en webside

 1. Åpne dokumentet.
 2. Dra ønsket bilde fra websiden til Word-dokumentet.

Pass på at bildet du velger, ikke er koblet til en annen webside. Hvis du drar et bilde som er koblet, settes det inn som en kobling i dokumentet, og ikke som et bilde.

Sette inn et bilde med en hyperkobling fra en webside

 1. Åpne Word-dokumentet.
 2. Høyreklikk ønsket bilde på websiden, og klikk deretter Kopier.
 3. I Word-dokumentet høyreklikker du der du vil sette inn bildet, og deretter klikker du Lim inn.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Sette inn et bilde fra en fil

Hvis du vil sette inn et bilde fra en skanner eller et kamera, bruker du programvaren som fulgte med skanneren eller kameraet til å overføre bildet til datamaskinen. Lagre bildet, og sett det deretter inn ved å følge disse trinnene.

 1. Klikk der du vil sette inn bildet i dokumentet.
 2. Klikk Bilde i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

Båndet i Office 2010

 Obs!   Enkelte av kommandoene som vises, er ikke tilgjengelige i Word Starter.

 1. Finn bildet du vil sette inn. Du kan for eksempel ha en bildefil som ligger i Mine dokumenter.
 2. Dobbeltklikk bildet du vil sette inn.

 Obs!   I Microsoft Word blir bildene som standard innebygd (bygge inn: Sette inn informasjon som er opprettet i et program, for eksempel et diagram eller en formel, i et annet program. Når objektet er innebygd, blir informasjonen en del av dokumentet. Hvis du endrer objektet, reflekteres endringene i dokumentet.) i dokumentet. Du kan redusere størrelsen på filen ved å koble (kobling: Brukes til å sette inn en kopi av informasjonen som ble opprettet i et program, i et Microsoft Word-dokument samtidig som det opprettholdes en kobling mellom de to filene. Når informasjonen endres i kildefilen, reflekteres endringene i måldokumentet.) til et bilde. Klikk pilen ved siden av Sett inn i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk deretter Koble til fil.

Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, velger du bildet du har satt inn i dokumentet. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil holde midten av et objekt på samme sted, trykker du og holder nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.
 • Hvis du vil beholde objektets proporsjoner, trykker du og holder nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.
 • Hvis du både vil beholde objektets proporsjoner og beholde midten på samme sted, trykker du og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Beholde et bilde ved siden av teksten som følger det, eller på et punkt på siden

Et linjebundet bilde beholder sin plassering i forhold til en del av teksten. Bilder settes som standard inn som linjebundne bilder i Word.

Et fristilt bilde beholder sin plassering i forhold til siden og flyter i den posisjonen som teksten flyter rundt den. Hvis du plasserer bildet halvveis ned til venstre på siden og deretter legger til to avsnitt øverst på siden, vil for eksempel bildet beholdes halvveis ned til venstre på siden.

Hvis du vil sørge for at bildet blir værende sammen med tekst som refererer til det, for eksempel en beskrivelse over bildet, plasserer du bildet som et linjebundet bilde. Hvis du legger til to avsnitt over beskrivelsen, flyttes bildet nedover siden sammen med beskrivelsen. 

 1. Hvis bildet ikke befinner seg på et lerret (lerret: Et område som du kan tegne flere figurer på. Siden figurene er innenfor lerretet, kan de flyttes og endres i størrelse som en enhet.), merker du bildet. Hvis bildet befinner seg på et lerret, merker du lerretet.
 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

Grafikk på båndet

Hvis Plassering ikke vises, klikker du Ordne og deretter Plassering.

 1. Gjør ett av følgende:

Til toppen av siden Til toppen av siden

Beholde et bilde sammen med en bildeforklaring eller en tekstboks

Et linjebundet bilde beholder sin plassering i forhold til en del av teksten. Bilder settes som standard inn som linjebundne bilder i Word. Hvis du vil sørge for at bildet blir værende med tekst som refererer til det, for eksempel en beskrivelse over bildet, plasserer du bildet som et linjebundet bilde. Hvis du legger til to avsnitt over beskrivelsen, flyttes bildet nedover siden sammen med beskrivelsen. 

Et fristilt bilde beholder sin plassering i forhold til siden og flyter i den posisjonen som teksten flyter rundt den. Hvis du plasserer bildet halvveis ned til venstre på siden og deretter legger til to avsnitt øverst på siden, vil for eksempel bildet beholdes halvveis ned til venstre på siden.

 Obs!   Hvis du vil beholde en bildeforklaring eller en tekstboks sammen med et bilde, må du gjøre bildet og tekstboksen eller figuren flytende og gruppere det sammen med bildeforklaringen eller en annen figur.

 1. Hvis bildet ikke befinner seg på et lerret (lerret: Et område som du kan tegne flere figurer på. Siden figurene er innenfor lerretet, kan de flyttes og endres i størrelse som en enhet.), merker du bildet. Hvis bildet befinner seg på et lerret, merker du lerretet.
 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Format

Grafikk på båndet

Hvis Plassering ikke vises, klikker du Ordne og deretter Plassering.

 1. Hvis du vil endre et linjebundet (linjebundet objekt: Grafikk eller et annet objekt som plasseres direkte i teksten i et Microsoft Word-dokument ved innsettingspunktet.) bilde til et flytende (flytende objekt: Grafikk eller et annet objekt som settes inn i tegnelaget slik at du kan plassere det nøyaktig på siden eller foran eller bak tekst eller andre objekter.) bilde, velger du et av Med tekstbryting-alternativene for plassering på siden, for eksempel Tett.
 2. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Tegn tekstboks.
 3. Klikk der du vil ha bildetittelen, og og tegn tekstboksen i den størrelsen du ønsker .
 4. Skriv inn en tittel i tekstboksen.
 5. Merk tekstboksen.
 6. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Format

Grafikk på båndet

Hvis Plassering ikke vises, klikker du Ordne og deretter Plassering.

 1. Hvis du vil gjøre om en linjebundet (linjebundet objekt: Grafikk eller et annet objekt som plasseres direkte i teksten i et Microsoft Word-dokument ved innsettingspunktet.) tekstboks til en flytende (flytende objekt: Grafikk eller et annet objekt som settes inn i tegnelaget slik at du kan plassere det nøyaktig på siden eller foran eller bak tekst eller andre objekter.) tekstboks, velger du et av Med tekstbryting-alternativene for plassering på siden, for eksempel Tett.
 2. Merk bildet og tittelen, og klikk Gruppe i Ordne-gruppen i kategorien Format.

Hvis du vil flytte gruppen du har opprettet, merker du gruppen og klikker Bryt tekst i Ordne-gruppen i kategorien Format. Klikk deretter På linje med tekst.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Word 2010