Starte en Office Communicator-samtale

Hvis du er logget på Office Communicator, kan du starte en ny samtale ved å dobbeltklikke en kontakt i kontaktlisten i startfeltet eller et medlem av en medlemsliste for arbeidsområdet.

Hvis du ikke er logget på Office Communicator, åpnes Send melding-vinduet når du dobbeltklikker kontakter eller medlemmer.

 Obs!   Hvis du prøver å starte en Office Communicator-samtale med noen som ikke kjører Office Communicator, vises en melding om at meldingen ikke ble levert. Hvis du ikke kan starte en Office Communicator-samtale, kan du prøve å sende en melding i stedet.

Du kan også peke på en kontakt for å vise et kontaktkort med informasjon om kontakten og muligheter for å starte andre meldingsaktiviteter, for eksempel sende en e-postmelding eller planlegge et møte.

 
 
Gjelder:
SharePoint Workspace 2010