Oversikt: SharePoint Workspace 2010-arbeidsområder

I SharePoint Workspace 2010 kan du opprette tre typer arbeidsområder:

  • SharePoint-arbeidsområder
  • Groove-arbeidsområder
  • Delte mapper

I denne artikkelen

Til toppen av siden Til toppen av siden

SharePoint-arbeidsområder

Med denne arbeidsområdetypen oppretter du en kopi av et SharePoint-område på den lokale datamaskinen. Dette området synkroniseres automatisk med serveren.

Et SharePoint-arbeidsområde er din egen personlige kopi av SharePoint-området, eller utvalgte lister og biblioteker du velger å koble fra nettet og synkronisere fra det aktuelle området. Arbeidsområdet inneholder bare deg som medlem. Du deler innholdsoppdateringer med andre SharePoint-brukere ved å synkronisere arbeidsområdet med SharePoint-området. Tilsvarende får du innholdsoppdateringer som SharePoint-brukere har gjort på SharePoint-området ved å synkronisere arbeidsområdet.

Enkelt sagt gir et SharePoint-arbeidsområde deg tilgang til SharePoint-innhold til enhver tid, enten du er koblet til nettverket eller ikke.

Hvorfor opprette SharePoint-arbeidsområder

Den mest åpenbare grunnen til å opprette et SharePoint-arbeidsområde er for å få tilgang til data på SharePoint-området når du ikke kan koble deg til nettverket, eller når du er frakoblet.

I tillegg kan mange brukere foretrekke funksjonene og arbeidsmiljøet i SharePoint-arbeidsområder sammenlignet med dem som finnes når man jobber direkte på SharePoint-områder i en webleser. SharePoint-arbeidsområder gir for eksempel rask og enkel navigering i lister og biblioteker. Du kan bytte mellom disse listene og bibliotekene ved å klikke med musen, og dermed unngå å laste inn websider. Hvis du jobber med innhold fra flere SharePoint-områder, kan du laste ned dette innholdet i et antall SharePoint-arbeidsområder og organisere dem i startfeltet for SharePoint Workspace for rask tilgang.

Endelig synes mange brukere det er nyttig med de mange programfunksjonene i SharePoint-arbeidsområder, og liker enkelheten ved utføring av mange vanlige aktiviteter som å legge til eller redigere nye elementer eller filer på lister og i biblioteker.

Måter å opprette et SharePoint-arbeidsområde på

Du kan opprette et SharePoint-arbeidsområde direkte fra et SharePoint-område ved å klikke Områdehandlinger og deretter klikke Synkroniser med SharePoint Workspace. Dette er trolig den enkleste og tryggeste måten å skape arbeidsområdet på når utgangspunktet er SharePoint-området du vil kopiere til datamaskinen.

Du kan også opprette et SharePoint-arbeidsområde fra startfeltet for SharePoint Workspace eller fra Backstage-visningen. I dette tilfellet må du kjenne webadressen til SharePoint-området du ønsker, og du kan måtte oppgi legitimasjon for SharePoint-området.

Nedlastingsalternativer i SharePoint-arbeidsområder

Når du først oppretter et SharePoint-arbeidsområde, er nedlastingsinnstillingene først satt til å laste ned alle elementer fra alle støttede lister og biblioteker på det valgte SharePoint-området. Når det gjelder dokumentbiblioteker, laster du ned elementinnholdet på SharePoint-arbeidsområdet, enten ved å åpne dokumenter eller bruke Last ned innhold under kategorien Synkroniser.

Du kan eventuelt konfigurere nedlastingen slik at den henter elementer bare fra utvalgte lister og biblioteker. En selektiv nedlasting gir deg bare muligheten til å utsette nedlastingen av elementene fra andre lister og biblioteker til du vil arbeide med dette innholdet. Listene og bibliotekene vises fortsatt på SharePoint-arbeidsområdet, men i stedet for en liste over elementer får du mulighet til å laste ned elementene nå eller gå til listen eller biblioteket på SharePoint-området.

Om bruk av eksterne lister i SharePoint Workspace

Enkelte SharePoint-lister er opprettet via programmer i Microsoft Business Connectivity Services (BCS). Når du oppretter et SharePoint-arbeidsområde, vises disse listene i innholdsruten under «Eksterne lister» når den er sortert etter Type.

Om innholdstyper som ikke støttes

SharePoint Workspace støtter ikke nedlasting av innhold fra alle typer SharePoint-lister og -biblioteker på et SharePoint-arbeidsområde. Du kan for eksempel ikke laste ned innhold fra en undersøkelse eller Wiki. Når du oppretter et SharePoint-arbeidsområde, er disse innholdstypene oppført i panelet Arbeidsområdeinnhold under overskriften Tilgjengelig på server. SharePoint-arbeidsområdet gir mulighet til å Åpne listen i en webleser.

Om synkronisering av innhold mellom et SharePoint-arbeidsområde og dets tilsvarende SharePoint-område

Et SharePoint-arbeidsområde er en dynamisk kopi av innholdet som er lagret på SharePoint-området på serveren. Oppdateringer av innholdet på SharePoint-arbeidsområdet reflekteres derfor på serverversjonen når arbeidsområdet og serveren synkroniseres. Hvis du for eksempel sletter eller endrer navn på elementer på SharePoint-arbeidsområdet, skjer det samme med elementene på serveren. Tilsvarende i motsatt tilfelle: Hvis du sletter eller endrer navn på elementer på serveren, skjer det samme med elementene på SharePoint-arbeidsområde.

Om sletting av SharePoint-arbeidsområder

Hvis du sletter et SharePoint-arbeidsområde fra startfeltet, fjernes bare den lokale kopien av SharePoint-området. Det har absolutt ingen effekt på innhold som er lagret på SharePoint-området på serveren. Hvis du sletter et SharePoint-arbeidsområde, blir altså innholdet som ble lastet ned til arbeidsområdet fra serveren, IKKE slettet. Når du har slettet et SharePoint-arbeidsområde, kan du om ønskelig opprette et nytt SharePoint-arbeidsområde med referanse til nøyaktig samme SharePoint-område.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Groove-arbeidsområder

Dette er den opprinnelige arbeidsområdetypen som ble utviklet for Microsoft Office Groove, før produktet endret navn til SharePoint Workspace.

Med denne arbeidsområdetypen kan grupper eller organisasjoner med felles formål og mål dele ideer og arbeide sammen. Et Groove-arbeidsområde inneholder vanligvis to eller flere «medlemmer», det vil si personer som blir medlem av arbeidsområdet etter invitasjon. Arbeidsområdets innhold er svært dynamisk. Oppdateringer vises øyeblikkelig for alle medlemmer som er pålogget. Du og andre medlemmer sender og mottar oppdateringer når dere logger dere på.

Groove-arbeidsområder tillater medlemmer å arbeide med en rekke spesialiserte programverktøy. La oss si at du for eksempel har ukentlige møter for å diskutere utviklingen av markedsføringsmateriell. Aktivitetene kan dreie seg om å sette frister, tildele oppgaver samt gjennomgang av fullført arbeid. For å lette møtene kan arbeidsområdets medlemmer legge inn filer i et dokumentverktøy, diskutere problemstillinger i et diskusjonsverktøy og samarbeide om sakslisten ved hjelp av et kalenderverktøy. Alle medlemmer som er pålogget samtidig på arbeidsområdet, kan kommunisere med hverandre ved hjelp av tekst- eller lydchat (såfremt datamaskinene har de nødvendige lydkomponentene).

Listeverktøyet brukes sammen med Microsoft Office InfoPath til å opprette tilpassede verktøy som skal legges til på arbeidsområdet. Kompleksiteten og funksjonene i det tilpassede verktøyet kan variere, avhengig av ferdighetene og målsetningen til utvikleren av InfoPath-verktøyet. Utvikleren må kunne bygge et enkelt verktøy som består av et skjema med felt for innlegging av informasjon.

Begrensninger for Groove-arbeidsområder

Selv om det ikke er noen størrelsesbegrensninger for arbeidsområder, anbefaler vi maksimum 2 GB for optimal ytelse. Du kan vise arbeidsområdets egenskaper for å kontrollere arbeidsområdets størrelse.

 Obs!   SharePoint-arbeidsområdet kan ikke sende et Groove-arbeidsområde som overskrider 2 GB til nye inviterte. Til toppen av siden Til toppen av siden

Delte mapper

Som et alternativ til et Groove-arbeidsområde kan du også opprette en delt mappe i filsystemet. Med denne arbeidsområdetypen kan du dele innholdet i en mappe i Windows-filsystemet med alle datamaskiner du har konto på, og med andre brukere av SharePoint Workspace via invitasjon.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office 2010