Arbeide med sikre modi i Office

Ved hjelp av sikre modi i Microsoft Office har du muligheten til å bruke et Microsoft Office-program der det har oppstått visse problemer, på en sikker måte. Det finnes to typer sikre modi:

 • Automatisert sikkermodus     Når det oppdages et problem under oppstart, går programmet inn i denne modusen, og problemet korrigeres eller isoleres, slik at programmet kan starte uten problemer.
 • Manuelt startet sikkermodus     Du kan starte et program i denne modusen for å prøve å løse visse problemer.

 Viktig!    Hvis du har problemer med et Microsoft Office-program, kan det hende at du kan reparere det på egen hånd. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Reparere eller fjerne Office-programmer.

Hva vil du gjøre?


Forstå og arbeide med automatisert sikkermodus

Når du starter et program:

 1. Office kontrollerer om det finnes problemer, for eksempel tillegg eller utvidelser som ikke vil starte, eller skadede ressurser, filer, registre eller maler. Hvis det oppdages et problem, kan det være at programmet ikke starter.
 2. Hvis programmet ikke kan startes, startes automatisert sikkermodus neste gang du prøver å starte det. Det vises en melding som identifiserer problemet, og du får spørsmål om du vil deaktivere den delen av programmet problemet gjelder.
 3. Hvis programmet fremdeles ikke kan startes, kan det være at du får spørsmål om du vil deaktivere mer funksjonalitet som kan forhindre programmet fra å starte normalt.

Hvis du vil vise en oversikt over deaktiverte elementer, kan du åpne dialogboksen Deaktiverte elementer ved å gjøre følgende i Microsoft Office-programmet du bruker:

 1. Klikk kategorien Fil.
 2. Klikk Alternativer.
 3. Klikk Tillegg.
 4. Klikk Deaktiverte elementerBehandle-menyen, og klikk deretter Søk.

 Obs!    Du kan ikke vise eller endre deaktiverte elementer i Microsoft SharePoint Workspace.

Når du har kontrollert hvilke elementer som vises i dialogboksen Deaktiverte elementer, kan du velge et element og deretter klikke Aktiver for å aktivere det på nytt. Det kan hende at du må laste inn eller installere et tilleggsprogram eller åpne en fil på nytt før du kan aktivere bestemte elementer. Når du har aktivert et element, kan det hende at det oppstår problemer neste gang du starter programmet. I så fall får du spørsmål om du vil deaktivere elementet på nytt.

 Obs!    Hvis du vil avslutte sikkermodusen, avslutter du programmet og starter det deretter på nytt på vanlig måte.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke et Microsoft Office-program i sikkermodus som startes manuelt

Hvis du har problemer med et Microsoft Office-program, kan det hende at du kan starte sikkermodus selv, slik at det blir mulig å kjøre programmet. Det kan for eksempel være nyttig i følgende situasjoner:

 • Du har behov for å vise en fil, og Microsoft Office-programmet du bruker, krasjer før du kan gjøre det.
 • Du prøver å løse et problem som har oppstått med Microsoft Office-programmet. Det kan være at du må få hjelp fra kundestøtteavdelingen for å gjøre det.

Bruke sikkermodus som startes manuelt

Slik starter du et Microsoft Office-program i sikkermodus manuelt:

VisStart-menyen i Microsoft Windows

 1. Klikk Start, pek på Alle programmer, og pek deretter på Microsoft Office.
 2. Trykk og hold nede CTRL-tasten, og klikk deretter navnet på Microsoft Office-programmet du vil kjøre.

VisI ledetekstvinduet

Bruk alternativet /safe når du starter programmet i ledeteksten.

Hvis du vil avslutte sikkermodusen du startet, avslutter du programmet, og deretter starter du det på nytt på vanlig måte.

Hva skjer når du bruker sikkermodus manuelt

Restriksjonene nedenfor gjelder når du starter et program i sikkermodus manuelt. (Noen elementer som er oppført nedenfor, gjelder ikke alle Microsoft Office-programmer.)

Til toppen av siden Til toppen av siden

Forstå forskjellen mellom sikkermodus i Office og Windows

Sikkermodus for Office er forskjellig fra sikkermodus for Windows. Gjør følgende hvis du vil ha mer informasjon om sikkermodus for Windows:

 1. Klikk Start, og klikk deretter Hjelp og støtte.
 2. Skriv sikkermodus i Søk-listen, og trykk deretter ENTER.
 3. Åpne et emne i Søkeresultater-listen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010