Tilgjengelighetsfunksjoner i SharePoint-produkter

SharePoint-produkter og -teknologier inneholder funksjoner som gjør programvaren lettere for flere å bruke, blant annet for personer med nedsatt syn, begrensede bevegelsesmuligheter eller andre funksjonshemminger. SharePoint har for eksempel hurtigtaster og tilgangstaster som kan brukes til å gjøre mange ting uten mus. For dem som bruker hjelpemidler som skjermlesere, har SharePoint en modus med større tilgjengelighet. Denne modusen kan lage en annen versjon av programvareelementer, for eksempel tilpassede skjemaer, hvis skjermleseren ikke kan håndtere det opprinnelige elementet.

I tillegg til de nevnte tilgjengelighetsfunksjonene har alle produkter som samhandler med SharePoint, sine egne tilgjengelighetsfunksjoner og verktøy. Disse produktene omfatter Internet Explorer, Office Online, Microsoft Windows, Microsoft Office og Lync. Du kan lese mer om dette i Tilgjengelighet i Microsoft-produkter. Hvis du bruker SharePoint i en annen nettleser enn Internet Explorer, bør du slå opp i dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

 Obs!     Informasjonen i dette emnet gjelder bare for brukere som har lisens for Microsoft-produkter i USA. Hvis du anskaffet dette produktet utenfor USA, inneholder esken et tilleggsinformasjonskort med en oversikt over telefonnumre og adresser til Microsofts kundestøtte. Kontakt leverandøren og finn ut om produktet og tjenesten som er beskrevet, er tilgjengelig der du bor.

I denne artikkelen


Hurtigtaster

Mange funksjoner og kommandoer er tilgjengelige direkte fra tastaturet. Du kan trykke TAB og SKIFT+TAB for å gå frem og tilbake mellom elementer på en side. SharePoint har hurtigtaster for mange kommandoer. Du finner detaljerte beskrivelser av alle tilgjengelige snarveier i Snarveier.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Modus med større tilgjengeligheter

SharePoint har et alternativ som heter Modus med større tilgjengelighet, slik at programmet kan fungere bedre med tilgjengelighetsverktøy som for eksempel skjermlesere. Dette kan være nyttig når skjermleseren ikke forstår et bestemt element på skjermen, for eksempel et skjema.

De fleste grensesnittelementer i SharePoint, for eksempel skjemaer, koblinger og knapper, er utvikler for å fungere bra med tilgjengelighetsverktøy. Men det hender at brukere tilpasser et SharePoint-nettsted og legger til en kontroll eller et annet element som ikke fungerer så bra med tilgjengelighetsverktøy. Da kan modusen med større tilgjengelighet hjelpe deg og vise den tilpassede funksjonen som en tilsvarende funksjon i standard HTML-format, slik at verktøyet kan bruke den. Dette alternativet kan ikke opprette en annen versjon for alle mulige tilpassede elementer, men det kan løse problemet i mange situasjoner.

Aktiver modus med større tilgjengelighet

Du aktiverer modus med større tilgjengelighet ved å trykke TAB-tasten rett etter at du har plassert fokus på siden i en nettleser. Trykk TAB til du kommer til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet, og trykk deretter ENTER. Noen ganger må du trykke TAB-tasten mer enn én gang, hvis aktivt fokus ikke er på begynnelsen på siden.

Deaktiver modus med større tilgjengelighet

Du deaktiverer modus med større tilgjengelighet ved å trykke TAB-tasten rett etter at du har plassert fokus på siden i nettleseren. Trykk TAB til du kommer til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet, og trykk deretter TAB flere ganger til du kommer til Deaktiver modus med større tilgjengelighet.

Om modus med større tilgjengelighet

Modus med større tilgjengelighet endrer måten siden vises på for deg, ikke for andre brukere av nettstedet. Modusen med større tilgjengelighet gjelder bare for den lokale datamaskinen, ikke for andre datamaskiner, og ingen andre vet at du har aktivert dette alternativet. Modus med større tilgjengelighet forblir på til du deaktiverer den, eller til du lukker nettleseren. Modus med større tilgjengelighet er spesielt nyttig for følgende elementer:

 • Menyer     I stedet for at det vises en rullegardinmeny med alternativer, åpnes et nytt nettleservindu som inneholder alle menyelementene som hyperkoblinger. Den første menyen som TAB-tasten kommer til på et SharePoint-nettsted for eksempel, er menyen Nettstedshandlinger. Hvis du har aktivert modus med større tilgjengelighet, vises et nytt vindu som viser en liste over alternativer på menyen Nettstedshandlinger og som du kan bruke. Hvert alternativ vises som en kobling, som er lettere å tolke for hjelpeteknologi.
 • Optimaliserte felter     Enkelte felter er vanskelig for hjelpeteknologi å tolke. Når modus med større tilgjengelighet er aktivert, blir disse feltene erstattet med felter som er optimalisert for hjelpeteknologier. Enkelte lister støtter for eksempel tekstfelter som gjør det mulig for brukere å legge til formatert tekst, for eksempel bilder, tabeller og hyperkoblinger. Det finnes noen hjelpeteknologier som ikke kan lese forbedrede tekstfelter på grunn av måten disse feltene vises på i en nettleser. Når du aktiverer modus med større tilgjengelighet, erstatter SharePoint disse feltene med standard ren tekst som hjelpeteknologien kan lese.

I tillegg til forbedrede tekstfelter erstattes flere andre typer felter med alternative felter i modus med større tilgjengelighet.

VisLister over felter og alternative felter i modus med større tilgjengelighet

Felt i standardmodus Alternativt felt i modus med større tilgjengelighet
Forbedrede tekstfelt Tekstfelt med flere linjer
Grafiske sammendragsdiagrammer (for undersøkelser) Tabell med tabelloverskrifter
Gantt-diagram (i en prosjektliste)

Tabell med tabelloverskrifter

En tabell med tabelloverskrifter vises også under et Gantt-diagram i standardmodus.

Kontaktvelger Tekstfelt

 Obs!     Modus med større tilgjengelighet begrenser ikke funksjonaliteten, men aktiverer i stedet alternative gjengivelsesmetoder for sideelementer slik at de er kompatible med hjelpeteknologi.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hjelp for SharePoint på Office.com

Det er opprettet tilgangstaster slik at du kan fokusere på bestemte deler av en side og enklere navigere på hjelpesider på Office.com med tastaturet. Trykk tilgangstasten og deretter ENTER for å velge ønsket element. Du kan for eksempel trykke ALT+1 og deretter ENTER hvor som helst på Office.com-nettstedet for å gå til startsiden for Office.com.

Disse tilgangstastene er utformet til å fungere med Microsoft Internet Explorer (versjon 5.x, 6.x, 7.x, 8.x og 9). Det kan hende at tilgangstastene ikke fungerer når du bruker andre nettlesere eller tidligere versjoner av Internet Explorer.

Bruke tilgangstaster

Denne listen forklarer hvordan du bruker vanlige tilgangstaster.

 • Trykk ALT+0 (null) for å flytte fokus til koblingen Tilgjengelighet i bunnteksten på siden. Trykk deretter ENTER for å åpne koblingen.
 • Trykk ALT+1 for å flytte fokus til kategorien Hjem.
 • Trykk TAB i kategorien Hjem for å flytte fokus til de andre kategoriene på båndet.
 • Trykk ALT+3 for å flytte fokus til søkeboksen. Skriv inn søketermen, og trykk deretter ENTER.
 • Trykk ALT+/ (skråstrek) for å flytte fokus på en side med resultater (for eksempel søkeresultater).
 • Hvis en side har en Forrige-pil (for å gå til forrige side), trykker du ALT+, (komma) for å flytte fokus til pilen.
 • Hvis en side har en Neste-pil (for å gå til neste side), trykker du ALT+. (punktum) for å flytte fokus til pilen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fanerekkefølge og navigasjon

Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen du flytter fokus i fra ett grensesnittelement til et annet ved å trykke TAB-tasten. Side- og navigasjonselementene på et nettsted, inkludert båndet, følger en logisk tabulatorrekkefølge.

De tre første alternativene i tabulatorrekkefølgen er følgende koblinger:

 • Aktiver modus med større tilgjengelighet – Aktiverer nevnte funksjon i SharePoint
 • Hopp over båndkommandoer – Hopper over aktivt fokus forbi båndkommandoene, og flytter fokus direkte til navigeringskoblingene
 • Hopp til hovedinnhold – Hopper over både båndkommandoene og navigasjonskoblingene, og flytter fokus direkte til hovedinnholdet på siden.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Overskriftskoder for disposisjoner

For å gjøre nettsteder enklere å bruke, benytter SharePoint-nettsteder overskriftskoder på siden. Overskriftskoder kan hjelpe deg å se hvordan en side er organisert. Kodene (H1, H2, H3 og H4) bygger en disposisjon av innholdet på en side. Hvis du bruker et tilgjengelighetsverktøy, for eksempel en skjermleser, kan du konfigurere den til bare å lese overskriftskodene på en side. Disposisjonen hjelper deg å forstå sidens oppsett og hoppe til overskriften du ønsker.

Startsiden til et nettsted kan for eksempel inneholde disse kodene:

 • En H1-kode som inneholder nettstedets tittel
 • En H2-kode som inneholder sidens tittel
 • En H3-kode rundt koblingen Vis alt nettstedsinnhold og en annen H3-kode rundt tittelen på hver nettdel.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Talegjenkjenning i Windows Vista og Windows 7

Talegjenkjenningen i Windows er et talebasert tilgjengelighetsverktøy som er tilgjengelig i Windows Vista og Windows 7. Ved hjelp av talegjenkjenningen kan brukere utføre handlinger ved å snakke i stedet for å bruke tastaturet eller musen.

Talegjenkjenning kan ha visse problemer med enkelte menyer på en side. Dette inkluderer menyene Ny, Last opp og Velkommen bruker og rullegardinmenyen med alternativer som er tilgjengelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil ha tilgang til disse menyene ved hjelp av Windows Talegjenkjenning, aktiverer du modus med større tilgjengelighet ved å gjøre følgende:

 1. Åpne startsiden for nettstedet i en nettleser, og si deretter «Trykk TAB» til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet vises.
 2. Si «Trykk ENTER».
 3. Hvis du vil bruke en delt knappemeny som for eksempel knappen Ny eller Last opp på en listeverktøylinje, eller bruke menyen over alternativer for et dokument i et dokumentbibliotek, plasserer du først fokus på elementet ved å si «Trykk TAB», og deretter sier du «Trykk ALT PIL NED».

Et nytt leservindu som inneholder koblinger fra menyen, åpnes.

 Obs!     For menyer som har mer enn én kommando, sier du «Trykk ALT PIL NED».

Til toppen av siden Til toppen av siden

Få mer informasjon om tilgjengelighet

Microsofts nettsted for tilgjengelighet på Microsoft Accessibility inneholder informasjon om hjelpeteknologi som letter tilværelsen for personer med funksjonshemninger. Informasjonen på nettstedet kan komme til nytte for personer med funksjonshemninger og deres venner og familiemedlemmer, personer i støtteorganisasjoner, lærere og personer i interesseorganisasjoner.

Det finnes et gratis, månedlig elektronisk nyhetsbrev som holder deg oppdatert om emner angående tilgjengelighet for Microsoft-produkter. Hvis du vil abonnere, kan du gå til Free Subscription to the Accessibility Update Newsletter.

Hvis du vil lære om hvordan du gjør nettsider mer tilgjengelig, kan du se retningslinjene for tilgjengelighet til nettinnhold, versjon 2.0.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fortell oss hva du synes

Vi vil gjerne forbedre tilgjengeligheten av SharePoint-produkter og -teknologier. Derfor ønsker vi at du forteller oss hva du synes og hvordan vi kan forbedre oss.

Du kan gi tilbakemelding på tilgjengelighetsfunksjoner ved å klikke Kontakt oss nederst på alle sider på Microsoft Office.com.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Administrasjonssenter for SharePoint, Nettsted for SharePoint Online, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard