Bildewebdel

Du kan bruke bildewebdelen for å legge til et bilde eller grafikk på en webdel-side. Du kan kontrollere den loddrette justeringen, vannrette justeringen og bakgrunnsfargen for bildet i bildewebdelen ved å endre de egendefinerte egenskapene i en delt visning for enklere å koordinere bildet med andre webdeler på siden.Måter du kan bruke bildewebdelen på

Du kan bruke bildewebdelen til å:

 • Legge til en firma- eller prosjektlogo på en side.
 • Vise bilder av ansatte eller produkter.
 • Gi siden et mer tiltalende utseende.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Måter du kan vise et bilde på

Det er to måter du kan vise et bilde på:

 • Skrive inn en filbane eller hyperkobling til bildefilen i tekstboksen for Image Link-egenskapen. I dette tilfellet er bildet statisk og endres ikke (hvis du ikke redigerer egenskapen).
 • Koble bildewebdelen til en annen webdel som inneholder filbanen eller hyperkoblingen. I dette tilfellet kan bildet være dynamisk og kan endres ved en handling i den andre webdelen, for eksempel en bruker som velger en rad i en webdel for listevisning.

Du kan for eksempel koble en webdel for listevisning som inneholder kontakter, til bildewebdelen. Hver gang du velger en rad i webdelen for kontaktlistevisning som inneholder en kolonne med en hyperkobling til en fil som inneholder et bilde av den kontakten, kan du se bildet av kontakten når det vises i bildewebdelen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Koble bildewebdelen til en annen webdel

 1. Områdehandlinger-menyen Områdehandlinger-meny klikker du Rediger side.
 2. Klikk Webdel-menyen Redigeringsmeny for webdel, og pek deretter på Tilkoblinger.
 3. Pek på Hent bilde fra, og klikk deretter navnet på webdelen du vil koble til.

 Obs!   Hvis Image Link-egenskapen allerede har en verdi, og du kobler bildewebdelen til en annen webdel, ignoreres Image Link-egenskapen. Hvis bildewebdelen allerede er koblet til en annen webdel, og du vil angi en verdi for Image Link-egenskapen, må du først fjerne tilkoblingen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for bildewebdelen

De egendefinerte egenskapene for bildewebdelen er oppført nedenfor.

 Obs!   Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap Beskrivelse
Kobling til bilde

Angir en filbane eller hyperkobling til bildet du vil skal vises i bildewebdelen.

Avhengig av webleseren du bruker, inneholder grafikkfilformater som støttes, følgende:

Grafikkfilformat Beskrivelse
Windows-punktgrafikk (BMP) BMP
Utvidet Windows-metafil (EMF) EMF
Graphics Interchange Format (GIF) GIF
Joint Photographic Experts Group (JPEG) JPG og JPEG
Portable Network Graphics (PNG) PNG

Det kan hende at Image Link-egenskapen ikke er tilgjengelig fordi bildewebdelen er koblet til en annen webdel som inneholder bildet.

Alternativ tekst Angir teksten som skal vises når en bruker holder musepekeren over bildet. Denne teksten vises når bildet ikke er tilgjengelig.
Vertikal justering av bilde Plasserer bildet vertikalt i bildewebdelen. Velg én av følgende: Topp, Midt på eller Bunn. Standardverdien er Midt på.
Horisontal justering av bilde Plasserer bildet horisontalt i bildewebdelen. Velg én av følgende: Venstre, Midtstilt eller Høyre. Standardverdien er Midtstilt.
Bakgrunnsfarge for webdel

Bestemmer fargen for bildewebdel-vinduet bak bildet. Standardfargen er bakgrunnsfargen for det gjeldende temaet.

Hvis du vil angi en farge, klikker du Knappesymbol til høyre for tekstboksen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Velg en farge i fargerutenettet.
 • Skriv inn et fargenavn for HTML.
 • Skriv inn en fargeverdi for RGB.

Hvis du vil ha samme bakgrunnsfarge som temaet for området, klikker du Gjennomsiktig i dialogboksen Bakgrunnsfarge for webdel.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fellesegenskaper for webdeler

Alle webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte karakteristikker.

 Obs!   Av flere årsaker kan de felles webdel-egenskapene du ser i verktøyruten være forskjellige dra de som er dokumentert i denne inndelingen:

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.
 • For en bestemt webdel kan det hende at en utvikler av webdeler har valgt å ikke vise en eller flere av disse felles egenskapene eller opprette og vise flere egenskaper som ikke er listet opp nedenfor, i Utseende-, Oppsett- og Avansert-delene av verktøyruten.
 • Noen tillatelser og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule webdel-egenskaper.

Utseende

Egenskap Beskrivelse
Tittel Angir tittelen på webdelen som vises i tittellinjen for webdel.
Høyde Angir høyden på webdelen.
Bredde Angir bredden på webdelen.
Kromstatus Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner webdel-siden. Standardverdien for kromstatus er Normal, og hele webdelen vises. Når kromstatus er satt til Minimert, vises bare webdelens tittellinje.
Kromtype Angir om tittellinjen og kantlinjene for webdelens ramme vises.

Oppsett

Egenskap Beskrivelse
Skjult

Angir om webdelen er synlig når en bruker åpner webdel-siden. Hvis det er merket av i boksen, er webdelen bare synlig når du utformer siden, og den har har suffikset (Skjult) lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du vil bruke den til å angi data til en annen webdel gjennom en webdel-tilkobling, men ikke vil vise webdelen.

Retning Angir tekstretningen i innholdet i webdelen. Arabisk er for eksempel et språk med språkretning fra høyre mot venstre. Engelsk og de fleste andre europeiske språk er språk med språkretning fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webmedia.
Sone

Angir sonen på webdel-siden der webdelen er plassert.

 Obs!   Soner på webdel-siden står ikke oppført i listen når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone når sonen inneholder mer en én webdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er ordnet ovenfra og ned, vil verdien 1 bety at webdelen vises i toppen av sonen. Hvis webdelene er ordnet fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises til venstre i sonen.

Når du for eksempel legger til en webdel i en tom sone som er ordnet ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ekstra webdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den ekstra webdelen til øverst i sonen, skriver du inn 0, og deretter skriver du inn 1 for den første webdelen.

 Obs!   Hver webdel i sonen må ha en unik soneindeks. Derfor kan endring av soneindeksen for den gjeldende webdelen endre soneindeksen for andre webdeler i sonen.

Avansert

Egenskap Beskrivelse
Tillat minimering Angir om webdelen kan minimeres.
Tillat lukking Angir om webdelen kan fjernes fra webdel-siden.
Tillat skjuling Angir om webdelen kan skjules.
Tillat endring av sone Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.
Tillat tilkoblinger Angir om webdelen kan delta i tilkoblinger til andre webdeler.
Tillat redigering i personlig visning Angir om webdel-egenskaper kan redigeres i personlig visning.
Eksportmodus Angir nivået av data som tillates eksportert for denne webdelen. Konfigurasjonen din avgjør om denne innstillingen er tilgjengelig.
URL-adresse for tittel Angir URL-adressen til en fil som inneholder tilleggsinformasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdel-tittelen.
Beskrivelse Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over webdel-tittelen eller webdel-ikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter webdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søke etter webdeler i verktøyruten i følgende webdel-gallerier: Område, Virtuell server og Webdel-side.
URL-adresse for hjelp Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp-kommandoen på webdel-menyen.
Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser hjelpeinnhold for en webdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et eget leservindu hvis leseren er i stand til dette. Brukeren må lukke dette vinduet før han eller hun returnerer til websiden.
 • Uten modus Åpner et eget leservindu hvis leseren er i stand til dette. Brukeren må ikke lukke dette leservinduet før han eller hun returnerer til websiden. Dette er standardverdien.
 • Naviger Åpner websiden i det gjeldende leservinduet.

 Obs!   Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-webdeler støtter denne egenskapen, er standardoppførselen i Windows SharePoint Services 3.0 at hjelpeemner åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikon i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.
URL-adresse for tittelikonbilde Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes i tittellinjen til webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.
Feilmelding for import Angir en melding som vises hvis det oppstår problemer ved import av webdelen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0