Fargevalg og fylleffekter

VisHva er et fargevalg?

Hver publikasjon i Microsoft Publisher knyttes automatisk til et definert fargesett, et såkalt standard fargevalg. Du kan bytte til et annet fargevalg eller opprette og lagre et egendefinert fargevalg ved å klikke FargevalgFormat-menyen.

Skjemafarger er de ulike fargene som er definert i et fargevalg. Du kan endre én eller flere farger i et valg ved å opprette et endret egendefinert fargevalg. Fargene som er knyttet til hvert standardvalg og hvert egendefinert valg, vises når du klikker FargevalgFormat-menyen.

VisHva er lyse sjatteringer, mørke sjatteringer, mønstre og graderinger?

En lys sjattering er en farge som er blandet med hvitt. En 10-prosents lys sjattering består av én del opprinnelig farge og ni deler hvitt.

En mørk sjattering er en farge som er blandet med svart. En 10-prosents mørk sjattering består av én del opprinnelig farge og ni deler svart.

Lyse og mørke sjatteringer kan brukes som farger i et egendefinert fargevalg.

Et mønster er en enkel form som gjentas, for eksempel loddrette eller vannrette linjer.

Hvis du har tenkt å trykke publikasjonen på et trykkeri, bør du ikke bruke mønstre i utformingen av publikasjonen. Mønstre kan forlenge tiden det tar å overføre filen til film, og dermed fordyre trykkeprosessen.

I graderinger brukes lyse eller mørke sjatteringer i én eller flere farger til å lage et mønster med gradert skyggelegging.

Du kan lage en gradering eller et mønster av skjemafarger, men du kan ikke bruke dem i fargevalg.

 
 
Gjelder:
Publisher 2003