Få utklipp til å se originale ut i Publisher

Av Mary Sauer, Microsoft MVP, og skaper av Hjelp for webområdet Utklipp og media

Gjelder
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Webområdet Microsoft Office Online Utklipp og media har over 140 000 bilder. Det er mange alternativer! Hvis du ikke er kunstner, kan disse utklippene være svaret når du vil sprite opp flygeblader, brosjyrer, nyhetsbrev og andre publikasjoner med bilder. Men du vil ikke at publikasjonene skal se forhåndslagde ut eller være identiske med materialet fra andre bedrifter. I denne artikkelen vil du lære:

 • Hva du må vurdere når du skal søke etter et bilde, og hvordan du kan finne det riktige utklippet som dekker dine behov.
 • Hvordan du bruker tegneverktøyene i Publisher til å manipulere utklipp slik at de ser originale ut, oppnår riktig tone og dekker publikasjonsbehovene. Du vil se hvordan du kan bruke tegneverktøyene til å:
  • Dele opp utklipp og slette uønskede linjer og andre deler.
  • Endre størrelse på et utklipp.
  • Farge et utklipp på nytt.
  • Legge til en skygge.
  • Rotere et utklipp.
  • Legge utklipp i lag.
  • Legge til tredimensjonale (3D) effekter.

Bruke riktig bilde

Bilder og ord samarbeider. Ordene informerer leserne, mens bildene gir den riktige følelsen.

Du velger skriften for en publikasjon for å formidle en spesiell følelse. Du bør være like nøye når du velger utklipp. Feil bilde kan formidle feil budskap, som vist i dette flygebladet for en medlemsaksjon på det lokale teateret.

Drama/komedie-maskene i det første flygebladet for det lokale teateret er enkle, men effektive symboler på teater. De er enkle, tydelige og nøytrale.

Flygeblad for det lokale teateret med teatermasker

Pengesekkene i det andre flygebladet er et dårlig valg. Selv om medlemsaksjonen handler om å samle inn midler, liker ikke leserne å bli truffet midt i ansiktet av slik åpenbar tigging.

Flygeblad for det lokale teateret med pengesekker

Søke etter det perfekte utklippet

Det er enkelt å finne det perfekte utklippet på webområdet Utklipp og media når du har klart for deg hva du vil ha. Du kan søke på webområdet fra Publisher ved hjelp av oppgaveruten Utklipp, eller du kan gå direkte til startsiden på området.

 • Du åpner oppgaveruten Utklipp i Publisher ved å klikke BildeSett inn-menyen og deretter klikke Utklipp.

Oppgaveruten Utklipp

Når du har skrevet inn et søkeord i Søk etter-boksen og klikker Gå til, vises det klipp som oppfyller søkeordet, i oppgaveruten. Du kan klikke et klipp i oppgaveruten for å sette det inn i publikasjonen.

 Tips!   Du kan begrense søkeresultatene slik at du bare får utklipp, og ikke fotografier eller andre medietyper. Under Resultater skal være merker du av for Utklipp. Fjern merket for de andre alternativene.

Hvis du bestemmer deg for at du vil ha flere søkealternativer, kan du klikke Utklipp på Office Online nederst i oppgaveruten for å åpne webområdet Utklipp og media. På webområdet kan du begrense søk etter kategori eller stil, og du kan velge mange utklipp for samtidig nedlasting og lagre dem i Microsoft Clip Organizer for fremtidig bruk.

 Tips!   Du kan raskt legge til bare ett utklipp fra webområdet i en publikasjon ved å høyreklikke miniatyrbildet for utklippet, klikke Kopier og deretter lime det inn i publikasjonen.

Søke etter kategori

Én av de mest effektive måtene å søke på webområdet på, er å starte med en kategori. Enkle bilder av mennesker er for eksempel gode illustrasjoner til forretningsartikler, så på startsiden for Utklipp og media kan du klikke kategorien Mennesker under Bla gjennom kategorier for utklipp og media.

Kategorier på webområdet Utklipp og media

Øverst på startsiden kan du skrive inn ord som kvinne, skrivebord, datamaskin eller møte og deretter klikke Gå til.

Søkefelt på webområdet Utklipp og media

Hvis du ikke vet hvilken kategori du skal se i, velger du nøkkelord fra publikasjonen og bruker disse i søkeboksen. Hvis artikkelen for eksempel gjelder catering, velger du ord som mat, redskaper eller kelner. Du vil sikkert finne det perfektet utklippet.

Søke etter medietype

Du kan også begrense søket etter medietype (for eksempel Utklipp, Bilder eller Animasjoner) før du angir spesifikke ord. Klikk pilen til høyre for Søk-boksen, og velg Utklipp. Skriv deretter inn ordene.

Søkefelt på webområdet Utklipp og media

Du kan for eksempel søke etter klippene som er brukt i flygebladet for det lokale teateret, ved å velge Utklipp i Søk-boksen og skrive inn teater eller penger.

Hvis du vil ha flere detaljer om bruk av webområdet Utklipp og media, klikker du en kobling i Se også-boksen.

Søke etter stil

De fleste utklipp har et stilnummer. Du kan gjøre en publikasjon konsekvent ved å velge utklipp som alle har samme stilnummer.

 • Du kan se stilnummeret for et utklipp ved å høyreklikke utklippet på webområdet Utklipp og media og deretter klikke Egenskaper. Det åpnes et forhåndsvisningsvindu, og det ser omtrent slik ut:

Forhåndsvisningsvindu for utklipp

Når du klikker stilnummeret (436 i bildet ovenfor), viser webområdet Utklipp og media andre utklipp i alle kategorier som har lignende stil.

 Tips!   Du unngår problemer ved nedlasting av utklipp hvis du husker å tømme Internett-hurtigbufferen. Symptomer på en full hurtigbuffer er blant annet:

 • Du ser standardutklipp med navn som Dglxasset.aspx når du søker etter utklipp i Clip Organizer eller bruker oppgaveruten Utklipp i et Office-program.
 • Du får meldingen Finner ikke filen i Clip Organizer når du har lastet ned et utklipp fra webområdet.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Microsoft Internet Explorer.
 2. Klikk Slett filer under Midlertidige Internett-filer.

Del av kategorien Generelt, dialogboksen Alternativer for Internett

Manipulere utklipp

Med tegneverktøyene i Publisher kan du manipulere utklipp slik at de blir personlige, iøynefallende illustrasjoner. Det eneste som begrenser deg, er din egen fantasi.

 Tips!   Når du har endret et utklipp, vil du kanskje lagre det, slik at du kan bruke det flere ganger. Du lagrer et endret utklipp ved å høyreklikke det og klikke Lagre som bilde. I dialogboksen Lagre som velger du et filformat under Filtype. Hvis du skal bruke det endrede utklippet i trykte publikasjoner, lagrer du det med formatet Microsoft Windows®-metafil (*.wmf). Hvis du skal bruke utklippet i webpublikasjoner, klikker du Endre-knappen til høyre for Oppløsning og velger Web (96 ppt). Deretter lagrer du utklippet med formatet Graphics Interchange Format (*.gif). Velg en plassering i Lagre i, og klikk deretter Lagre.

Dele opp, endre størrelse på, farge på nytt og vende teaterutklipp

I flygebladet for det lokale teateret vil du ta med et teater som en del av et kart som forklarer hvor teateret ligger. Du finner et flott teaterutklipp på webområdet, men det har for mange farger og er for stort for formålet.

Teaterutklipp

I sin gjeldende form vil det bare ta oppmerksomheten bort fra budskapet, men du trenger ikke å forkaste utklippet. Du kan endre størrelse på det, dele opp grupper i det og slette uønskede deler, farge det på nytt og vende det vannrett, slik at det passer nøyaktig til formålet.

Dele opp grupper

Når du har limt inn eller satt inn utklippet i publikasjonen, er det første trinnet å dele opp grupper. Når du deler opp grupper, blir et utklipp delt opp i individuelle deler. Nå kan du slette delene du ikke vil ha, og gruppere på nytt til et enklere bilde.

 Obs!   Et utklipp der grupper er delt opp og gruppert på nytt, ser nedtonet ut i publikasjonen, men det vil være skarpt og tydelig på utskrift.

Slik deler du opp grupper, sletter deler og grupperer på nytt:

 1. Hvis du ikke ser runde håndtak rundt utklippet, klikker du utklippet for å merke det.
 2. Klikk Del opp gruppeOrdne-menyen.
 3. Når du ser en melding om konvertering av et importert bilde, klikker du Ja.
 4. Under det oppdelte utklippet kan du se ikonet Del opp objektgruppeIkonet Del opp objektgruppe. Klikk det.

Oppdelt utklipp

Det oppdelte utklippet er nå dekket med mange små, runde markeringshåndtak. Det er fordi du har delt opp utklippet i alle de mange bestanddelene, og alle disse delene er merket.

 1. Du er klar til å slette uønskede deler. I Zoom-boksen Zoom-boksenstandardverktøylinjen velger du 200 % for å zoome inn på det oppdelte utklippet. Klikk siden utenfor utklippet for å oppheve merkingen.
 2. Merk bare delen du vil slette, og trykk deretter DELETE.

I teaterutklippet kan du for eksempel slette stjernene på markisen, de fargede skoddene på vinduene og boksen som omslutter hele utklippet (de fleste utklipp har en gjennomsiktig omsluttende boks).

Utklipp med slettede deler

Tips!      Du kan merke flere deler samtidig ved å holde nede SKIFT og klikke hver enkelt del.

 1. Når du har slettet alle de unødvendige delene, drar du et markeringsrektangel rundt hele utklippet, slik at alle de gjenværende delene blir merket.
 2. Klikk Grupper objekter-ikonet Grupper objekter-ikonet.

Tips!      Hvis bare én del gjenstår når du har slettet uønskede deler, vil du ikke se Grupper objekter-ikonet Grupper objekter-ikonet.

Et annet eksempel på å dele opp grupper

Maskene som brukes i flygebladet for det lokale teateret, er et annet godt eksempel på hvor nyttig det er å dele opp grupper og slette deler. Det opprinnelige utklippet som ble lastet ned fra webområdet Utklipp og media, består av begge maskene. Målet er å bruke hver maske for seg.

Først må utklippet dupliseres.

 • Du dupliserer et utklipp ved å merke det og holde nede CTRL. Det vises et plusstegn (+) ved siden av pekeren. Fortsett å holde nede CTRL, og dra til du ser en kopi av utklippet.

Utklipp som blir duplisert

Nå som du har to kopier av utklippet, kan du dele opp hver av kopiene og slette den ene masken fra hver kopi. Dermed står du igjen med to separate masker (de nedtonede, skyggelagte maskene i utklippene til høyre), som du kan bruke i flygebladet.

To kopier med én maske slettet i hver kopi

Endre størrelse

Du kan også endre størrelse på et utklipp slik at det passer i publikasjonen din.

Utklipp som får endret størrelsen

Slik gjør du det:

 1. Hold nede SKIFT.
 2. Hold musepekeren over ett av hjørnehåndtakene (pekeren blir til en tohodet pil), og dra.
 3. Slipp museknappen før du slipper SKIFT.
Farge på nytt

Nå som utklippet er forenklet og har en annen størrelse, kan du farge det på nytt, slik at det ikke distraherer så mye.

Utklipp som er klart til å bli farget på nytt

Når du skal farge et utklipp på nytt, må du først merke det. Når du har klikket hele utklippet, klikker du på nytt i en del du vil farge på nytt (mørkegrå sirkler omslutter den merkede delen).

 Tips!   Hvis de mørkegrå sirklene er vanskelige å se mot bakgrunnsfargen i utklippet, kan du dele opp utklippet igjen slik at det er enklere å identifisere delene. Merkede deler i et oppdelt utklipp har hvite håndtak som skiller seg mer ut. Hvis du deler opp utklippet for å farge det på nytt, må du huske å gruppere det igjen når du er ferdig med fargingen.

Nedenfor følger noen handlinger du kan utføre for å farge deler av et utklipp på nytt. Alle knappene som er nevnt nedenfor, befinner seg på formateringsverktøylinjen. Du viser formateringsverktøylinjen ved å velge VerktøylinjerVis-menyen og deretter klikke Formatering.

 • Endre fyllfargen ved hjelp av Fyllfarge-knappen Fyllfarge-knappen.
 • Endre linjefargen ved hjelp av Linjefarge-knappen Linjefarge-knappen.
 • Endre linjetykkelsen eller -stilen ved hjelp av knappen Linje-/kantlinjestilKnappen Linje-/kantlinjestil.
Vende

Du er nå klar til å vende utklippet vannrett, slik at det passer bedre på den tilgjengelige plassen.

Utklipp som er vendt vannrett

Slik gjør du det:

 1. Klikk utklippet for å merke det.
 2. Velg Roter eller vendOrdne-menyen, og klikk deretter Vend vannrett (eller Vend loddrett, avhengig av utklippet du vender).

Farge bokstavutklipp på nytt, rotere dem og legge til en skygge og 3D-effekter

Hvis du prøver å finne utklippsbokstaver som du kan bruke til å bygge et ord, er det beste å søke på webområdet Utklipp og media med nøkkelordet alfabet eller bokstaver.

Bokstavutklipp

Ofte vil du ikke bruke bokstavene du finner, nøyaktig som de er. Du kan for eksempel bli kvitt boksene rundt bokstavene ved å dele opp hver bokstav og slette boksdelene.

Bokstavutklipp etter sletting av uønskede deler

Hvis du vil ha en detaljert forklaring på hvordan du deler opp et utklipp og sletter uønskede deler, se forrige del i denne artikkelen.

Farge på nytt og legge til en skygge

Nå som du har de enkle og fine bokstavene du vil ha, kan du farge dem på nytt, endre linjetykkelsen og legge til en skygge. Slik gjør du det:

 1. Klikk en bokstav for å merke den.
 2. Klikk Fyllfarge-knappen Fyllfarge-knappenformateringsverktøylinjen, og velg ønsket farge.

 Obs!   Hvis du ikke ser formateringsverktøylinjen, velger du VerktøylinjerVis-menyen og klikker Formatering.

 1. Klikk knappen Linje-/kantlinjestilKnappen Linje-/kantlinjestil, og klikk deretter 1/4 punkt.
 2. Klikk Linjefarge-knappen Linjefarge-knappen, og velg den samme fargen som for fyllet.
 3. Klikk Skyggestil-knappen Skyggestil-knappen, og klikk deretter Innstillinger for skygge for å åpne verktøylinjen for innstillinger for skygge. Klikk den første knappen til venstre på verktøylinjen for å legge til en skygge i bokstaven. Klikk de andre knappene for å styre plasseringen av skyggen.
 4. Gjenta disse trinnene for hver enkelt bokstav.

Bokstavene ser nå omtrent slik ut:

Bokstavutklipp med skygger

 Tips!   Du kan justere bokstavene øverst eller nederst ved å dra i et markeringshåndtak rundt alle bokstavene. Klikk Juster eller fordelOrdne-menyen, og klikk deretter justeringstypen du vil bruke.

Rotere

Du kan rotere bokstavene (og andre utklipp og bilder) slik at de passer på det ønskede området, eller opprette en spesifikk effekt.

Roterte bokstavutklipp

Slik gjør du det:

 1. Klikk utklippet for å merke det.
 2. Hold musepekeren over det runde, grønne håndtaket øverst på objektet. Når du ser en sirkel rundt det grønne håndtaket, drar du til objektet har ønsket vinkel.

Rotert klokkeutklipp

Tips!      Hvis du bare vil rotere klokkeviserne, deler du først opp klokkeutklippet. Deretter merker du bare delen med viserne i utklippet, og roterer den.

Lag

Du kan også legge bokstaver (og andre utklipp) i lag, der du plasserer noen bak og noen foran.

Bokstavutklipp i lag

Slik gjør du det:

 1. Plasser utklippene du vil legge lagvis, slik at de overlapper hverandre på siden.
 2. Klikk et utklipp du vil plassere foran.
 3. Velg RekkefølgeOrdne-menyen, og klikk deretter Flytt fremover.
 4. Klikk et utklipp du vil plassere bak.
 5. Velg RekkefølgeOrdne-menyen, og klikk deretter Flytt bakover.
3D-effekter

Du kan eksperimentere med tredimensjonale (3D) effekter for å endre lysretningen, perspektivet, fargen og overflateteksturen.

Bokstavutklipp med 3D-effekter

Slik gjør du det:

 1. Merk bokstaven eller et annet utklipp du vil bruke 3D-effekter på.
 2. Klikk 3D-stil-knappen 3D-stil-knappenformateringsverktøylinjen, og klikk deretter Innstillinger for 3D.
 3. verktøylinjen for innstillinger for 3D velger du ønskede alternativer for helling, dybde, retning, lys, overflate og farge.

 Obs!   Microsoft tilbyr kontaktinformasjon for tredjepart for å hjelpe deg med å finne kundestøtte. Denne kontaktinformasjonen kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke at denne kontaktinformasjonen for tredjepart er nøyaktig.

Om forfatteren

Mary Sauer er en Microsoft Publisher MVP som bruker mye tid på å løse problemer med utklipp for medlemmer av diskusjonsgrupper for Publisher. Hun utviklet Publisher-ekspertisen ved å lage flygeblader og brosjyrer for organisasjoner i nærmiljøet. Få mer informasjon på webområdet Utklipp og media.

 
 
Gjelder:
Publisher 2003