Erstatte et bilde med et annet bilde

  1. Klikk GrafikkbehandlingVerktøy-menyen.
  2. Klikk pilen ved siden av bildet du vil erstatte, i oppgaveruten Grafikkbehandling under Velg et bilde, og klikk deretter Erstatt dette bildet.
  3. Klikk ønsket bilde i dialogboksen Sett inn bilde.

Hvis ikke du finner bildet du vil bruke, bytter du til stasjonen eller mappen den ligger i.

  1. Gjør ett av følgende:
    • Klikk Sett inn hvis du vil sette inn bildet som et innebygd bilde. .
    • Klikk pilen ved siden av Sett inn hvis du vil sette inn bildet som en koblet fil, og klikk deretter Koble til fil.
 
 
Gjelder:
Publisher 2003