Beskjære bilder

Selv om Microsoft Office Publisher 2007 inneholder enkelte grunnleggende fotoredigeringsfunksjoner du kan bruke til å beskjære et bilde til et rektangel, er det ikke et fotoredigeringsprogram. Men det er likevel mulig å opprette et ikke-rektangulært bilde.

 Obs!   Du kan ikke beskjære en autofigur, et WordArt-objekt, eller en animert GIF-fil (animert GIF: En fil som inneholder en rekke Graphics Interchange Format-bilder (GIF), som vises i rask rekkefølge av noen weblesere for å lage en animert effekt.) i publikasjonen. Hvis du vil beskjære en animert GIF-fil, bruker du et redigeringsprogram for animerte GIF-filer, og setter deretter inn filen på nytt.

Hva vil du gjøre?


Beskjære et bilde til et rektangel

 1. Merk bildet.

Når du merker et bilde, vises bildeverktøylinjen .

Bildeverktøylinjen

 1. Klikk Beskjær Knappesymbol bildeverktøylinjen.
 2. Plasser beskjæringshåndtaket over en kant eller et hjørne.

Beskjæringshåndtak

Bildeforklaring 1 Beskjæringshåndtak

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil beskjære én side, drar du det midterste håndtaket på den siden.
  • Hvis du vil beskjære jevnt på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar ett av de midterste håndtakene.
  • Du beskjærer alle fire sidene samtidig og opprettholder proporsjonene for bildet, ved å holde nede CTRL+SKIFT mens du drar i et hjørnehåndtak.

 Obs!   Når du slipper musknappen, vil bildet bli beskåret.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Beskjære et bilde til en ikke-rektangulær figur

Hvis du vil beskjære et bilde til en ikke-rektangulær figur, som en stjerne eller sirkel, må du gjøre ett av følgende:

 • Sett et bilde inn i en figur, for eksempel en sirkel. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du setter et bilde inn i en figur, i delen Se også.
 • Bruk fotoredigeringsfunksjonene i Office Publisher 2007 med Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro eller et annet fotoredigeringsprogram, og sett deretter de beskårne bildene inn i en publikasjon. Husk å se i hjelpen til fotoredigeringsprogrammet for mer informasjon om hvordan du beskjærer et bilde.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Publisher 2007