Hva er nytt i Project Web App?

Versjonen av Project Web App som leveres sammen med Microsoft Project Server 2010, har et forbedret brukergrensesnitt og flere robuste, nye funksjoner. Samlet utgjør disse oppdateringene et intelligent forretningsprogram som støtter funksjoner for integrert prosjekt- og portefølje (portefølje: En liste over prosjekter i en organisasjon, som kan dele felles styring av omfang, budsjett eller ressurser.)behandling, skalerbart samarbeid for både små grupper og virksomheter og en utvidet plattform som integreres med relaterte Microsoft-teknologier.

I denne artikkelen


Forbedret brukergrensesnitt

Project Web App har et betydelig oppdatert brukergrensesnitt, inkludert båndet og et strømlinjeformet rutenett for prosjektredigering.

Innføring i båndet

Project Web App bruker nå båndet, som hjelper deg med raskt å finne kommandoene du trenger for å fullføre en oppgave. Kommandoer er ordnet i logiske grupper som er samlet i kategorier. De nye versjonene av Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 og Microsoft Project-klientprogrammet bruker også båndet, som gir et sømløst grensesnitt på tvers av programmene.

Forbedret grensesnitt for prosjektredigering

Med et nytt rutenettbasert grensesnitt for prosjektredigering kan du nå oppdatere prosjektdata i samme rutenett og Gantt-diagramvisning (Gantt-diagramvisning: En forhåndsdefinert visning som viser prosjektaktiviteter til venstre i visningen, og grafiske stolper som tilsvarer varigheten av aktivitetene, til høyre.) som du bruker til å se gjennom prosjektdata. Data som skrives inn i rutenettet, valideres når de skrives inn, og den totale opplevelsen er mye mer strømlinjeformet. Dette oppdaterte rutenettet brukes overalt i Project Web App, inkludert prosjektsenteret, aktivitetsoppdateringer, forhåndsvisning av sider, ressurssenteret og visning av ressurstildelinger (tildeling: En bestemt ressurs som er tildelt en bestemt aktivitet.) .

Til toppen av siden Til toppen av siden

Integrert prosjekt- og porteføljebehandling

Endringer i integrert prosjekt- og porteføljebehandling inkluderer ende-til-ende-løsninger for behovsstyring og porteføljeanalyse og mulighet til å planlegge aktiviteter manuelt og planlegge effektivt ved hjelp av en ovenfra-og-ned (beregne ovenfra og ned: En beregningsmetode som bruker den faktiske kostnaden for et tidligere prosjekt som basis for å estimere totalkostnadene for gjeldende prosjekt. Denne metoden brukes ofte når det bare finnes begrenset informasjon om prosjektet.)-metode.

Administrere prosjektforslag

Den nye behovsstyringsfunksjonen i Project Web App lar deg implementere en ende-til-ende-prosess for levering og godkjenning av forslag (forslag: En foreslått prosjektplan, initiert i Project Web Access. Forslag gir analyser på et høyere nivå og lar deg bruke forretningsprosessene til å spore potensielle prosjekter.) som bruker maler, et webbasert skjema for forslagsinnsending, prosjektlivssykluser og forretningsstrategier. Når et forslag er godkjent, kan du enkelt opprette en prosjektplan som er basert på forslaget, og tilordne ressurser (ressurser: Personer, utstyr og materiell som brukes til å gjennomføre aktiviteter i et prosjekt.).

Analysere forslag for prosjektporteføljen

Project Web App har nye funksjoner for porteføljeanalyse. Nå kan du analysere prosjektforslag ved hjelp av virksomhetsfaktorer, kostnadsbegrensninger (betingelse: En restriksjon som angis for start- eller sluttdatoen for en aktivitet. Du kan angi at en aktivitet må starte på en bestemt dato eller ikke avsluttes senere enn en bestemt dato. Betingelser kan være fleksible [ikke knyttet til en bestemt dato] eller ikke fleksible [knyttet til en bestemt dato].) på høyt nivå og ressursbegrensninger på høyt nivå, før du tar avgjørelsen om godkjenning.

Brukerkontrollert planlegging

I Project Web App kan prosjektledere ha kontroll over prosjektplaner (plan: En tidsplan over en aktivitets start- og sluttdatoer og ressurs- og kostnadsdata. En opprinnelig plan er den opprinnelige planen som du lagrer og bruker for å overvåke fremdrift. En midlertidig plan er et sett med datoer som du kan lagre under prosjektet, for å sammenligne dem med andre midlertidige planer.) og redusere uventede endringer ved hjelp av manuelt planlagte aktiviteter. Faktorer som aktivitetsavhengigheter (aktivitetsavhengigheter: Et forhold mellom to koblede aktiviteter, koblet av en avhengighet mellom start- og sluttdatoene. Det finnes fire typer aktivitetsavhengigheter: Avslutning-til-start [AS], Start-til-start [SS], Avslutning-til-avslutning [AA] og Start-til-avslutning [SA].) og kalender (kalender: Planleggingsmekanismen som angir arbeidstiden for ressursene og aktivitetene. Project bruker fire typer kalendere: basiskalenderen, prosjektkalenderen, ressurskalenderen og aktivitetskalenderen.)endringer vil ikke lenger justere aktivitetsdatoene automatisk når brukerkontrollert planlegging er aktivert.

Aktivitetssammendrag ovenfra-og-ned

I begynnelsen av planleggingsfasen har prosjektlederne kanskje bare litt informasjon på høyt nivå om viktige leveringer (leveringsenheter: et faktisk og målbart resultat, utgang eller element som må leveres for å fullføre et prosjekt eller en del av et prosjekt. Vanligvis blir prosjektgruppen og prosjektets interessenter enige om leveringsenhetene før prosjektet starter.) og betydelige milepæler (milepæl: Et referansepunkt som markerer en viktig hendelse i et prosjekt, og som brukes til å overvåke prosjektets fremdrift. Alle aktiviteter med null varighet vises automatisk som milepæler. Du kan også markere hvilken som helst annen aktivitet av hvilken som helst varighet som en milepæl.) i prosjektene. Med Project Web App kan prosjektene deles inn i faser (fase: En gruppe relaterte aktiviteter som fullfører et trinn i et prosjekt.) på høyt nivå som er basert på den overordnede tidslinjen og budsjettet (budsjett: De beregnede kostnadene for et prosjekt du oppretter i Project med den opprinnelige planen.). Dette betyr at datoene for individuelle arbeidselementer ikke nødvendigvis trenger å passe nøyaktig med datoene for fasene på høyt nivå.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Skalerbart samarbeid

Et viktig mål i utviklingen av denne versjonen av Project Web App var å tilby grupper verktøy som er tilpasset deres størrelse og modenhet. For å nå dette målet ble det gjort forbedringer for å forenkle innsending og godkjenning av timeregistreringer (timeregistrering: I Project Web Access er timeregistrering en side hvor ressursene kan registrere fremdriften på aktiviteter og sende oppdateringer til prosjektlederen.) og aktivitetsstatus. I tillegg ble brukerrepresentasjon lagt til for å gi støtte for en uavbrutt samarbeidsopplevelse.

Modus for én oppføring for timeregistreringer og aktivitetsstatus

Project Web App har en ny enhetlig modus for å angi tids- og aktivitetsfremdrift. Hvis organisasjonen velger å bruke denne modusen for én oppføring, kan du fullføre timeregistreringen og informere lederen om aktivitetsstatusen med én enkelt visning.

Godkjenningssenter for timeregistreringer og aktivitetsstatus

I tillegg til å kunne legge inn tids- og aktivitetsfremdrift på ett enkelt sted kan de med riktige tillatelser nå godkjenne timeregistreringer og aktivitetsoppdateringer i én enkel visning.

Brukerrepresentant

Den nye representantfunksjonen i Project Web App lar én bruker fungere som en annen bruker uavhengig av forskjeller i rettighetsnivå. Hvis for eksempel en administrator har en planlagt ferie og trenger noen til å ta over for seg mens hun er borte, kan hun utpeke et gruppemedlem som sin representant, og dette gruppemedlemmet får alle rettighetene til administratoren.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Utvidet plattform

Project Web App tilbyr en utvidet plattform, inkludert egendefinerte felt på avdelingsnivå, muligheten til å opprette flere OLAP-kuber som har støtte for avdeling, og sluttbrukerrapportering som bruker Excel Services.

Egendefinerte felt på avdelingsnivå

Med egendefinerte felt på avdelingsnivå, eller avdelinger, kan du definere hvilke felt som er obligatoriske eller ikke obligatoriske, på ressurs-, aktivitets- eller prosjektnivå. Dette bidrar til å filtrere informasjonen som vises i Project Web App, slik at informasjon fokuserer på hva som gjelder for hver avdeling. Dette er ikke en sikkerhetsfunksjon, men den kan bidra til å forenkle grensesnittet for Project Web App-brukere.

Flere OLAP-kuber med støtte for avdeling

I Project Web App kan du bygge flere OLAP-kuber. I tillegg kan du nå filtrere kubedata etter avdeling.

Innsamlede firmaopplysninger med Excel Services

I denne utgaven er Excel Services integrert i Project Web App for å gjøre det enklere å opprette visninger av innsamlede firmaopplysninger. Som en del av denne integreringen medfølger tomme datatilkoblede regneark og standardvisninger. Dataene som er tilgjengelige for rapportering, har også blitt utvidet til å omfatte egendefinerte felt for timeregistrering, prosjektegenskaper og porteføljeplanlegging og optimaliseringsdata.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Project Server 2010