Startslakk (aktivitetsfelt)

Datatype    Varighet (varighetsfelt: En type felt der innholdet uttrykkes som tidsvarighet. Eksempler inkluderer Arbeid-, Varighet- og Forsinkelse-feltene. Et varighetsfelt inneholder en varighetsenhet, som for eksempel time, dag eller uke.)

Oppføringstype    Beregnet (beregnet felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Project kan beregne verdien på nytt automatisk eller når du angir det, avhengig av hvilke beregningsinnstillinger du har valgt.)

Beskrivelse    Startslakk-feltet inneholder varigheten mellom tidligste startdato og seneste startdato. Den verdien som er minst av startslakk og sluttslakk, bestemmer hvor mye fri slakk (fri slakk: Hvor lang tid en aktivitet kan være forsinket uten å forsinke de etterfølgende aktivitetene. Hvis en aktivitet ikke har etterfølgende aktiviteter, er fri slakk hvor lang tid aktiviteten kan være forsinket uten å forsinke sluttdatoen for prosjektet.) som er tilgjengelig, det vil si hvor lenge en aktivitet kan bli forsinket uten å påvirke startdatoen for en etterfølgende aktivitet eller sluttdatoen for prosjektet.

Beregnet hvordan?    Startslakk er varigheten som representerer forskjellen mellom den tidligste og seneste startdatoen. Den tidligste startdatoen er den tidligste datoen en aktivitet kan starte. Seneste start-feltet inneholder likeledes den seneste datoen en aktivitet kan starte uten å forsinke avsluttingen av prosjektet. Startslakk beregnes på følgende måte:

Startslakk = seneste start - tidligste start

Beste bruksområder    Legg til Startslakk- og Fullføringsslakk-feltene i en hvilken som helst aktivitetsvisning når du vil se gjennom hvordan den frie slakken ble beregnet.

Eksempel    Du ser gjennom fri slakk i tidsplanen og vil ha mer detaljert informasjon om hvordan den ble beregnet. Du legger til Startslakk- og Fullføringsslakk-feltene i aktivitetslisten og analyserer varighetsverdiene.

Merknader    Hvis det er angitt en faktisk startdato og en tidsfrist (tidsfrist: En måldato som angir når du vil at aktiviteten skal være ferdig. Hvis aktiviteten ikke er ferdig på tidsfristdatoen, vises en indikator.) for en aktivitet, er startslakk lik null, mens fullføringsslakk er lik differansen mellom aktivitetens sluttdato og tidsfristdatoen.

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013, Project 2010, Project 2007, Project 2003