Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 (aktivitetsfelt)

Datatype    Dato (datofelt: En type felt der innholdet er en dato. Eksempler inkluderer Planlagt start- og Tidligste slutt-feltene.)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt (beregnet eller angitt felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Informasjon du angir i feltet selv, overstyrer beregnede verdier.)

Beskrivelse    Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan (Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 til Leveringsslutt for opprinnelig plan 10) inneholder planlagte levering (leveringsenheter: et faktisk og målbart resultat, utgang eller element som må leveres for å fullføre et prosjekt eller en del av et prosjekt. Vanligvis blir prosjektgruppen og prosjektets interessenter enige om leveringsenhetene før prosjektet starter.)ssluttdatoer som er lagret i den tilsvarende opprinnelige planen (opprinnelig plan: De originale prosjektplanene [opptil 11 per prosjekt] som brukes til å holde oversikt over fremdriften under et prosjekt. Den opprinnelige planen er et oversiktsbilde av tidsplanen på det tidspunktet da du lagret den opprinnelige planen, og omfatter informasjon om aktiviteter, ressurser og tildelinger.) for prosjektet. Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1 lagrer leveringssluttdatoer (sluttdato: Datoen en aktivitet etter planen skal fullføres. Denne datoen er basert på aktivitetens startdato, varighet, kalendere, foregående datoer, aktivitetsavhengigheter og begrensninger.) slik de var da Opprinnelig plan 1 ble lagret. Likeledes lagrer feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 2–10 planlagte leveringssluttdatoer når Opprinnelig plan 2–10 lagres.

Hvordan beregnet    Feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 inneholder- til du angir en opprinnelig plan for prosjektet for et bestemt opprinnelig plan-nummer. Når du lagrer en opprinnelig plan, kopieres den gjeldende verdien i Leveringsslutt-feltet til det aktuelle Leveringsslutt for opprinnelig plan-feltet. Hvilket Leveringsslutt for opprinnelig plan-felt som brukes (for eksempel Leveringsslutt for opprinnelig plan 6), avhenger av hvilken opprinnelig plan som ble lagret (for eksempel Opprinnelig plan 6).

Beste bruksområder    Legg til ett av feltene Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10 i en aktivitetsliste hvis du vil se når leveringsaktiviteter ble planlagt fullført på bestemte tidspunkter. Du kan også legge til feltene for planlagt Leveringsslutt eller tidligere Leveringsslutt for opprinnelig plan, slik at du kan se avvik mellom leveringssluttdatoer på ulike tidspunkter.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du den første opprinnelige planen for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer, og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Du vil se hvordan endringene du har gjort, har påvirket sluttdatoene for leveringsaktivitetene. I aktivitetslisten legger du til både feltet Leveringsslutt for opprinnelig plan 2 og Leveringsslutt-feltet.

Merknader    Du kan lagre en opprinnelig plan i dialogboksen Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelige planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til og med Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Leveringsslutt-feltet kopieres til det tilsvarende feltet for Leveringsslutt for opprinnelig plan.

Når du har lagret en opprinnelig plan, kan du endre dataene i feltet Leveringsslutt for opprinnelig plan 1–10. Feltene for den opprinnelige planen beregnes imidlertid ikke på nytt selv om verdiene endres. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene blir misvisende.

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013, Project 2010, Project 2007