Legge til nye aktiviteter

Med Project kan du legge til aktiviteter (aktivitet: En aktivitet som har en begynnelse og en slutt. Prosjektplaner er bygget opp av aktiviteter.) i en plan for å bryte opp arbeidet (arbeid: For aktiviteter, totalantallet arbeidstimer som kreves for å fullføre en aktivitet. For tildelinger, hvor mye arbeid en ressurs er tildelt. For ressurser, den totale mengden arbeid som en ressurs er tildelt for alle aktiviteter. Arbeid er forskjellig fra aktivitetens varighet.) i håndterbare deler.

Du oppretter en aktivitet hurtig ved å gå til Gantt-diagrammet, velge et tomt Aktivitetsnavn-felt nederst i aktivitetslisten, og deretter trykke ENTER.

 Tips!     Hvis du har en aktivitet som gjentas regelmessig, behøver du bare å opprette den én gang. Se Opprette regelmessige aktiviteter.

Også i denne artikkelen


Sette inn en aktivitet mellom eksisterende aktiviteter

 1. Velg raden under der du vil at den nye aktiviteten skal vises.
 2. Klikk Oppgave > Aktivitet.

Bilde av knappen Aktivitet i Sett inn-gruppen i kategorien Oppgave.

 1. Skriv inn aktivitetsnavnet i raden som er satt inn.

Aktivitets-IDen nummereres på nytt automatisk, men den innsatte aktiviteten kobles ikke automatisk til de omkringliggende aktivitetene. Du kan angi at Project automatisk skal koble innsatte aktiviteter til de omkringliggende aktivitetene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en aktivitet i et nettverksdiagram

 1. Klikk Visning > Nettverksdiagram.

Bilde av knappen Nettverksdiagram i kategorien Visning.

 1. Klikk Oppgave > Aktivitet.

Bilde av knappen Aktivitet i Sett inn-gruppen i kategorien Oppgave.

 1. Skriv inn aktivitetsnavnet i den nye aktivitetsboksen.

Bilde av en ny aktivitet i et nettverksdiagram.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til flere aktiviteter samtidig

Aktivitetsskjemaet gjør den enklere å legge til flere aktiviteter samtidig, spesielt hvis aktivitetene har ressurstildelinger (tildeling: En bestemt ressurs som er tildelt en bestemt aktivitet.) og aktivitetsavhengigheter (aktivitetsavhengigheter: Et forhold mellom to koblede aktiviteter, koblet av en avhengighet mellom start- og sluttdatoene. Det finnes fire typer aktivitetsavhengigheter: Avslutning-til-start [AS], Start-til-start [SS], Avslutning-til-avslutning [AA] og Start-til-avslutning [SA].).

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

Gruppen Aktivitetsvisninger i kategorien Visning.

 1. Klikk Visning, og merk deretter av for Detaljer.

Bilde av avmerkingsboksen Detaljer i kategorien Visning.

Vinduet deles, og Gantt-diagrammet vises øverst og aktivitetsskjemaet nederst.

 1. Klikk den første tomme raden nederst i aktivitetslisten i Gantt-diagrammet (øverst).
 2. Skriv inn informasjon om den nye aktiviteten i aktivitetsskjemaet (nederst):
  • Skriv inn navnet på den nye aktiviteten i Navn-boksen.
  • Legg til varigheten på aktiviteten i Varighet-boksen.
  • Hvis du vil at aktivitetsvarigheten skal forbli fast selv om ressurstildeling endres, merker du av for Innsatsdrevet.
  • Legg til detaljer om aktiviteten i skjemakolonnene (for eksempel de tildelte ressursene og foregående aktiviteter).
 3. Klikk OK for å lagre den nye aktiviteten, og klikk deretter Neste for å flytte til neste rad i Gantt-diagrammet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Når du har lagt til aktiviteter ...

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013