Arbeid, felt

Arbeid-feltet viser total tidsmengde som er planlagt på en aktivitet for alle tildelte ressurser, total tidsmengde som en ressurs er planlagt på alle tildelte aktiviteter, eller total tidsmengde som er planlagt for en ressurs på en aktivitet. De tidsinndelte (tidsinndelt: Aktivitets-, ressurs- eller tildelingsinformasjon som distribueres over tid. Du kan gjennomgå tidsinndelt informasjon i alle tilgjengelige tidsperioder i feltene på høyre side av visningene Aktivitetsbelegg og Ressursbelegg.) versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det er flere kategorier av Arbeid-felt.

Datatype    Varighet (varighetsfelt: En type felt der innholdet uttrykkes som tidsvarighet. Eksempler inkluderer Arbeid-, Varighet- og Forsinkelse-feltene. Et varighetsfelt inneholder en varighetsenhet, som for eksempel time, dag eller uke.)

VisArbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt (beregnet eller angitt felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Informasjon du angir i feltet selv, overstyrer beregnede verdier.)

Beregnet hvordan?    I Microsoft Office Project beregnes aktivitetens totale arbeid som summen av arbeidet som alle tildelte ressurser skal utføre på aktiviteten. Dette er basert på tildelingsspredningen, antall tildelte ressurser og tildelingsenhetene (enheter: Antall enheter eller mengden ressurser som er tildelt en aktivitet. Maksimalt antall er det maksimale antallet enheter som er tilgjengelig for ressursen. Hvis du for eksempel har tre rørleggere som arbeider på et prosjekt, er maksimalt antall 300 %, eller tre rørleggere som arbeider på heltid.) for de tildelte ressursene. Arbeid inkluderer faktisk arbeid og gjenstående arbeid samt overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Rediger Arbeid-feltet for en aktivitet hvis du vil endre arbeidsmengden som kreves for å fullføre aktiviteten.

Eksempel    Kristian er tildelt 40 timer med arbeid på aktiviteten "Skrive forslag". Av dette totale timeantallet er 8 timer faktisk arbeid, mens 32 timer er gjenstående arbeid.

Merknader    Hvis du skriver inn en verdi i Arbeid-feltet for en aktivitet, fordeles arbeidet du legger inn, på de tildelte ressursene.

VisArbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet (beregnet felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Project kan beregne verdien på nytt automatisk eller når du angir det, avhengig av hvilke beregningsinnstillinger du har valgt.)

Beregnet hvordan?    I Microsoft Office Project beregnes ressursarbeid som summen av alt arbeid som er planlagt for ressursen på alle tildelte aktiviteter.

Beste bruksområder    Legg til Arbeid-feltet i en hvilken som helst ressursliste når du vil se over eller filtrere etter den totale arbeidsmengden en ressurs er tildelt. Dette feltet kan være spesielt nyttig når du sammenligner arbeidsmengden blant ressursene eller vurderer ressurskostnader.

Eksempel    Du ser at Ståle alltid virker overarbeidet, mens Kristian virker lite brukt i prosjektet. Du vil analysere om arbeidsmengdene virkelig er forskjellige, slik at du kan forbedre balansen i tildelingene. Du legger til feltet Arbeid i Ressursliste-visningen for å sammenligne det totale arbeidet for de to ressursene.

VisArbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt (beregnet eller angitt felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Informasjon du angir i feltet selv, overstyrer beregnede verdier.)

Beregnet hvordan?    I Microsoft Office Project beregnes det totale tildelingsarbeidet basert på tildelingsspredningen og tildelingsenhetene (enheter: Antall enheter eller mengden ressurser som er tildelt en aktivitet. Maksimalt antall er det maksimale antallet enheter som er tilgjengelig for ressursen. Hvis du for eksempel har tre rørleggere som arbeider på et prosjekt, er maksimalt antall 300 %, eller tre rørleggere som arbeider på heltid.) for den tildelte ressursen. Arbeid inkluderer faktisk arbeid og gjenstående arbeid samt overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Rediger feltet Arbeid for en tildeling når du vil endre tiden en ressurs bruker på en aktivitet. Legg feltet Arbeid til Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil redigere, vise eller filtrere etter arbeidsinformasjon for tildelinger.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har 32 timer faktisk arbeid og 8 timer gjenstående arbeid tildelt Kristian. På denne aktiviteten er det 40 timer arbeid totalt som er tildelt Kristian.

Merknader    Mengden arbeid som beregnes av Project, er også avhengig av tildelingsenhetene for den tildelte ressursen. Spredningen på en tildeling multipliseres med tildelingsenhetene for å beregne arbeidsmengden. Hvis for eksempel en ressurs med en tildelingsenhet på 100 prosent tildeles en aktivitet med én dags varighet, blir arbeidsmengden 8  timer. Hvis en ressurs med en tildelingsenhet på 50 prosent tildeles den samme aktiviteten, blir arbeidsmengden 4 timer, og hvis en ressurs med en tildelingsenhet på 200 prosent tildeles den samme aktiviteten, blir arbeidsmengden 16 timer.

VisArbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt (beregnet eller angitt felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Informasjon du angir i feltet selv, overstyrer beregnede verdier.)

Beregnet hvordan?    Det tidsinndelte arbeidet på en aktivitet beregnes som summen av arbeidet for alle tildelte ressurser. Dette er basert på tildelingsspredningen, antall tildelte ressurser og tildelingsenhetene for de tildelte ressursene. Arbeid inkluderer faktisk arbeid og gjenstående arbeid, inkludert overtidsarbeid, fordelt over tid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Arbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil vise eller redigere informasjon om arbeid for en aktivitet over tid.

Eksempel    Kristian er tildelt 40 arbeidstimer på aktiviteten "Skrive forslag". Av dette totale timeantallet er 8 timer faktisk arbeid, mens 32 timer er gjenstående arbeid. De tidsinndelte feltene viser at dette arbeidet er fordelt som 10 timer hver dag på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Merknader    Hvis du skriver inn en verdi i Arbeid-feltet for en aktivitet, fordeler Project arbeidet du legger inn, på de tildelte ressursene.

VisArbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet (beregnet felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Project kan beregne verdien på nytt automatisk eller når du angir det, avhengig av hvilke beregningsinnstillinger du har valgt.)

Beregnet hvordan?    Microsoft Office Project beregner summen av alt arbeid som er planlagt for ressursen på alle tildelte aktiviteter, fordelt over tid.

Beste bruksområder    I den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen legger du til feltet Arbeid når du vil se gjennom ressursens totale arbeid på alle tildelte aktiviteter i en tidsperiode. Dette feltet kan være spesielt nyttig når du sammenligner arbeidsbelastninger mellom ressurser.

Eksempel    Du legger merke til at det virker som Stig alltid er overarbeidet, mens det virker som om Kristian brukes for lite på prosjektet. Du vil analysere om arbeidsbelastningen er ujevn slik at du kan forbedre fordelingen av tildelingene. Du legger til Arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å sammenligne arbeidsbelastningen for de to ressursene. Du ser at Stig har 12 timer arbeid planlagt hver dag i de neste 2 ukene, mens Kristian har 6 timer arbeid hver dag.

VisArbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt (beregnet eller angitt felt: Et felt der verdien bestemmes av Project basert på informasjon i andre felt. Informasjon du angir i feltet selv, overstyrer beregnede verdier.)

Beregnet hvordan?    Det tidsinndelte arbeidet beregnes basert på tildelingsspredningen og tildelingsenhetene for den tildelte ressursen. Arbeid inkluderer faktisk arbeid og gjenstående arbeid, i tillegg til overtidsarbeid, fordelt over tid.

Beste bruksområder    Legg feltet Arbeid til i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil vise eller redigere arbeidsinformasjon for tildelinger over dager, uker eller måneder, for eksempel.

Eksempel    Kristian er tildelt 32 timer faktisk arbeid og 8 timer gjenstående arbeid på aktiviteten "Skrive forslag". På denne aktiviteten er det 40 timer totalt som er tildelt Kristian. Det tidsinndelte feltet viser dette arbeidet fordelt som 10 timer hver dag på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Merknader    Mengden arbeid som beregnes av Project, er også avhengig av tildelingsenhetene for den tildelte ressursen. Spredningen til ressursen multipliseres med tildelingsenhetene for å beregne arbeidsmengden. Hvis for eksempel en ressurs med en tildelingsenhet på 100 prosent tildeles en aktivitet med én dags varighet, blir arbeidsmengden 8  timer. Hvis en ressurs med en tildelingsenhet på 50 prosent tildeles den samme aktiviteten, blir arbeidsmengden 4 timer, og hvis en ressurs med en tildelingsenhet på 200 prosent tildeles den samme aktiviteten, blir arbeidsmengden 16 timer.

 
 
Gjelder:
Project 2010, Project 2007, Project 2003