Aktivitetskoblingstyper

Når du kobler to aktiviteter, oppretter du et forhold mellom dem som kalles en aktivitetsavhengighet (aktivitetsavhengigheter: Et forhold mellom to koblede aktiviteter, koblet av en avhengighet mellom start- og sluttdatoene. Det finnes fire typer aktivitetsavhengigheter: Avslutning-til-start [AS], Start-til-start [SS], Avslutning-til-avslutning [AA] og Start-til-avslutning [SA].). Disse avhengighetene driver prosjektplanen. Alle endringer du gjør i tidsplanen for en foregående aktivitet, påvirker den koblede aktiviteten, som påvirker neste aktivitet i rekken, og så videre.

Som standard oppretter Project koblingen Avslutning-til-start, men de fungerer ikke i alle situasjoner. Project støtter fire typer aktivitetsavhengigheter.

Hvis du vil bytte til en annen koblingstype, kan du se Endre en aktivitetskobling.

Avslutning-til-start-kobling (as)

   

TBD

Aktivitet B kan ikke starte før aktivitet A er ferdig. Dette er standard koblingstype i Project, og den mest vanlige.

Eksempel: Grave til grunnmur (aktivitet A) må fullføres før gruppen kan starte Støpe (aktivitet B).

Start-til-start-kobling (ss)

   

TBD

Aktivitet B kan ikke starte før aktivitet A starter. De må ikke starte samtidig. Aktivitet B kan starte når som helst etter at aktivitet A har startet.

Eksempel: For å spare tid kan du jevne ut sementen i én ende av grunnmuren mens den fortsatt støpes i den andre enden. Men Utjevne sement (aktivitet B) kan ikke starte før Støp (aktivitet A) også er startet.

Avslutning-til-avslutning-kobling (aa)

   

TBD

Aktivitet B kan ikke avsluttes før aktivitet A er fullført. De må ikke avslutte samtidig. Aktivitet B kan avsluttes når som helst etter at aktivitet A er ferdig.

Eksempel: Gruppen din legger inn kabler i bygningen og inspiserer dem samtidig. Du vil ikke kunne fullføre Inspiser elektrisitet (aktivitet B) før Legg inn kabling (aktivitet A) er ferdig.

Start-til-avslutning-kobling (sa)

   

TBD

Aktivitet B kan ikke avsluttes før aktivitet A begynner. Aktivitet B kan avsluttes når som helst etter at aktivitet A begynner. Denne typen kobling brukes sjelden.

Eksempel: Takstolene til bygningen blir produsert et annet sted. Du kan ikke avslutte Montere tak (aktivitet B) før Levering av takstoler (aktivitet A) begynner.

 
 
Gjelder:
Project Professional 2013, Project Standard 2013