Aktiv (aktivitetsfelt)

Du kan bruke Aktiv-feltet til å deaktivere aktiviteter når du vil fjerne dem fra prosjektplanen. Inaktive aktiviteter forblir tilgjengelige for bruk i en senere fase, et senere prosjekt eller for rapporterings- eller loggformål. Inaktive aktiviteter påvirker ikke lenger andre aktiviteter eller den generelle prosjektplanen. I motsetning til slettede aktiviteter kan inaktive aktiviteter gjenopprettes og om nødvendig returneres til aktiv status. Aktiviteter som er aktivert på nytt, beholder eventuelle tilknyttede avhengigheter, betingelser eller ressurstildelinger. Du kan opprette rapporter for deaktiverte aktiviteter. Microsoft Project beholder informasjonen for deaktiverte aktiviteter i den opprinnelige planen (opprinnelig plan: De originale prosjektplanene [opptil 11 per prosjekt] som brukes til å holde oversikt over fremdriften under et prosjekt. Den opprinnelige planen er et oversiktsbilde av tidsplanen på det tidspunktet da du lagret den opprinnelige planen, og omfatter informasjon om aktiviteter, ressurser og tildelinger.).

Datatype    Ja/nei (Ja/nei-felt: En felttype der innholdet angis til enten Ja eller Nei. Dette er også kjent som et boolsk felt, eller et sant/usant-felt. Regelmessig-feltet indikerer for eksempel om aktiviteten er en regelmessig aktivitet.)

Oppføringstype    Angitt (innskrevet felt: Et felt der du kan skrive inn eller redigere informasjon. Dette er motsatt av et beregnet felt, der Project beregner og skriver inn informasjon.)

Beste bruksområder    Aktiv-feltet er nyttig når ulike forslag til en prosjektplan legges frem og én fremgangsmåte til slutt blir valgt. Aktiv-feltet er også nyttig når en aktivitet eller et sett med aktiviteter fjernes på grunn av at prosjektomfanget reduseres. Du kan bruke Aktiv-feltet til å eksperimentere med deaktivering og reaktivering av aktiviteter for å se hvordan planen påvirkes.

Bare aktive aktiviteter anses for å være en del av prosjektplanen, men informasjonen om de inaktive aktivitetene bevares for loggformål eller for å bli aktivert på nytt i prosjektplanen på et senere tidspunkt.

Eksempel    Gruppen planlegger utviklingen av et nytt produkt som er representert med en lang liste over funksjoner i prosjektplanen. Etter at du har beregnet funksjonskostnadene, undersøkt prioriteringer og tatt hensyn til ønsket lanseringsdato, vet du at du må fjerne funksjoner. Du legger til Aktiv-feltet i en aktivitetsliste og velger Nei for funksjonene du foreslår å fjerne. Når du fjerner disse funksjonene, justeres tidsplanen og kostnadene i prosjektplanen. Du presenterer en rapport med de deaktiverte elementene på det neste statusmøtet. Hvis en deltaker insisterer på at en bestemt funksjon returneres til prosjektet, aktiverer du aktivitetene som er knyttet til denne funksjonen, på nytt.

Merknader     Du kan også deaktivere eller reaktivere en valgt aktivitet ved å velge kategorien Aktivitet og deretter klikke Deaktiver i Aktiviteter-gruppen. Inaktive aktiviteter vises nedtonet med gjennomstreking. Du kan enkelt skjule inaktive aktiviteter ved å filtrere dem. Klikk pilen ved siden av Filter i Data-gruppen i kategorien Vis, og klikk deretter Aktiv.

 
 
Gjelder:
Project 2010