Bruke utløsere til å opprette en interaktiv lysbildefremvisning i PowerPoint

Bilde av ikon for superbrukerspalte

Av Shellie Tucker

Her er en superbrukerspalte for lærere. Har du lyst til å få elevene mer engasjert i en presentasjon? Lag "utløsere" som de kan klikke på etter hvert som de går gjennom fremvisningen. Med utløsere (knyttet til animasjoner) kan du legge til overraskelser i lysbildene og invitere mottakeren til å delta og ha det gøy.

Gjelder
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint 2002

La oss ta selve begrepet først: En utløser er ikke mer enn et element på et PowerPoint-lysbilde – det kan være et bilde, en figur, en knapp eller til og med et avsnitt eller en tekstboks – som starter en handling når du klikker den. Handlingen kan være en lyd, en film eller en animasjon, for eksempel at tekst kommer til syne på lysbildet.

Her er et eksempel på en utløser:

Spill av video

Når bildet klikkes, spilles en lydeffekt, og en punktliste vises

I denne animasjonen er det bildet som er utløseren. Det er satt opp slik at punktlisten vises når du klikker bildet.

Et annet bruksområde for utløsere: Du kan lage et sett med spørsmål og svar på et lysbilde for en elev og konfigurere svaralternativene som utløsere som viser riktig og galt svar. I en presentasjon om klassen kan du for eksempel invitere leserne til å gjette ting om deg:

Hva er rett svar?  Mitt kjæledyr er:

 1. En katt som heter Garbo.
 2. En boaslange som heter Elvis.
 3. En mår som heter Miranda.

Alt etter hvilket svar eleven klikker, dukker det opp tekst eller et bilde som svar, for eksempel "Du gjettet riktig: Katten min er mer Garbo enn Garbo." Eller det spilles en lyd som signaliserer riktig eller galt svar.

Utløsere bidrar til samhandling mellom deg og elevene og lar dem gjette, le, gruble, lære, tøyse og andre ting.

Grunnleggende om utløsere

Et par ting om utløsere:

 • Hvis du har animasjonseffekter, filmer eller lyder på et lysbilde, kan du bruke utløsere på dem. Eller sagt på en annen måte, du har ikke tilgang til funksjonen Utløsere med mindre du har en av disse effektene på lysbildet.
 • En utløser må klikkes direkte (det holder ikke å bare klikke på lysbildet) for at de tilknyttede effektene skal spilles.

Prøv selv

I trinnene nedenfor forklares hvordan du lager en effekt lik den som vises i lysbildeeksemplet over. Tenk deg at du skal lage et lysbilde for en presentasjon av lærerbiografier. Du må konfigurere et bilde (av læreren) slik at det utløser en liten biografisk tekst når det klikkes.

Konfigurere lysbildet

Begynn med en utforming som er en kombinasjon av bilde og tekst:

 1. Start PowerPoint. Programmet åpnes med en ny, tom presentasjon. Den har bare et lysbilde ennå, som du kan se i kategorien Lysbilder på venstre side av vinduet.
 2. Sett inn et nytt lysbilde.
 3. Gå til oppgaveruten Lysbildeoppsett, og finn en utforming som heter Tittel, innhold og tekst, som har plass til et bilde til venstre og en liste til høyre. (Hold musepekeren over utformingsalternativene for å se skjermtips med navnene på utformingene.) Klikk utformingen for å bruke den på det nye lysbildet.

Sette inn utløseren

I første omgang skal du bare sette inn elementet som skal fungere som utløser – i dette tilfellet et bilde eller et foto. Senere skal du få det til å fungere som utløser.

 1. Sett inn et bilde i den venstre plassholderen på lysbildet. (Et bilde i portrettformat passer best til denne utformingen og til effektene vi skal bruke.)

 Obs!   Hvis du vil ha flere søkealternativer for utklipp, kan du bruke oppgaveruten Utklipp i PowerPoint 2003 (oppgaveruten Sett inn utklipp i PowerPoint 2002). Klikk BildeSett inn-menyen, og klikk deretter Utklipp. Deretter kan du søke bare etter fotografier på listen under Resultater skal være. Hvis klippet settes inn midt på lysbildet, drar du det til den venstre ruten.

 1. Bruk Tekstboks-knappen Knappesymbol på verktøylinjen for Tegning, sett inn en bildetekst under fotoet der det står noe sånt som "Klikk på bildet for å se biografi."
 2. Skriv inn lærerens navn i tittelplassholderen (øverst) på lysbildet.

Lage en animasjon

Nå kan du bruke en animasjonsefefkt på tekst på en liste. Denne effekten utgjør handlingen som utløses av utløseren.

 1. Skriv en liste med opplysninger om læreren i plassholderen til høyre på lysbildet.
 2. Animer denne teksten:
  1. Åpne oppgaveruten Egendefinert animasjon. (Rask måte: Høyreklikk teksten på lysbildet, og klikk deretter Egendefinert animasjon.)
  2. Klikk inne i punktlisten med tekst på lysbildet.
  3. I oppgaveruten bruker du knappen Legg til effektKnappesymbol for å bruke en Inngang-effekt som Fargeskrivemaskin

På lysbildet bør du nå kunne se tall i rekkefølge ved hvert punkt i punktlisten. Dette betyr at punktene blir vist i rekkefølge. I oppgaveruten ser effektene ut omtrent som dette:

Effekt i oppgaverutelisten

Effekten brukes på hvert av elementene (eller avsnittene) i punktlisten i lysbildeplassholderen, men den vises som en skjult liste i oppgaveruten. Derfor ser du bare det første elementet i punktlisten som har effekten. Som vist av museikonet, vil hvert av punktene "spilles" (eller vises) når du klikker musen.

 1. Siden dette skal være en brukerstyrt presentasjon, er det best om animasjonseffektene spilles automatisk. Hvis du vil endre måten de startes på, går du til oppgaveruten og klikker pilen til høyre for effekten, og deretter klikker du Start etter forrige.

Endre animasjonseffektene slik at de starter etter forrige handling

Alle tallene ved siden av teksten på lysbildet blir til null. I oppgaveruten vises det nå et klokkeikon ved siden av effekten.

 1. Hvis du vil se hvordan dette tar seg ut i en presentasjon, klikker du Lysbildefremvisning-knappen Knappesymbol i oppgaveruten. Punktlisteelementene spillles automatisk i presentasjonen. (Trykk ESC for å gå tilbake til normalvisning.)

Koble til utløseren

Nå skal du koble animasjonseffekten til bildet, slik at animasjonen starter når du klikker bildet.

 1. Se på effekten i oppgaveruten igjen. Klikk pilen til høyre for å vise nedtrekksmenyen, og klikk deretter Tidsberegning.
 2. Klikk Utløsere-knappen nederst til venstre.
 3. Klikk Start effekt ved å klikke på. Det vises en liste som ser omtrent slik ut:

Alternativer for tidsberegning med liste over mulige utløsere

Listen viser de ulike elementene på lysbildet, med tittelteksten først.

 1. Vis grafikkfilen som representerer bildet du satte inn. I eksemplet over er det tallet j0178808[1], som er filnavnet på et utklipp. Deretter klikker du OK.

Animasjonen er nå konfigurert for å spilles når du klikker bildet, og effekten ser ut som dette i oppgaveruten:

Effekt nedenfor utløserlinje

Hovedforskjellen er at effekten nå er under en utløserlinje (linjen der det står Utløser: j0178808[1]), og linjen viser hva som er utløseren (filnavnet for bildet). På lysbildet er det et håndikon Ikon ved siden av hvert punkt, som viser at hvert punkt i punktlisten har en utløst effekt.

 1. Se på dette i lysbildefremvisning. I presentasjonen peker du på bildet. Pekeren blir til en hånd. Klikk bildet, og teksteffekten spilles.

Legge til flere effekter

Hvis du vil at det skal skje mer når du klikker på utløseren, kan du animere bildet og legge til en lyd.

 1. Klikk bildet på lysbildet, og bruk knappen Legg til effekt for å legge til en Utheving-effekt. Merk effekten Øk/Reduser.

  I oppgaveruten vises denne effekten øverst på listen, over utløserlinjen. Dra den nedenfor utløserlinjen – ovenfor teksten som allerede er der – for at den skal spilles av som en del av den utløste sekvensen. Effektsekvensen ser ut som dette:

Liste over effekter med Utheving-effekten lagt til

 1. Hvis du vil kontrollere hvor mye størrelsen på bildet økes, klikker du uthevingseffekten du nettopp la inn på listen, klikker pilen til høyre for effekten for å vise menyen for den, og deretter klikker du Alternativer for effekt.

  Kommandoen Alternativer for effekt
 2. Klikk pilen ved siden av Størrelse-boksen. Ved siden av Egendefinert endrer du 150 % til 125 %, trykker ENTER, og deretter klikker du OK.
 3. Legg til en lydeffekt ved å bruke en som er bygget inn i teksteffekten du la til tidligere (Fargeskrivemaskin, inngangseffekten som har stigende stjerner som ikon):
  1. Klikk teksteffekten på listen. (Du ser fortsatt bare det øverste elementet, resten er skjult.)
  2. Klikk pilen til høyre for teksteffekten, og klikk deretter Alternativer for effekt.
  3. Merk SkrivemaskinLyd-listen.
  4. Klikk OK.

Obs!    Det kan skje at elementene i punktlisten spilles fortere enn du ønsker (standardtiden er 0,08 sekunder). Merk teksteffekten Fargeskrivemaskin i oppgaveruten og se på Hastighet-boksen ovenfor den. Klikk pilen som hører til boksen, og andre tidsalternativer vises (Raskt, Svært raskt og så videre). Disse kan imidlertid føre til at effekten spilles for sakte. Du kan angi et bestemt antall sekunder for avspilling av listen, ved å klikke pilen på effekten Fargeskrivemaskin, klikke Tidsberegning og øke tallet i Hastighet-boksen på kategorien Tidsberegning med noen få sekunder. Da blir avspillingshastigheten redusert litt.

Hopp i det

Du har lært det grunnleggende for å kunne gi elevene en interaktiv opplevelse med PowerPoint. De kommer til å sette pris på resultatet.


Om forfatteren

Shellie Tucker skriver webpplæringer om Microsoft PowerPoint®.


 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003