Spille av musikk så lenge lysbildefremvisningen varer

Hvis du skal spille av en sang i bakgrunnen på lysbildefremvisningen, gjør du som følger:

 Tips!     Hvis du bruker musikk fra et nettsted, laster du den først ned på datamaskinens harddisk og setter den deretter inn i PowerPoint derfra.

  1. Klikk Lyd i kategorien Sett inn, og klikk deretter Lyd på datamaskinen.
  2. Finn musikkfilen, og dobbeltklikk den.
  3. Klikk Spill av i bakgrunnen i kategorien Avspilling.

Spille av musikk i bakgrunnen

Vil du spille av flere sanger over flere lysbilder?

Hvis lysbildefremvisningen er lenger enn én sang, kan du legge til flere sanger. Hvis det imidlertid oppstår problemer med å synkronisere musikken med lysbildefremvisningen, kan du bruke et tredjeparts lydredigeringsverktøy, for eksempel Audacity® , til å knytte sangene sammen til én fil slik at de spilles av kontinuerlig så lenge lysbildefremvisningen varer.

Annet relatert hjelpeinnhold omfatter:

Personer som bruker PowerPoint for Apple Macintosh, kan se:

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013