Sette inn et bilde

Du kan sette inn bilder og utklipp i Excel-regneark, e-postmeldinger, PowerPoint-presentasjoner, Publisher-publikasjoner og Word-dokumenter. Bildene og utklippene kan være lagret på datamaskinen eller på nettet.

Fremgangsmåtene i denne artikkelen gjelder for Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher og Word.

Hva vil du gjøre?


Sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk der du vil plassere bildet. Hvis du er i Outlook, klikker du i meldingsteksten.
 2. Klikk Sett inn,og klikk deretter Bilder på PCen.
 3. Bruk dialogboksen Sett inn bilde til å finne bildet eller utklippet, og klikk deretter Sett inn.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Sette inn et bilde fra nettet

 1. Klikk der du vil plassere bildet. Hvis du er i Outlook, klikker du i meldingsteksten.
 2. Klikk Sett inn, og klikk deretter Bilder på Internett.
 3. Hvis du vil finne utklipp på Office.com, skriver du inn et søkeord, for eksempel sommerfugler eller gitarer, i Søk på Office.com-boksen og trykker ENTER.
 4. Hvis du vil finne bilder på nettet, skriver du inn et søkeord i boksen Søk på Bing og trykker ENTER.

 Tips!    Du kan også kopiere og lime inn bildet fra nettsiden. Høyreklikk ønsket bilde på nettsiden, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen. Høyreklikk der du vil sette inn bildet i filen, , og klikk deretter Lim inn.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Endre størrelsen på et bilde

 1. Klikk bildet og dra et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil holde midten av et bilde på samme sted, trykker du og holder nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket. Hvis du vil gjøre dette i Word, må Dynamisk oppsett være deaktivert. (Fil > Alternativer > Generelt, og fjern merket for Oppdater dokumentinnhold mens du drar.)
  • Hvis du vil beholde bildets proporsjoner, trykker du og holder nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.
  • Hvis du både vil beholde bildets proporsjoner og beholde midten på samme sted, trykker du og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke en stil på et bilde

Du kan bruke en bildestil, en kombinasjon av formateringsalternativer, for å få et bilde til å skille seg ut. DU finner stilene i Bildestiler-galleriet i kategorien Format. Når du plasserer markøren over en stil, endres bildet slik at du kan se hvordan stilen vil se ut.

 1. Klikk bildet du vil bruke en bildestil på.
 2. Klikk en bildestil i kategorien Format.

PowerPoint-båndsymbol

Hvis du ikke ser kategorien Format, kontrollerer du at du har merket bildet.

Hvis du vil se flere bildestiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke et bilde som lysbildebakgrunn

Gjelder bare PowerPoint

 1. Klikk lysbildet du vil endre, klikk Utforming, og klikk deretter Formater bakgrunn.

Hvis du vil merke flere lysbilder, klikker du det første lysbildet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre lysbildene.

 1. Klikk Bilde eller tekstur i Formater bakgrunn-ruten under Fyll.
 2. Hvis du vil bruke et bilde som er lagret på datamaskinen, klikker du Fil, bruker dialogboksen Sett inn fil til å finne bildet, og klikker deretter Sett inn.
 3. Hvis du vil bruke et bilde fra nettet, klikker du Internett og gjør ett av følgende:
 • Hvis du vil finne utklipp på Office.com, skriver du inn et søkeord, for eksempel sommerfugler eller gitarer, i Søk på Office.com-boksen og trykker ENTER.
 • Hvis du vil finne bilder på nettet, skriver du inn et søkeord i boksen Søk på Bing og trykker ENTER. Deretter klikker du bildet du vil bruke, og klikker Sett inn.
 1. Hvis du vil, drar du glidebryteren Gjennomsiktighet for å gjøre bakgrunnen mer eller mindre gjennomsiktig.
 2. Hvis du vil, klikker du Mosaikkbilde som tekstur, og deretter bruker du de forskjellige forskyvningskontrollene til å flytte bildet til venstre, høyre, opp eller ned.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Merknader

 
 
Gjelder:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013