Se oversettelser med minioversetteren

Iblant mottar du kanskje e-postmeldinger eller dokumenter som inneholder ord på et annet språk som du ikke er sikker på betydningen av. Med minioversetteren i Microsoft Office kan du peke på et ord eller et merket uttrykk med musen, og så vises oversettelsen i et lite vindu. Minioversetteren har også en Spill av-knapp, slik at du kan høre en uttale av ordet eller uttrykket, og en Kopier-knapp, slik at du kan lime inn oversettelsen i et annet dokument.

 Obs!     Minioversetteren er bare tilgjengelig i OneNote, Outlook, PowerPoint og Word.

Hva vil du gjøre?


Slå minioversetteren på eller av

Før du kan bruke minioversetteren, må du sørge for at den er slått på ved å klikke Oversett i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og deretter klikke Minioversetter.

Hvis Minioversetter er valgt Kommandoen Minioversetter slått på, er den slått på.

Hvis Minioversetter ikke er valgtKommandoen Minioversetter slått av, er den slått av.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Angi språk for minioversetteren

Listen over språk som er tilgjengelige for minioversetteren, avhenger av språket til versjonen av Office du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om språkpar for oversettelse, kan du se Oversette tekst på et annet språk.

  1. Klikk Oversett i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Velg oversettelsesspråk.
  2. Klikk Minioversetter i dialogboksen Alternativer for oversettelsesspråk, og klikk deretter språket du ønsker i listen Oversett til.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke minioversetteren

Når du har angitt oversettelsesspråk og aktivert minioversetteren, kan du peke på et ord i filen for å se oversettelsen.

 Obs!     Disse videoene har ikke noen lyd. De viser bare hva du kan klikke og noen resultater du kan komme til å se.

Se oversettelser i Word med minioversetteren

Se oversettelser i PowerPoint med minioversetteren

Se oversettelser i Outlook med minioversetteren

Se oversettelser i OneNote med minioversetteren

 

Til toppen av siden Til toppen av siden

Undersøke et ord

Når Minioversetter er på, kan du undersøke et ord på et annet språk for å få mer informasjon.

  1. Pek på et ord i dokumentet.
  2. Klikk Utvid i Minioversetter for å åpne Oppslag-ruten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Kopiere en oversettelse til utklippstavlen

Du kan enkelt kopiere innholdet i Minioversetter-ruten til utklippstavlen og deretter lime det inn i et annet dokument, for eksempel en e-postmelding.

  1. Pek på et ord i dokumentet.
  2. Klikk Kopier i minioversetteren Bilde av knapp.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Spille av et ord eller uttrykk

Hvis du ikke er sikker på hvordan et ord på et annet språk uttales, kan du bruke Les opp-funksjonen for å høre ordet bli sagt. Hvis denne funksjonen skal virke, må du laste ned en tekst-til-tale-motor for språket eller språkene du vil bruke. Hvis du ønsker mer informasjon og vil laste ned tekst-til-tale-motorer, kan du se Bruke funksjonen Les opp med flerspråklig tale.

Gjør følgende for å høre et fremmedspråklig ord bli lest opp:

  1. Pek på et ord i dokumentet.
  2. Klikk Spill av i minioversetteren Spill av-knapp.

 Obs!     Du kan også høre uttrykk bli lest opp ved å merke uttrykket, peke på det og så klikke Spill av.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010