Produktaktivering i produkter i Microsoft Office-systemet

Hvis du vil fortsette å bruke alle funksjonene i Microsoft Office 2003, må du aktivere Office-eksemplaret. Denne veiviseren hjelper deg trinn for trinn gjennom prosessen med å aktivere over Internett eller over telefonen.

Microsoft Product Activation er en beskyttelse mot piratkopiering som er utformet for å kontrollere at programvareprodukter er lovlig lisensiert. Det er raskt, enkelt, forstyrrer ikke og hjelper å ivareta personvernet for kunden.

Product Activation kontrollerer at produktnøkkelen, som du må bruke for å installere produktet, for et programvareprodukt ikke er brukt på flere PCer enn det som er angitt i programvarelisensen. Du kan bruke en programvareaktiveringsveiviser som lar deg oppgi produkt-Idoen (hentet fra installasjonsproduktnøkkelen) til Microsoft i en kryptert overføring over Internett eller over telefon. Et svar (bekreftelses-ID) sendes tilbake til maskinen og aktiverer produktet.

Hvis du velger å aktivere produktet over Internett og du ikke allerede er tilkoblet, hjelper veiviseren deg å koble til. Hvis du velger å aktivere produktet ved å snakke med en representant for kundetjenesten over telefon, bør du være oppmerksom på at det kan ta lenger tid å fullføre prosessen.

Aktiveringsdata som gis til Microsoft, lagres i en sikker fasilitet. Microsoft er svært opptatt av personvernet og sikkerheten i informasjonen du oppgir som del av aktiveringsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft arbeider for å beskyttet personvernet i Microsoft Office, kan du søke i produkthjelpen etter Personvernerklæring.

Når du er ferdig med å aktivere programvaren over Internett, kan du velge å registrere produktet og dermed motta informasjon om produktoppdateringer og spesielle tilbud direkte fra Microsoft. Du får ikke registreringsalternativet hvis du velger å aktivere over telefon. Legg merke til at registreringen er helt frivillig og krever at du deler noen personlige opplysninger, for eksempel en gyldig e-postadresse. Registreringsopplysninger som oppgis, lagres sikkert og atskilt fra aktiveringsopplysningene. Ingen opplysninger lånes bort eller selges til tredjeparter.

 Obs! 

  • Hvis du vil ha informasjon om bruksrettighetene, ser du lisensavtalen for sluttbrukere (EULA). Du viser EULAen ved å klikke Hjelp-menyen, Om <produktnavn>... og Vis lisensavtalen for sluttbrukere.
  • Microsofts teksttelefontjeneste (TT/TTY) er tilgjengelige for personer som er døve eller tunghørte. I USA kan du ved hjelp av et TT/TTY-modem ringe 800-718-1599. Utenfor USA kan du bruke et TT/TTY-modem og ringe 716-871-6859. Tjenesten TT/TTY er bare tilgjengelig på engelsk.
  • Hvis du vil ha oppdatert informasjon om aktivering, kan du besøke Microsoft Office Online

VisHva skjer hvis du ikke aktiverer eksemplaret av Microsoft Office?

Før du aktiverer Office, kan du kjøre den i en begrenset tidsperiode. Microsoft Office går inn i modus for redusert funksjonalitet når prøveperioden opphører. I modus for redusert funksjonalitet vil du ikke kunne lagre endringer i dokumenter eller opprette nye dokumenter, og flere funksjoner kan bli redusert.

Ingen eksisterende Office-filer eller dokumenter blir skadet, og du får Office enkelt ut av denne modusen ved å følge instruksjonene angitt på skjermbildene som ble vist.

 
 
Gjelder:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003