Opprette en utformingsmal

Når du oppretter en utformingsmal, oppretter du en fil (POTX-fil) som inneholder eventuelle tilpasninger du har gjort i en kombinasjon av en lysbildemal (lysbildemal: Hovedlysbildet som lagrer informasjon om tema og oppsett til en presentasjon, inkludert bakgrunnen, farger, skrifter, effekter, størrelse for plassholdere og plassering.), et oppsett (oppsett: Ordningen av elementer i et diagram, for eksempel titler og undertitler, lister, bilder, tabeller, diagrammer, autofigurer og filmer.) og et tema (tema: Et sett med enhetlige utformingselementer som gir dokumentet et spesielt utseende ved hjelp av farger, skrifter og grafikk.). Utformingsmaler kan brukes som grunnlag gjentatte ganger når du senere skal opprette nye, liknende presentasjoner, fordi utformingsmalene inneholder utformingsinformasjon som du kan bruke på en presentasjon slik at alle lysbildene formateres konsekvent.

Nedenfor finner du et eksempel på en utformingsmal.

PowerPoint-utformingsmal

Denne utformingsmalen inneholder plassholderinnhold, for eksempel navn på elev, navn på skole osv. Den inneholder også attributter for formatering, farge, bakgrunn og oppsett som gjør den til et deltakerbevis.

Alle utformingsmaler inneholder en lysbildemal som må ha minst ett oppsett (men som kan inneholde flere), for at du skal kunne bruke den i en presentasjon.

Utformingsmalen ovenfor ble utformet av en designer, men du kan opprette en utformingsmal selv ved å opprette én eller flere maler, legge til oppsett og deretter bruke et tema.

Slik oppretter du en utformingsmal:

  1. Gå til trinn 2 hvis du vil bruke standardlysbildemalen. Hvis du vil legge til en annen lysbildemal eller opprette en ny lysbildemal, se Legge til en lysbildemal.
  2. Bruk et oppsett ved hjelp av standardoppsettene som er bygget inn i Office PowerPoint 2007. Hvis du vil tilpasse oppsettet, se Legge til et oppsett.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, se Oversikt over oppsett.

  1. Klikk Microsoft Office-knappenKnappesymbol, og klikk deretter Lagre som.
  2. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, eller ikke gjør noe hvis du vil bruke det foreslåtte filnavnet.
  3. Klikk PowerPoint-utformingsmaler i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.
 
 
Gjelder:
PowerPoint 2007