Side 1 av 11FORRIGENESTE

Opprette din første PowerPoint 2010-presentasjon

PowerPoint 2010
Lær hvordan du oppretter en PowerPoint 2010-presentasjon og forbereder deg på å dele den med målgruppen.

Om dette kurset

Dette kurset inkluderer følgende:

  • Én selvstudieøkt og én øvelsesøkt som gir praktisk erfaring.
  • En kort test på slutten av leksjonen. Det gis ikke poeng på testen.
  • Et hurtigreferansekort du kan ta med deg fra kurset.

Mål

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

  • Opprette lysbilder og legge til tekst
  • Velge et lysbildeoppsett, sette inn et bilde og bruke et tema
  • Endre størrelsen og plasseringen til lysbildeelementer
  • Formatere bilder, figurer og annet lysbildeinnhold
  • Lage foredragsnotater som du kan bruke når du holder presentasjonen
  • Dele presentasjonsfilen for gjennomgang
  • Skrive ut støtteark og forberede deg på å holde presentasjonen

Før du begynner

Denne øvelsesøkten krever at du har PowerPoint 2010.

Side 1 av 11FORRIGENESTE